A FEJEZET TÉMÁJA:

Jehova gondoskodik az ahhoz szükséges eszközökről, hogy minden nemzetből, törzsből és nyelvből származó embernek meg tudjuk tanítani az igazságot

1–2. a) Mi mozdította elő a jó hír terjesztését az első században a Római Birodalom területén? b) Mi bizonyítja napjainkban, hogy Jehova támogat minket? (Lásd a „ Jó hír több mint 670 nyelven” című kiemelt részt is.)

A JERUZSÁLEMBE érkezett látogatók alig hittek a fülüknek. Galileai emberek folyékonyan beszéltek idegen nyelveken, és az üzenetük felkeltette a hallgatóik figyelmét. Ez i. sz. 33 pünkösdjén történt. A tanítványok csoda útján megkapták a nyelveken szólás ajándékát, ami Isten támogatását bizonyította. (Olvassátok fel: Cselekedetek 2:1–8, 12, 15–17.) Aznap a jó hírt különféle nemzetiségű emberek hallották, később pedig eljutott az egész Római Birodalomba (Kol 1:23).

2 Napjainkban Isten szolgái nem tudnak csoda útján nyelveken szólni. Viszont több mint 670 nyelvre fordítják le a Királyság üzenetét, vagyis jóval több nyelven terjesztik, mint az első században (Csel 2:9–11). Isten népe olyan nagy példányszámban, és olyan sok nyelven állít elő kiadványokat, hogy a Királyság üzenete a föld minden szegletébe eljut. * Ez is cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy Jehova irányítja a prédikálómunkát a Király, Jézus Krisztus által (Máté 28:19, 20). Most megvizsgálunk néhány eszközt, melyeket a prédikálómunka során használtunk az elmúlt 100 évben. Eközben figyeljük meg, hogy a Király hogyan oktatta folyamatosan a népét arra, hogy mutasson érdeklődést az emberek iránt, és hogy miként tanítsa Isten Szavát (2Tim 2:2).

A Király felszereli a szolgáit az igazság magvainak ültetésére

3. Miért használunk különféle eszközöket a prédikálómunka során?

3 Jézus „a királyság szavát” magokhoz hasonlította, az emberi szívet pedig talajhoz (Máté 13:18, 19). Ahogyan egy kertész különféle eszközöket használ ahhoz, hogy fellazítsa a talajt, és előkészítse a mag befogadására, úgy Jehova népe is különféle eszközöket használ arra, hogy felkészítse milliók szívét a Királyság üzenetének befogadására. Néhány eszköz csak korlátozott ideig bizonyult hasznosnak. Más eszközök viszont, mint például a könyvek és a folyóiratok, még ma is értékes segítséget jelentenek. Az előző fejezetben megvizsgált legtöbb tömegkommunikációs eszközzel ellentétben most olyan eszközökről lesz szó, melyek segítettek  a Királyság-hírnököknek személyes kapcsolatot teremteni az emberekkel (Csel 5:42; 17:2, 3).

Gramofonok és hangosító berendezések gyártása Torontóban, Kanadában

4–5. Hogyan használták a gramofonlemezeket, és mit nem lehetett megvalósítani velük?

4 Előadásokról készült felvételek. Az 1930-as években és az 1940-es évek elején a hírnökök bibliai előadásokról készült felvételeket játszottak le hordozható gramofonokon. A felvételek kevesebb mint 5 percig tartottak. Némelyik lemeznek rövid címe volt, mint például „Háromság”, „Tisztítótűz” és „Királyság”. Hogyan használták ezeket a lemezeket? Ifjabb Clayton Woodworth testvér, aki 1930-ban keresztelkedett meg az Egyesült Államokban, ezt mondta: „Egy kis felhúzós táskagramofont vittem magammal. Ennek mozgatható karja volt, melyet megfelelő módon rá kellett helyezni a lemez szélére, hogy elinduljon a felvétel. Miután odamentem az ajtóhoz, kinyitottam a táskagramofont, beállítottam a kart, és megnyomtam a csengőt. Amikor a házigazda ajtót nyitott, ezt mondtam: »Fontos üzenetet hoztam önnek. Kérem, hallgassa meg!«” Hogyan reagáltak az emberek? „Sokszor kedvezően fogadták az üzenetet. De volt, hogy egyszerűen csak becsukták az ajtót. Az is előfordult, hogy azt hitték, gramofonokat árulok.”

