Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Isten Királysága uralkodik!

 17. FEJEZET

A Királyság-hírnökök képzése

A Királyság-hírnökök képzése

A FEJEZET TÉMÁJA:

Hogyan készítik fel a teokratikus iskolák a Királyság-hírnököket a megbízatásaik ellátására?

1–3. Hogyan adott lendületet Jézus a prédikálómunkának, és milyen kérdések merülhetnek fel bennünk ezzel kapcsolatban?

JÉZUS két éven át Galilea területén prédikált. (Olvassátok fel: Máté 9:35–38.) Sok városba és faluba ellátogatott, tanított a zsinagógákban, és prédikálta a Királyság jó hírét. Bármerre járt, sokan vették körül. Jézus látta, hogy „az aratnivaló sok”, ezért még több munkásra lenne szükség.

2 Hogyan adott lendületet Jézus a prédikálómunkának? Elküldte a 12 apostolát, hogy „prédikálják az Isten királyságát” (Luk 9:1, 2). Biztosan sok kérdés vetődött fel az apostolokban a munka elvégzésével kapcsolatban. Mielőtt Jézus elküldte őket, szeretettől indíttatva, képzést adott nekik a szolgálatuk ellátására, ahogyan neki is képzést adott az égi Atyja.

3 Most talán több kérdés is felmerül bennünk: Milyen képzést kapott Jézus az Atyjától? Milyen képzésben részesítette Jézus az apostolait? És vajon napjainkban is képzést ad a Messiás-Király a követőinek? Ha igen, hogyan?

„Ahogy az Atya tanított, úgy mondom ezeket”

4. Mikor és hol kapott Jézus oktatást az Atyjától?

4 Jézus egyértelműen elismerte, hogy az Atyja tanította őt. A földi szolgálata során ezt mondta: „ahogy az Atya tanított, úgy mondom ezeket” (Ján 8:28). Mikor és hol kapott Jézus oktatást? Minden bizonnyal röviddel azután kezdődött el a képzése, hogy mint Isten elsőszülött Fia meg lett teremtve (Kol 1:15). A Fiú hosszú korszakokon át volt az Atyja mellett az égben, és ezalatt mindvégig figyelte és hallgatta a Nagy Oktatót (Ézs 30:20). Ennek eredményeként páratlan oktatásban részesült, hiszen megismerhette Atyja tulajdonságait, tetteit és szándékát.

5. Milyen képzésben részesítette az Atya a Fiút, hogy el tudja látni a földi szolgálatát?

5 Jehova a megfelelő időben megtanította a Fiának, hogyan kell majd végeznie a földi szolgálatát. Nézzünk meg egy próféciát, melyből kiderül, milyen kapcsolat volt a Nagy Oktató és az elsőszülött Fia között. (Olvassátok fel: Ézsaiás 50:4, 5.) A prófécia szerint Jehova „reggelről reggelre”  fölserkentette a Fiát. Ez a szókép egy tanítót juttat az eszünkbe, aki korán reggel felébreszti a tanulóját, hogy tanítsa őt. Egy bibliai forrásműben ez olvasható: „Jehova. . . elviszi őt, miként el szokták vinni az iskolába a tanulókat, és megtanítja arra, hogy miről és hogyan prédikáljon.” Ebben az égi „iskolában” Jehova megtanította a Fiának, hogy mit mondjon, és mit beszéljen (Ján 12:49). Arra is kiképezte őt, hogy hogyan tanítson. * Mialatt Jézus a földön volt, nemcsak a saját szolgálatában hasznosította ezt a képzést, hanem a követőit is kiképezte, hogy ők is el tudják látni a szolgálatukat.

6–7. a) Milyen képzést adott Jézus az apostolainak, és ez mire készítette fel őket? b) Milyenfajta képzésről gondoskodik Jézus napjainkban?

