Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 19. FEJEZET

Az építkezések tiszteletet szereznek Jehovának

Az építkezések tiszteletet szereznek Jehovának

A FEJEZET TÉMÁJA:

A világméretű építkezések a Királyság ügyét szolgálják

1–2. a) Miben vesznek részt örömmel már régóta Jehova szolgái? b) Mit értékel nagyra Jehova?

JEHOVA lojális szolgáit már régóta örömmel tölti el, hogy olyan építményeket építhetnek, melyek dicsőséget szereznek Isten nevének. Például az izraeliták lelkesen vettek részt a hajlék építésében, és nagylelkűen adtak hozzá anyagokat is (2Móz 35:30–35; 36:1, 4–7).

2 Azonban Jehovának nem az építőanyagok a legértékesebbek, elsődlegesen nem ezek szereznek tiszteletet neki (Máté 23:16, 17). Amit Jehova igazán értékel, vagyis ami a leginkább tiszteletet szerez neki, az a szolgái által bemutatott, készséggel és buzgalommal párosuló imádat (2Móz 35:21; Márk 12:41–44; 1Tim 6:17–19). Ez azért fontos, mert az épületek nem maradnak fenn örökké. Gondoljunk csak arra, hogy a hajlék és a templom ma már sehol sincs. Ám Jehova nem feledkezett meg az építésüket támogató lojális szolgái nagylelkűségéről és munkájáról. (Olvassátok fel: 1Korintusz 15:58; Héberek 6:10.)

3. Mit fogunk megvizsgálni ebben a fejezetben?

3 Jehova modern kori szolgái is sokat fáradoztak azon, hogy imádati helyeket építsenek. Igazán figyelemreméltó az, amit a Királyunk, Jézus Krisztus irányításával valósítottunk meg! Egyértelmű, hogy Jehova megáldotta az erőfeszítéseinket (Zsolt 127:1). Ebben a fejezetben szó lesz néhány építkezésről, illetve arról, hogy ezek hogyan szereztek tiszteletet Jehovának. Olvasni fogunk olyan személyekről is, akik részt vettek ezekben a munkákban.

Királyság-termek építése

4. a) Miért van szükségünk egyre több imádati helyre? b) Miért vontak össze több fiókhivatalt is? (Lásd „ A fiókhivatalok építése a változó körülményekhez igazodik” című kiemelt részt.)

4 Ahogy a 16. fejezetben olvastunk róla, Jehova elvárja, hogy összegyűljünk az imádatra (Héb 10:25). Az összejöveteleink nemcsak megerősítik a hitünket, de növelik a prédikálómunka iránti lelkesedésünket is. Az utolsó napok előrehaladtával Jehova felgyorsítja ezt a munkát. Ennek köszönhetően évente több százezren csatlakoznak a szervezetéhez (Ézs 60:22). Ahogy a Királyság alattvalóinak száma növekszik,  a Biblián alapuló kiadványok előállításához egyre több nyomdára, illetve egyre több imádati helyre van szükség.

5. Miért találó a Királyság-terem elnevezés? (Lásd „ Az Új fény temploma” című kiemelt részt is.)

5 Jehova népe a modern kori történelme kezdetén felismerte, hogy szüksége lenne saját összejöveteli helyekre. A Bibliakutatók az első imádati helyeik egyikét 1890-ben építették fel Nyugat-Virginiában (USA). Az 1930-as évekre Jehova népe már több termet is felépített vagy felújított, viszont ezeknek az összejöveteli helyeknek még nem volt saját nevük. Rutherford testvér 1935-ben Hawaiira látogatott, ahol a testvérek épp egy termet építettek az új fiókhivatal részeként. Amikor megkérdezték tőle, hogy milyen nevet adjanak ennek az épületnek, így válaszolt: „Mi lenne, ha Királyság-teremnek neveznénk? Elvégre a Királyság jó hírét prédikáljuk” (Máté 24:14). Hamarosan nemcsak ez a terem viselte ezt a találó nevet, hanem Jehova népének a legtöbb összejöveteli helye világszerte.