1940-re több mint 90 előadásról készült felvétel, és több mint egymillió lemezt készítettek

5 1940-re több mint 90 előadásról készült felvétel, és több mint egymillió lemezt készítettek. John E. Barr, aki akkoriban Nagy-Britanniában úttörőként szolgált, és később a vezetőtestület tagja lett, ezt mondta: „Az 1936 és 1945 közötti években egy gramofon volt az állandó társam. Nélküle elveszettnek éreztem magam. Mindig nagyon buzdító volt hallani Rutherford testvér hangját, amikor a kapuban álltam. Olyan volt, mintha ott lett volna személyesen. Természetesen a gramofonnal  végzett prédikálás nem foglalta magában a tanítást, vagyis nem tudott hatással lenni az emberek szívére.”

6–7. a) Milyen előnyökkel és hátrányokkal járt a bizonyságtevő kártyák használata? b) Milyen értelemben adott Jehova szavakat a szánkba?

6 Bizonyságtevő kártyák. 1933-tól a hírnökök arra kaptak buzdítást, hogy használjanak bizonyságtevő kártyákat a házról házra végzett szolgálatban. A bizonyságtevő kártya körülbelül 8×13 centiméteres volt. Egy rövid bibliai üzenet állt rajta, valamint egy ismertető olyan bibliai kiadványról, melyet megkaphatott a házigazda. A hírnökök egyszerűen csak átadták a kártyát a házigazdának, és megkérték, hogy olvassa el. Lilian Kammerud, aki Puerto Ricóban és Argentínában szolgált misszionáriusként, ezt mondta: „Nagyon örültem a bizonyságtevő kártyával végzett munkának.” Mi volt az oka ennek? A testvérnő így folytatta: „Nem mindenkinek volt jó bevezetője, a kártya viszont segített beszélgetéseket kezdeni az emberekkel.”

Bizonyságtevő kártya (olasz)

7 David Reusch, aki 1918-ban keresztelkedett meg, ezt mondta: „A bizonyságtevő kártyák nagy segítségükre voltak a testvéreknek, mivel nagyon kevesen érezték úgy, hogy ügyesen tudnának beszélni.” Ennek az eszköznek azonban megvoltak a korlátai. Reusch testvér ezt mesélte: „Időnként találkoztunk olyanokkal, akik azt hitték, nem tudunk beszélni. Bizonyos értelemben sokunk tényleg nem tudott beszélni. De Jehova felkészített minket arra, hogy képviselni tudjuk őt a nyilvános szolgálatban. Hamarosan szavakat adott a szánkba azáltal, hogy megtanított minket arra, hogyan használjuk a Szentírást az ajtóknál. Ebben nagy segítséget nyújtott a teokratikus szolgálati iskola, mely az 1940-es években kezdődött el.” (Olvassátok fel: Jeremiás 1:6–9.)