6 Milyen képzést adott Jézus az apostolainak, ahogyan arra a bevezetőben utaltunk? Máté evangéliumának a 10. fejezete szerint konkrét utasításokkal látta el őket a szolgálatra vonatkozóan. Egyebek között ezekkel: hol prédikáljanak (5. és 6. vers); miről beszéljenek (7. vers); bízzanak Jehovában (9. és 10. vers); hogyan viszonyuljanak a házigazdákhoz (11–13. vers); hogyan reagáljanak az elutasításra (14. és 15. vers), és mit tegyenek, amikor üldözik őket (16–23. vers). * A Jézustól kapott képzés felkészítette az apostolokat arra, hogy élen tudjanak járni a jó hír hirdetésében az i. sz. első században.

7 És mi a helyzet napjainkban? Jézus, Isten Királyságának a királya azt a mindennél fontosabb megbízatást adta a követőinek, hogy prédikálják a Királyság jó hírét „az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek” (Máté 24:14). Vajon a Király kiképez minket erre a munkára? Igen! Az égi Király gondoskodik arról, hogy a követői megkapják az ahhoz szükséges képzést, hogy prédikálni tudjanak a gyülekezeten kívül, és el tudják látni a különleges megbízatásaikat azon belül.

A hírnökök felkészítése az evangéliumhirdetésre

8–9. a) Mi volt az elsődleges célja a teokratikus szolgálati iskolának? b) Hogyan segít neked a hétköznap tartott összejövetel hatékonyabb hírnökké válnod?

8 Jehova szervezete már régóta képzésről gondoskodik az evangéliumhirdetők számára a kongresszusok és a gyülekezeti összejövetelek, egyebek közt a szolgálati összejövetel által. Azonban a főhivatalban szolgáló testvérek az 1940-es évektől kezdődően különféle iskolákat is elkezdtek szervezni.

9 Teokratikus szolgálati iskola. Ahogy az előző fejezetben olvashattunk róla, ezt az iskolát 1943-ban indították el. Ám nem csupán az volt a célja, hogy a tanulókat ügyes előadókká képezze ki, hanem elsődlegesen az, hogy Isten népe a beszéd ajándékát Jehova dicsőítésére használja a szolgálatban (Zsolt 150:6). Az iskola minden beiratkozott testvért  és testvérnőt felkészített arra, hogy hatékonyabban prédikáljon. Napjainkban a hétköznap megtartott összejövetelen kapunk erre képzést.

10–11. Kik vehetnek részt most a Gileád Iskolán, és mi az iskola célja?

10 Őrtorony Gileád Bibliaiskola. Ez az iskola 1943. február 1-jén, hétfőn kezdődött el. Az iskola eredetileg arra képezte ki az úttörőket és más teljes idejű szolgákat, hogy misszionáriusként szolgáljanak a világ valamelyik részén. Ám 2011 októbere óta csak különleges teljes idejű szolgák vehetnek részt az iskolán: különleges úttörők, utazófelvigyázók és feleségeik, Bétel-szolgák, és azok a szántóföldön szolgáló misszionáriusok, akik még nem vettek részt ezen az iskolán.

11 Mi a célja a Gileád Iskola tananyagának? Egy testvér, aki már régóta oktató az iskolán, ezt mondja: „Egyrészt az, hogy megerősítse a tanulók hitét Isten Szavának alapos tanulmányozása által, másrészt az, hogy segítsen nekik kifejleszteni azokat a szellemi tulajdonságokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy megbirkózzanak a megbízatásuk során felmerülő nehézségekkel. A tananyagnak egy további lényeges célja az, hogy fokozza a tanulókban az evangéliumhirdető munka iránti vágyat” (Ef 4:11).

12–13. Milyen hatással volt a Gileád Iskola a világszerte folyó prédikálómunkára? Mondj példát!

12 Milyen hatással volt a Gileád Iskola a világszerte folyó prédikálómunkára? 1943 óta több mint 8500-an kaptak képzést az iskolán, * és a Gileádot végzett misszionáriusok eddig több mint 170 országban szolgáltak. A misszionáriusok jó hasznát veszik a képzésüknek. Buzgók a szolgálatban, és másokat is arra tanítanak, hogy kövessék a példájukat. A misszionáriusok sokszor olyan területeken jártak élen a munkában, ahol egyáltalán nem voltak Királyság-hírnökök, vagy csak nagyon kevesen.