6–7. Milyen hatással voltak a gyorsépítési módszerrel készült Királyság-termek a kívülállókra?

 6 Az 1970-es évekre nagymértékben megnőtt az igény újabb Királyság-termekre. Ezért az Egyesült Államokban élő testvérek kidolgoztak egy hatásos módszert, hogy szép és praktikus Királyság-termeket tudjanak felépíteni csupán néhány nap leforgása alatt. 1983-ra körülbelül 200 termet építettek fel az Egyesült Államokban és Kanadában. Azért, hogy ez a munka el legyen végezve, a testvérek területi építőbizottságokat hoztak létre. Ez a módszer annyira bevált, hogy a vezetőtestület 1986-ban úgy határozott, hogy még több bizottságot állít fel. 1987-re már 60 területi építőbizottság volt az Egyesült Államokban. * 1992-ben pedig Argentínában, Ausztráliában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Franciaországban, Japánban, Mexikóban, Németországban és Spanyolországban hoztak létre területi építőbizottságokat. A Királyság-termek és kongresszusi termek építésében részt vevő testvérek kétségkívül megérdemlik, hogy támogassuk őket, mivel az általuk végzett munka is a szent szolgálat része.

7 A gyorsépítési módszerrel készült Királyság-termek nagyszerű tanúskodásul szolgáltak a környéken élők számára. Egy spanyolországi újság szalagcímében például ez állt: „A hit hegyeket mozdít el”. A Martos városában folyó Királyság-terem építéssel kapcsolatban az újság a következő kérdést tette fel: „Hogy lehet, hogy napjaink önző világában [Spanyolország] különböző részeiről önkéntesek utaznak önzetlenül Martosba, hogy a gyorsaság, a minőség és a  szervezettség minden eddigi rekordját megdöntve, felépítsenek egy épületet?” A cikk az egyik önkéntes szavait idézte válaszként: „Ez csak azért lehetséges, mert egy olyan néphez tartozunk, melyet Jehova tanít.”

Építkezés szűkös anyagi helyzetben levő országokban

8. Milyen programot hagyott jóvá a vezetőtestület 1999-ben, és miért?

8 Ahogy a XX. század a végéhez közeledett, a szűkös anyagi helyzetben levő országokban is sokan özönlöttek Jehova szervezetéhez. A helyi gyülekezetek mindent megtettek, hogy összejöveteli helyeket építsenek. Ám mivel a Királyság-termeik más imádati helyekhez képest nagyon egyszerűek voltak, néhány országban gúnyolódással és előítélettel kellett szembenézniük. 1999-től kezdve azonban a vezetőtestület jóváhagyott egy programot, hogy felgyorsítsa a Királyság-termek építését a fejlődő országokban. A gazdagabb országoktól kapott anyagi támogatás lehetővé tette, hogy „kiegyenlítődés legyen”. (Olvassátok fel: 2Korintusz 8:13–15.) Emellett önkéntesek érkeztek más országokból, hogy részt vegyenek az építkezéseken.

9. Milyen feladat tűnt óriásinak, de mit sikerült megvalósítani?

9 Először óriásinak tűnt a feladat. Egy 2001-es beszámoló szerint több mint 18 300 Királyság-teremre volt szükség 88 fejlődő országban. Ám Isten szellemének és a Királyunknak, Jézus Krisztusnak a támogatásával semmi sem lehetetlen (Máté 19:26). Isten népe 1999 és 2013 között, egy körülbelül 15 éves időszak alatt 26 849 Királyság-termet  épített fel ennek a programnak a keretében. * Jehova továbbra is megáldja a prédikálómunkát, ezért 2013-ban még mintegy 6500 teremre volt szükség a fejlődő országokban, és jelenleg ez a szám minden évben több százzal nő.

A Királyság-termek építése sajátos nehézségekkel jár a szűkös anyagi helyzetben levő országokban

10–12. Hogyan szerez tiszteletet a Királyság-termek építése Jehova nevének?

