A FEJEZET TÉMÁJA:

Miért és hogyan tisztította meg Jézus az igaz imádatot?

1–3. Mit tett Jézus, amikor látta, hogy a templomot beszennyezték?

JÉZUS nagyon tisztelte a jeruzsálemi templomot, mert tudta, mit jelképez. A templom már régóta az igaz imádat központja volt a földön. Mivel Jehova Isten szent, a neki bemutatott imádatnak tisztának kell lennie. Képzeld el, mit érezhetett Jézus, amikor i. sz. 33. niszán hó 10-én bement a templomba, és azt látta, hogy beszennyezték az imádat helyét. Mi történt? (Olvassátok fel: Máté 21:12, 13.)

2 A pogányok udvarában kapzsi kereskedők és pénzváltók tisztességtelen haszonra tettek szert, nyerészkedve azokon, akik eljöttek felajánlásokat bemutatni Jehovának. * Jézus „kiűzte mindazokat, akik adtak és vettek a templomban, és feldöntötte a pénzváltók asztalait”. (Vesd össze: Nehémiás 13:7–9.) Elítélte ezeket az önző embereket, amiért „rablók barlangjává” tették az Atyja házát. Ezáltal kifejezte a tiszteletét a templom iránt, és az iránt, akit ott imádtak. Igen, az Atyja imádatának tisztának kellett lennie!

3 Évszázadokkal később Jézus a Messiás-Királyként való beiktatása után ismét megtisztított egy templomot. Ez a megtisztítás mindenkit érint, aki napjainkban megfelelő módon szeretné imádni Jehovát. Milyen templomot tisztított meg Jézus?

Jehova megtisztítja „Lévi fiait”

4–5. a) Hogyan lettek Jézus felkent követői megtisztítva az 1914-től 1919 elejéig tartó időszakban? b) Vajon a XX. század elején véget ért Isten népének a megtisztítása? Magyarázd meg!

4 Ahogyan a kiadvány 2. fejezetében láttuk, miután Jézus 1914-ben trónra került, eljött az Atyjával megszemlélni a szellemi templomot, vagyis az igaz imádatot. * A megszemléléskor Jézus látta, hogy a felkent keresztényeket, azaz „Lévi fiait” még meg kell tisztítani (Mal 3:1–3). Az 1914-től 1919 elejéig tartó időszakban Jehova megengedte, hogy a népe különféle próbákon és nehézségeken menjen át annak érdekében, hogy megtisztuljon. A felkentek megtisztítva kerültek ki ezekből, és készen álltak arra, hogy támogassák a Messiás-Királyt.

 5 Ám ezzel még nem ért véget Isten népének a megtisztítása. Jehova az utolsó napokban a Messiás-Király által továbbra is segít a követőinek megőrizni a tisztaságukat, hogy a szellemi templomban maradhassanak. A következő két fejezetben látni fogjuk, milyen változtatásokat hozott a viselkedési normák terén és a szervezeti felépítésben. Először azonban nézzük meg, mit foglal magában a szellemi tisztaság. Hiterősítő lesz megvizsgálni azt is, hogyan segített Jézus a követőinek megtisztulni szellemi értelemben. Ezt időnként jól felismerhető módon tette, de előfordult, hogy csak a háttérben zajlottak az események.

„Maradjatok tiszták”

6. Mire következtethetünk a száműzetésben élő zsidóknak adott utasításokból?

6 Mit jelent a szellemi tisztaság? Ahhoz, hogy választ kapjunk erre a kérdésre, vizsgáljuk meg, mit mondott Jehova egy próféciában a száműzetésben élő zsidóknak, akik az i. e. VI. században hagyták el Babilont. (Olvassátok fel: Ézsaiás 52:11.) A nép elsősorban azért tért vissza Jeruzsálembe, hogy újjáépítse a templomot, és helyreállítsa az igaz imádatot (Ezsd 1:2–4). Jehova azt akarta, hogy a népe mindentől elszakadjon, ami Babilon vallásához kötődik. Figyeld meg, mire utasította őket: „semmi tisztátalant ne érintsetek”, „jöjjetek ki belőle”, és „maradjatok tiszták”. Jehova tiszta imádatát nem szabad beszennyezni a hamis imádattal. Mire következtethetünk ebből? A szellemi tisztaság azt jelenti, hogy távol tartjuk magunkat a hamis vallásos tanításoktól és szokásoktól.