13 Figyeljük meg például, mi történt Japánban, ahol a II. világháború idején majdnem teljesen leállt a szervezett prédikálás. 1949 augusztusára kevesebb mint tíz helyi hírnök volt az országban. Ám az év végén már 13 Gileádot végzett misszionárius prédikált buzgón Japánban. Később még több misszionárius érkezett. Eleinte a nagyobb városokban prédikáltak, majd máshová költöztek. Lelkesen arra buzdították a tanulmányozóikat és másokat, hogy legyenek úttörők. Buzgó erőfeszítéseik nagyszerű eredményekkel jártak. Ma már több mint 216 000 Királyság-hirdető van Japánban, és közel 40 százalékuk úttörőként szolgál. *

14. Mit bizonyítanak a teokratikus iskolák? (Lásd az „ Iskolák Királyság-hírnököknek” című kiemelt részt is.)

14 Más teokratikus iskolák. Az úttörőszolgálati iskola, a házaspárok bibliaiskolája és az egyedülálló testvérek bibliaiskolája abban segít, illetve segített a tanulóknak, hogy megerősítsék az Istennel ápolt kapcsolatukat, és hogy buzgón  végezzék az evangéliumhirdető munkát. * Ezek az iskolák egyértelműen bizonyítják, hogy a Királyunk teljesen felkészít minket arra, hogy el tudjuk látni a szolgálatunkat (2Tim 4:5).

A testvérek felkészítése különleges megbízatások ellátására

15. Hogyan szeretnék Jézus példáját követni azok a férfiak, akik felelősségteljes feladatokat látnak el?

15 Emlékezzünk vissza Ézsaiás próféciájára, mely szerint Jehova oktatja Jézust. Az égi „iskolában” a Fiú megtanulta, hogy „milyen beszéddel [válaszoljon] a megfáradtnak” (Ézs 50:4). Jézus alkalmazta, amit tanult, és a földi szolgálata során felüdítette azokat, akik keményen fáradoztak, és meg voltak terhelve (Máté 11:28–30). Azok a férfiak, akik felelősségteljes feladatokat látnak el a gyülekezetben, Jézus példáját követve, szeretnék felüdíteni a testvéreiket és testvérnőiket. Ezért Jehova szervezete különféle iskolákat hozott létre, hogy segítsen ezeknek a férfiaknak hatékonyabban szolgálni a hittársaikat.

16–17. Mi a Királyság-szolgálati iskola célja? (Lásd a széljegyzetet is.)

 16 Királyság-szolgálati iskola. Ennek az iskolának az első osztálya 1959. március 9-én indult South Lansingben (New York állam, USA). Az utazófelvigyázókat is, és a gyülekezetszolgákat is meghívták, hogy vegyenek részt az egy hónapos oktatáson. A későbbiekben a tananyagot lefordították angolról más nyelvekre is, és az iskola keretén belül idővel az egész világon képzést kaptak a testvérek. *

Lloyd Barry testvér a Királyság-szolgálati iskolán oktat Japánban, 1970-ben

17 Jehova Tanúi 1962-es angol évkönyve ezt írta a Királyság-szolgálati iskola céljáról: „Ebben a rohanó világban Jehova Tanúi gyülekezetében egy felvigyázónak olyan férfinak kell lennie, aki képes úgy szervezni az életét, hogy a gyülekezetben mindenkire kellő figyelmet tudjon fordítani, és az áldásukra legyen. Ám olyan férfi nem lehet felvigyázó, aki a gyülekezet miatt elhanyagolja a családját, ehelyett józan elméjűnek kell lennie. Az egész világon nagyszerű lehetőség nyílt meg a gyülekezetszolgák előtt azáltal, hogy képzést kaphatnak a Királyság-szolgálati iskolán. Az iskola hozzájárul ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni a felvigyázókra  vonatkozó bibliai elvárásoknak” (1Tim 3:1–7; Tit 1:5–9).