10 Hogyan szereznek tiszteletet Jehova nevének ezek az újonnan épített Királyság-termek? A zimbabwei fiókhivatal egyik beszámolójában ez állt: „Amikor felépítünk egy Királyság-termet, általában egy hónapon belül megkétszereződik az összejöveteleket látogatók száma.” Úgy tűnik, hogy sok országban az emberek vonakodnak eljönni az összejöveteleinkre, amíg nincs megfelelő imádati helyünk. Ám miután felépül egy Királyság-terem, hamar megtelik, és egy újabbra van szükség. De nem csupán a szép épületek vonzzák az embereket Jehovához. Az építkezésen dolgozók között megfigyelhető őszinte keresztény szeretet is hatással van arra, ahogy az emberek Jehova szervezetéről vélekednek. Nézzünk meg néhány példát.

11 Indonézia. Amikor egy férfi, aki figyelemmel kísérte az egyik Királyság-terem építését, megtudta, hogy az összes munkás önkéntes, ezt mondta: „Önök egyszerűen lenyűgözőek! Láttam, hogy mindannyian szívüket-lelküket beleadják a munkába, és örömmel dolgoznak annak ellenére, hogy nem kapnak fizetést. Úgy gondolom, nincs még egy olyan vallásszervezet, mint az önöké!”

12 Ukrajna. Egy nő, aki mindennap elment egy Királyság-terem-építkezés mellett, felismerte, hogy a munkások Jehova Tanúi, és hogy Királyság-termet építenek. Ezt mondta: „Már korábban hallottam Jehova Tanúiról a húgomtól, aki szintén közéjük tartozik. Miután megfigyeltem az építkezést, úgy döntöttem, hogy én is ehhez a szellemi családhoz akarok tartozni. Láttam, hogy itt valódi szeretet van.” Ez a hölgy idővel elfogadta a bibliatanulmányozást, és 2010-ben megkeresztelkedett.

13–14. a) Mit tanultál az argentin házaspár esetéből? b) Mit tehetsz azért, hogy a Királyság-termetek tiszteletet szerezzen Jehova nevének?

13 Argentína. Egy házaspár odament az egyik Királyság-terem-építkezés felvigyázójához. A férj a következőket mondta: „Figyelemmel kísértük az építkezést, és. . . úgy döntöttünk, hogy ezen a helyen szeretnénk tanulni Istenről.” Majd ezt kérdezte: „Mit kell tennünk ahhoz, hogy részt vehessünk az összejöveteleiken?” Miután a házaspárnak felajánlották a bibliatanulmányozást, ők elfogadták, de csak azzal a feltétellel, ha az egész család részt vehet rajta. A testvérek örömmel beleegyeztek ebbe.

14 Még ha nem is tudtál részt venni a Királyság-termetek építésében, sokat tehetsz azért, hogy ez az imádati hely tiszteletet szerezzen Jehova nevének. Például lelkesen meghívhatod  azokat, akikkel tanulmányozod a Bibliát, akiket rendszeresen meglátogatsz, vagy bárki mást, hogy menjen el veled a Királyság-teremben megtartott összejövetelekre. Emellett a terem takarításában és karbantartásában is segíthetsz. Ha előre tervezel, az adományaiddal hozzájárulhatsz a Királyság-termetek kiadásainak fedezéséhez, illetve a világ más részein épülő összejöveteli helyek építéséhez. (Olvassátok fel: 1Korintusz 16:2.) Mindezekkel te is dicsőítheted Jehova nevét.

Isten népe „készséggel ajánlkozik”

15–17. a) Kik végzik az építkezések nagy részét? b) Mit tanultál abból, amit a nemzetközi építkezéseken dolgozó házaspárok mondtak?

15 A Királyság-termek, kongresszusi termek és fiókhivatali létesítmények építéséhez kapcsolódó munkák nagy részét a helyi testvérek és testvérnők végzik. Ám gyakran más országokból is jönnek Tanúk segíteni, olyanok, akiknek már van gyakorlatuk az építkezésben. Néhány önkéntes úgy alakította az életét, hogy akár több hétig is nemzetközi építkezéseken tudjon szolgálni. Mások pedig vállalták, hogy egyik helyről a másikra utazva, éveken át építkezéseken dolgoznak.