8. Hogyan engedheted, hogy Krisztus képezzen?

8 Könyvek. Jehova népe 1914 óta több mint százféle bibliai témájú könyvet adott ki. Voltak olyan könyvek, melyek kifejezetten azért készültek, hogy hatékony szolgákká képezzék ki a hírnököket. A Dániában élő Anna Larsen, aki már mintegy 70 éve hírnök, ezt mondja: „Jehova a teokratikus szolgálati iskola és az iskolán használt könyvek által segített hatékonyabb hírnökökké válnunk. Emlékszem, hogy az első ilyen könyvet 1945-ben kaptuk meg, és az volt a címe, hogy Teokratikus segítség Királyság-hírnökök számára. Ezt követte 1946-ban a »Felszerelve minden jó munkára« című könyv. 2001-ben pedig megjelent a Fordítsuk javunkra a teokratikus szolgálati iskolát! című könyv.” A teokratikus szolgálati iskolának és az iskolán használt könyveknek köszönhetően Jehova képesít minket, hogy el tudjuk végezni a szolgálatunkat (2Kor 3:5, 6). Te beiratkoztál már a teokratikus szolgálati iskolába? Minden héten magaddal viszed az összejövetelre a Szolgálati iskola könyvet, és követed belőle azt, amit az iskolafelvigyázó mond? Ha így teszel, azzal engeded, hogy Krisztus jobb tanítóvá képezzen téged (2Kor 9:6; 2Tim 2:15).

9–10. Milyen szerepet játszottak a könyvek az igazság magvainak ültetésében és öntözésében?

 9 Emellett Jehova a szervezete által olyan könyvekről gondoskodik, melyek segítségével a hírnökök el tudják magyarázni az alapvető bibliai tanításokat másoknak. Az igazság, mely örök élethez vezet című könyv különösen hatékony segítség volt. 1968-ban jelent meg, és rögtön látványos eredményt hozott. A Királyság-szolgálat 1968. novemberi angol száma ezt írta: „Annyira nagy az igény az Igazság könyvre, hogy szeptemberben a Társulat brooklyni gyárában bevezettek egy éjszakai műszakot.” Majd a cikk így folytatta: „Augusztusban egyszer előfordult, hogy az Igazság könyvből több mint másfél millió példánnyal többre lett volna szükség, mint amennyi raktáron volt!” 1982-re már több mint 100 millió példány jelent meg a könyvből 116 nyelven. Az 1968-tól 1982-ig terjedő 14 év alatt az Igazság könyvnek köszönhetően több mint egymillióval növekedett a Királyság-hírnökök száma. *

10 2005-ben megjelent a Mit tanít valójában a Biblia? című könyv, mely szintén kiváló segítséget nyújt a bibliatanulmányozások vezetéséhez. Eddig már körülbelül 200 millió példányt nyomtattak belőle 256 nyelven! Milyen eredménye lett ennek? 2005-től 2012-ig, vagyis csupán hét év alatt mintegy 1,2 millió személy vált a jó hír hírnökévé. Ez alatt az idő alatt körülbelül 6 millióról több mint 8,7 millióra emelkedett azoknak a száma, akik tanulmányozzák velünk a Bibliát. Jehova kétségtelenül megáldja az arra tett erőfeszítéseinket, hogy ültetjük és öntözzük a Királyságról szóló igazság magvait. (Olvassátok fel: 1Korintusz 3:6, 7.)

11–12. Magyarázd el a hivatkozásként megadott írásszövegek segítségével, hogy kiknek készülnek a folyóirataink.

11 Folyóiratok. Eredetileg Az Őrtorony célközönsége elsősorban a „kicsiny nyáj” tagjai, vagyis „az égi elhívás részesei” voltak (Luk 12:32; Héb 3:1). 1919. október 1-jén Jehova szervezete közreadott egy másik folyóiratot, mely egy másik célközönségnek, a nyilvánosságnak szólt. Ám ez a folyóirat olyan népszerű lett mind a Bibliakutatók, mind a nyilvánosság körében, hogy évekig jóval nagyobb példányszámban fogyott mint Az Őrtorony. A folyóirat először Aranykorszak néven vált ismertté, majd 1937-ben Vigasz lett a neve. 1946-ban pedig az Ébredjetek! nevet kapta.