7. Melyik csoport által segít Jézus a követőinek, hogy megőrizzék a szellemi tisztaságukat?

7 Jézus röviddel a királyként való beiktatása után megbízott egy csoportot, hogy segítsen a követőinek megőrizni a szellemi tisztaságukat. Ez a jól felismerhető csoport a hű és értelmes rabszolga, melyet Krisztus 1919-ben nevezett ki (Máté 24:45). Ekkorra a Bibliakutatók már sok hamis vallásos tanítástól megszabadultak, de további változtatásokra volt szükség. Krisztus a hű rabszolga által fokozatosan fényt derített arra, hogy a követőinek milyen ünnepekkel és szokásokkal kell felhagyniuk (Péld 4:18). Vizsgáljunk meg ezek közül néhányat.

Megünnepeljék a keresztények a karácsonyt?

8. Mit ismertek fel a Bibliakutatók a karácsonnyal kapcsolatban, de mit nem értettek tisztán?

8 A Bibliakutatók már régóta tudták, hogy a karácsonynak pogány eredete van, és hogy Jézus nem december 25-én született. A Sioni Őrtorony 1881. decemberi angol száma kijelentette: „[A keresztény] egyház tagjai közül több millióan korábban pogányok voltak. De ez az áttérés többnyire csak névleges változás volt: a pogány papok keresztény papok lettek, és a pogány ünnepeknek keresztény neveket adtak. A karácsony is az ilyen ünnepek közé tartozik”. 1883-ban Az Őrtorony a „Mikor született Jézus?” című cikkében érveket hozott  fel arra, hogy Jézus miért október elején született. * Ám a Bibliakutatók ekkor még nem értették meg, hogy fel kell hagyniuk a karácsony ünneplésével. Még a brooklyni Bétel-család tagjai is megtartották. 1926 után azonban a helyzet kezdett megváltozni. Miért?

9. Mit értettek meg a Bibliakutatók a karácsonyról?

9 A téma gondos, alapos megvizsgálásának köszönhetően a Bibliakutatók megértették, hogy a karácsony az eredete és a hozzá kapcsolódó szokások miatt szégyent hoz Istenre. Az Aranykorszak 1927. december 14-ei angol száma „A karácsony eredete” című cikkében megjegyezte, hogy a karácsony pogány ünnep, mely az élvezetek köré épül, és szorosan kötődik a bálványimádathoz. A cikk világosan rámutatott, hogy Krisztus nem adott parancsot ennek az ünnepnek a megtartására, majd a következő határozott kijelentéssel zárult: „A világ, a test és az Ördög [a karácsony] fennmaradását és megünneplését mozdítja elő. Ez meggyőző érv amellett, hogy miért nem helyénvaló megtartaniuk azoknak, akik Jehova szolgálatának szentelik magukat.” Nem csoda, hogy a Bétel-család nem ünnepelte meg a karácsonyt az év decemberében, és később sem!

10. a) Milyen fejtegetés jelent meg a karácsonyról 1928 decemberében? (Lásd „ A karácsony eredete és célja” című kiemelt részt is.) b) Mire hívták fel a kiadványok Isten népének a figyelmét más ünnepekkel kapcsolatban? (Lásd az „ Egyéb ünnepek leleplezése” című kiemelt részt.)

10 A Bibliakutatók a következő évben még részletesebb fejtegetést olvashattak a karácsonyról. 1928. december 12-én Richard H. Barber, aki a főhivatalban dolgozott, egy rádióelőadást tartott, melyben nyíltan rámutatott a karácsony tisztátalan eredetére. Hogyan fogadta Isten népe ezt a főhivataltól  jövő egyértelmű útmutatást? Charles Brandlein így emlékezett vissza arra az időre, amikor a családjával felhagytak a karácsony megünneplésével: „Hogy sajnáltuk-e, hogy fel kell hagynunk ezekkel a pogány szokásokkal? Egyáltalán nem! . . . Olyan volt, mintha levetettünk és eldobtunk volna egy piszkos ruhát.” Henry A. Cantwell, aki később utazófelvigyázóként szolgált, hasonló érzéseket fogalmazott meg: „Örültünk, hogy lemondhatunk valamiről azért, hogy bizonyítsuk a Jehova iránti szeretetünket.” Krisztus hűséges követői készségesen megtették a szükséges változtatásokat, és többé már nem tartottak meg egy olyan ünnepet, mely a hamis imádathoz kapcsolódik (Ján 15:19; 17:14). *