Timo és Lina Lappalainen (Lásd a 16. bekezdést.)

16 A nemzetközi építkezési munka sajátos nehézségekkel, de egyúttal sok áldással is jár. Például Timo és Lina több ázsiai, dél-amerikai és európai ország Királyság-termeinek, kongresszusi termeinek és fiókhivatalainak az építésén vett részt. Timo ezt mondja: „Az elmúlt 30 évben átlagosan kétévente változott a megbízatásom.” Lina, aki 25 évvel ezelőtt ment feleségül Timóhoz, ezt meséli: „Timóval tíz országban szolgáltam. Rengeteg energiát és időt igényel alkalmazkodni az új ételekhez, az új éghajlathoz, az új nyelvhez, az új  prédikálási területhez, vagy új barátokat szerezni.” * Vajon ez megér minden erőfeszítést? „A nehézségek ellenére óriási áldásokban részesültünk – mondja Lina. – A testvérek nagy szeretettel bántak velünk, és igazán vendégszeretőek voltak. Éreztük, hogy Jehova mennyire törődik velünk. Azt is láttuk, hogyan teljesedik a Márk 10:29, 30-ban található ígéret, melyet Jézus a tanítványainak mondott. Szellemi értelemben több száz fivért, nővért és anyát kaptunk.” Timo ezt mondja: „Óriási megelégedettséggel tölt el, hogy a tudásunkat a legnemesebb célra használhatjuk fel, vagyis arra, hogy gyarapítsuk a Király javait.”

17 Darren és Sarah, akik több építkezésen is részt vettek Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, a dél-csendes-óceáni térségben, Európában és Közép-Amerikában, úgy érzik, hogy többet kaptak annál, mint amennyit adtak. A nehézségek ellenére Darren ezt mondja: „Megtiszteltetés volt együtt dolgozni a világ különböző részeiről származó testvérekkel. A Jehova iránti szeretetünk láthatatlan kötelékként egyesít bennünket az egész földön.” Sarah ezt mondja: „Nagyon sokat tanultam a különböző kultúrájú testvérektől és testvérnőktől. Látva azt, hogy mennyi áldozatot hoznak Jehova szolgálatában, arra érzek ösztönzést, hogy továbbra is a legtöbbet adjam Jehovának.”

18. Hogyan teljesedik a Zsoltárok 110:1–3-ban feljegyzett prófécia?

18 Dávid király megjövendölte, hogy noha Isten Királyságának alattvalói nehézségekkel néznek majd szembe, készséggel fognak ajánlkozni, hogy a Királyság ügyét szolgálják. (Olvassátok fel: Zsoltárok 110:1–3.) Mindenki, aki részt vesz a Királyságot támogató munkákban, hozzájárul ezeknek a prófétai szavaknak a beteljesedéséhez (1Kor 3:9). A rengeteg fiókhivatali épület, a több száz kongresszusi terem és a több tízezer Királyság-terem kézzelfoghatóan bizonyítja, hogy Isten Királysága valóságos, és már uralkodik. Hatalmas megtiszteltetés, hogy a Királyunk, Jézus Krisztus oldalán egy olyan munkában vehetünk részt, mellyel tiszteletet szerzünk Jehovának!

^ 6. bek. Az Egyesült Államok 132 területi építőbizottságának munkájában több mint 230 000 önkéntes vett részt 2013-ban. Ebben az országban az elmúlt időszakban évente körülbelül 75 új Királyság-terem építését szervezték meg a bizottságok, valamint körülbelül 900 terem felújítását és javítását irányították.

^ 9. bek. Ez az adat csak az olyan országokban felépített Királyság-termeket foglalja magában, melyek szerepeltek a programban.

^ 16. bek. A nemzetközi építkezéseken dolgozó önkéntesek az idejük legnagyobb részét az építkezés helyszínén töltik. Emellett a hétvégéken vagy esténként a helyi gyülekezeteket támogatják a prédikálómunkában.