12 Az Őrtorony és az Ébredjetek! stílusa és formája az évtizedek során változott, de a folyóiratok célja ugyanaz maradt, vagyis hogy hirdessék Isten Királyságát, és segítsenek az embereknek abban, hogy bízzanak a Bibliában. Napjainkban Az Őrtoronynak kétféle kiadása jelenik meg: a tanulmányozásra szánt, illetve a nyilvánosságnak szánt kiadás. A tanulmányozásra szánt kiadás a háziszolgáknak készül, vagyis a kicsiny nyájhoz tartozóknak és a más juhok tagjainak (Máté 24:45; Ján 10:16). * A nyilvánosságnak szánt kiadás viszont főként azoknak szól, akik még nem ismerik az igazságot, de tisztelik  Istent és a Bibliát (Csel 13:16). Az Ébredjetek! pedig elsősorban azoknak íródik, akik keveset tudnak a Bibliáról és az igaz Istenről, Jehováról (Csel 17:22, 23).

13. Mi nyűgöz le téged a folyóiratainkkal kapcsolatban? (Beszéljétek meg a „ Kiadványok világrekordjai” című táblázatot.)

13 2014 elején az Ébredjetek! havonta több mint 44 millió példányban, Az Őrtorony pedig mintegy 46 millió példányban jelent meg. Az Ébredjetek!-et körülbelül 100 nyelvre, Az Őrtorony folyóiratot pedig több mint 200 nyelvre fordították le. Így ezek a legtöbb nyelvre lefordított és a legszélesebb körben terjesztett folyóiratok a világon! De bármilyen lenyűgözőek is ezek az eredmények, nem kell hogy meglepjenek minket. Ezek a folyóiratok ugyanis azt az üzenetet tartalmazzák, melyet Jézus szavai szerint az egész lakott földön prédikálni fognak (Máté 24:14).

14. Mit támogattak lelkesen Isten szolgái, és miért?

14 A Biblia. 1896-ban Russell testvér és a társai a kiadványok nyomtatásáért felelős testület nevét Watch Tower Bible and Tract Societyre változtatták, hogy szerepeljen benne a Biblia szó. Ez a változtatás helyénvaló volt, mivel mindig is a Biblia volt az elsődleges eszköz a Királyság jó hírének terjesztésére (Luk 24:27). A jogi testület nevével összhangban Isten szolgái lelkesen támogatták a Biblia terjesztését, és annak olvasására buzdítottak. Például 1926-ban a saját nyomdagépeinken kinyomtattuk a The Emphatic Diaglottot, ami a Keresztény Görög Iratoknak a Benjamin Wilson által készített fordítása. 1942-től a teljes King James Versionből mintegy 700 000 példányt nyomtattunk és terjesztettünk el. Mindössze két év múlva elkezdtük nyomtatni az American Standard Versiont, melyben 6823 helyen szerepel a Jehova név. 1950-re több mint 250 000 példányt terjesztettünk el belőle.

15–16. a) Miért értékeled az Új világ fordítást? (Beszéljétek meg a „ Felgyorsul a Biblia fordítása” című kiemelt részt is.) b) Mire van szükség ahhoz, hogy Jehova hasson a szívedre?

15 1950-ben kiadták A Keresztény Görög Iratok új világ fordítását. 1961-ben pedig megjelent egy kötetben a teljes Biblia, A Szentírás új világ fordítása. Ez a fordítás tiszteletet szerez Jehovának azáltal, hogy visszahelyezi a nevét azokra a helyekre, ahol az eredeti héber szövegben is szerepelt. Isten neve az Új világ fordítás Keresztény Görög Iratoknak nevezett részében 237-szer fordul elő. Többször is revideálták ezt a bibliafordítást – legutóbb 2013-ban –, hogy még pontosabb és még érthetőbb legyen. 2013-as adatok szerint az Új világ fordítás több mint 201 millió példányban jelent meg részben vagy egészben 121 nyelven.