18. Hogyan fordítja a javára Isten népének minden tagja a Királyság-szolgálati iskolát?

18 Isten népének minden tagja a javára fordítja a Királyság-szolgálati iskolát. Hogyan? Amikor a vének és a kisegítőszolgák alkalmazzák az iskolán tanultakat, akkor Jézushoz hasonlóan felüdítik a hittársaikat. Biztosan te is nagyra értékeled, ha a törődő vének és kisegítőszolgák kedvesen beszélnek veled, figyelmesen meghallgatnak, vagy meglátogatnak, hogy erőt öntsenek beléd (1Tessz 5:11). Igazi áldást jelentenek az ilyen képesített férfiak a gyülekezetben!

19. Milyen iskolákat felvigyáz még a vezetőtestület tanítói bizottsága, és mi az iskolák célja?

19 Más teokratikus iskolák. A vezetőtestület tanítói bizottsága más iskolákat is felvigyáz, melyek képzést adnak azoknak a testvéreknek, akik felelősségteljes feladatokat látnak el a szervezetben. Ezek az iskolák segítenek a gyülekezeti felvigyázóknak, az utazófelvigyázóknak és a fiókbizottsági tagoknak, hogy hatékonyabban tudják ellátni a feladataikat. A Biblián alapuló képzés arra ösztönzi őket, hogy erősítsék a hitüket, és hogy a szentírási alapelvekkel összhangban törődjenek a nyáj értékes tagjaival, akiket Jehova a gondjaikra bízott (1Pét 5:1–3).

A szolgálati kiképzőiskola első osztálya 2007-ben indult Malawiban

20. Miért mondhatta azt Jézus, hogy „mindannyian Jehovától tanítottak” vagyunk, és mi az elhatározásod?

20 A Messiás-Király kétségkívül mindent megtesz azért, hogy a követői jól képzettek legyenek. Minden képzés fentről, Jehovától származik: ő kiképezte a Fiát, a Fia pedig a követőit. Ezért Jézus joggal jelenthette ki, hogy „mindannyian Jehovától tanítottak” vagyunk (Ján 6:45; Ézs 54:13). Határozzuk el, hogy teljesen a javunkra fordítjuk azt a képzést, melyről a Királyunk gondoskodik! Ne felejtsük el, hogy a képzésünk legfőbb célja az, hogy megerősítse az Istennel ápolt kapcsolatunkat, és így teljesen el tudjuk látni a szolgálatunkat.

^ 5. bek. Honnan tudjuk, hogy az Atya megtanította a Fiának azt, hogy hogyan tanítson? Gondoljunk csak a következőkre: Azzal, hogy Jézus sok szemléltetést használt, amikor másokat tanított, beteljesített egy próféciát, melyet évszázadokkal a születése előtt jegyeztek fel (Zsolt 78:2; Máté 13:34, 35). Nyilvánvaló, hogy Jehova, akitől a próféciák származnak, már jó előre elhatározta, hogy a Fia szemléltetések, vagyis példázatok által fog tanítani (2Tim 3:16, 17).

^ 6. bek. Hónapokkal később Jézus „kijelölt hetven másikat, és elküldte őket kettesével” prédikálni. Ki is képezte őket (Luk 10:1–16).

^ 12. bek. Voltak, akik többször is elvégezték a Gileád Iskolát.

^ 13. bek. A Jehova Tanúi – Isten Királyságának hirdetői című könyv 23. fejezetében még több részletet olvashatsz arról, hogy milyen hatással voltak a Gileádot végzett misszionáriusok a világszerte folyó prédikálómunkára.

^ 14. bek. A két utóbbi iskolát felváltotta a Királyság-hirdetők iskolája.

^ 16. bek. Ma már minden felvigyázó hasznot merít a Királyság-szolgálati iskolából. Az iskola időtartama változó, és néhány évente tartják meg. 1984 óta a kisegítőszolgák is képzést kapnak ezen az iskolán.

Lásd még

ŐRTORONY (TANULMÁNYOZÁSRA SZÁNT KIADÁS)

„Egyengesd el lábad ösvényét”

Hogyan tudjuk elgördíteni az akadályokat, és elérni az Isten szolgálatában kitűzött céljainkat?

ŐRTORONY (TANULMÁNYOZÁSRA SZÁNT KIADÁS)

Hozd ki másokból a legtöbbet!

Hogyan segíthetünk a fiataloknak és azoknak, akik nemrég keresztelkedtek meg, hogy a legjobbat hozzák ki magukból?