16 Milyen hatással volt sokakra, hogy a saját nyelvükön olvashatták az Új világ fordítást? Egy nepáli férfi ezt mondta: „Sokan nehezen értették a régi nepáli fordítást az irodalmi nyelve miatt. De most már sokkal jobban értjük a Bibliát, mivel hétköznapi nyelvezetet használ.” Amikor egy Közép-afrikai Köztársaságban élő asszony elkezdte olvasni a szango fordítást, könnyekre fakadt, és ezt mondta: „Ez a nyelv áll a legközelebb  a szívemhez.” Ha hozzá hasonlóan mi is naponta olvassuk Isten Szavát, akkor engedjük, hogy Jehova hasson a szívünkre (Zsolt 1:2; Máté 22:36, 37).

Hálásak az eszközökért és a képzésért

17. Hogyan fejezheted ki az értékelésedet a képzésért és azokért az eszközökért, melyekről a Király gondoskodik? És mi lesz az eredménye annak, ha így teszel?

17 Te értékeled a folyamatos képzést és azokat az eszközöket, melyekről a Király, Jézus Krisztus gondoskodik? Időt fordítasz az Isten szervezete által előállított kiadványok olvasására, és segítesz velük másoknak? Ha igen, akkor biztosan egyetértesz Opal Betler testvérnővel, aki 1914. október 4-én keresztelkedett meg. Ő ezt mondta: „Az évek során a férjem [Edward] és én használtunk gramofont és bizonyságtevő kártyákat; tanúskodtunk házról házra könyvekkel, füzetekkel és folyóiratokkal. Részt vettünk kampányokban, felvonulásokon, és terjesztettünk nyomtatott kiáltványokat. Később képzést kaptunk arra, hogy végezzünk utólátogatásokat [mai nevén újralátogatásokat], és vezessünk bibliatanulmányozásokat az érdeklődő személyek otthonaiban. Mozgalmas és boldog életünk volt.” Jézus megígérte, hogy az alattvalói szorgalmasan fognak vetni, aratni, és együtt örvendeznek majd. Opalhoz hasonlóan milliók tanúsíthatják ennek az ígéretnek a beteljesedését. (Olvassátok fel: János 4:35, 36.)

18. Milyen megtiszteltetésben van részünk?

18 Sokan, akik még nem szolgálják a Királyt, talán úgy gondolják, hogy Isten népe „iskolázatlan és egyszerű” emberekből áll (Csel 4:13). De gondolj csak bele: a Király támogatásával ez az egyszerű emberekből álló nép az egyik legnagyobb kiadó a világon! A kiadványaink azok között a kiadványok között vannak, melyeket a történelemben a legtöbb nyelvre fordítottak le és a legszélesebb körben terjesztettek el. És ami még fontosabb, a Király képez minket, és arra ösztönöz, hogy ezeknek az eszközöknek a segítségével minden nemzetből való embernek terjesszük a jó hírt. Micsoda megtiszteltetés, hogy Krisztussal együttműködve ültethetjük az igazság magvait, és a begyűjtőmunka során tanítványokat képezhetünk!

^ 2. bek. Jehova népe csak az elmúlt évtizedben több mint 20 milliárd bibliai témájú kiadványt állított elő. Emellett a honlapunk, a jw.org elérhető annak a több mint 2,7 milliárd embernek, akinek internet-hozzáférése van.

^ 9. bek. Más könyvek is segítettek a hírnököknek, hogy meg tudják tanítani a bibliai igazságot másoknak. Ezek a következők voltak: Isten hárfája (1921), „Az Isten legyen igaz” (1946), Örökké élhetsz Paradicsomban a földön (1982) és az Ismeret, amely örök élethez vezet (1995).

^ 12. bek. Lásd Az Őrtorony 2013. július 15-ei számának 23. oldalán a 13. bekezdést. Itt olvashatsz arról, hogy a pontosabb megértésünk alapján kik alkotják a háziszolgákat.