11. Hogyan támogathatjuk a Messiás-Királyt?

11 Milyen nagyszerű példát mutattak nekünk ezek a hűséges Bibliakutatók! A példájukon elgondolkodva, tedd fel magadnak a következő kérdéseket: „Hogyan tekintem a hű rabszolgától kapott útmutatást? Hálásan fogadom, illetve alkalmazom a tanultakat?” Ha készségesen engedelmeskedünk, azzal támogatjuk a Messiás-Királyt, aki a hű rabszolga által időszerű szellemi táplálékot oszt szét (Csel 16:4, 5).

Hogyan tekintse Isten népe a keresztet?

A keresztet és koronát ábrázoló jelvény (Lásd a 12–13. bekezdést.)

12. Hogyan tekintették a Bibliakutatók éveken át a keresztet?

12 A Bibliakutatók éveken át a kereszténység elfogadható jelképének tekintették a keresztet. Természetesen nem gondolták azt, hogy a keresztet imádni kellene, mivel tudták, hogy a bálványimádás helytelen (1Kor 10:14; 1Ján 5:21).  Az Őrtorony már 1883-ban nyíltan kijelentette, hogy „mindenfajta bálványimádás utálatos Istennek”. Ám a Bibliakutatók kezdetben úgy gondolták, hogy a kereszt megfelelő használatának nincs semmi akadálya. Például büszkén viseltek egy olyan jelvényt, mely keresztet és koronát ábrázolt. Számukra ez azt jelképezte, hogy ha a halálukig hűségesek maradnak, megkapják az élet koronáját. 1891-től a kereszt és korona mint szimbólum Az Őrtorony címlapján is megjelent.

13. Mit értettek meg a Bibliakutatók a kereszt használatát illetően? (Lásd „ A kereszt használatának tisztább megértése” című kiemelt részt is.)

13 A Bibliakutatók nagy becsben tartották a keresztet és koronát ábrázoló jelvényt. De az 1920-as évek végétől kezdődően egyre tisztább lett a megértésük a kereszt használatát illetően. Grant Suiter, aki később a vezetőtestületben szolgált, így gondolt vissza az 1928-ban Detroitban (Michigan, USA) megtartott kongresszusra: „A kongresszuson rámutattak, hogy a keresztet és koronát ábrázoló jelvény nem csupán szükségtelen, de kifogásolható is.” Az ezt követő néhány évben egyértelművé vált, hogy a keresztnek nincs helye a tiszta imádatban.

14. Hogyan fogadta Isten népe a kereszttel kapcsolatos kiigazításokat?

14 Hogyan fogadta Isten népe a kereszttel kapcsolatos kiigazításokat? Vajon továbbra is ragaszkodtak a keresztet és koronát ábrázoló jelvényhez, mely oly kedves volt a számukra? Lela Roberts, Jehova egyik régi hűséges szolgája így emlékezett vissza: „Könnyen lemondtunk róla, miután megértettük, mit jelképez.” Egy másik hűséges testvérnő, Ursula Serenco sokak érzésének adott hangot, amikor ezt mondta: „Felismertük, hogy igazából pogány jelkép az, amit oly nagy becsben tartottunk, és amire úgy tekintettünk, mint ami az Urunk halálát és a keresztény odaadásunkat jelképezi. Hálásak voltunk, hogy a Példabeszédek 4:18-cal összhangban az ösvényünk egyre világosabb lett.” Krisztus hűséges követői nem akartak tisztátalan, hamis vallásos szokásokat gyakorolni.

15–16. Hogyan tudjuk kifejezni, hogy szeretnénk tisztán tartani Jehova szellemi templomának földi udvarait?

15 Mi is szeretnénk követni a hűséges testvéreink példáját. Elismerjük, hogy Krisztus egy jól felismerhető csoport, a hű és értelmes rabszolga által segít a népének megőrizni a szellemi tisztaságát. Ezért amikor ez a csoport a szellemi táplálék által óva int minket a hamis vallásos ünnepektől és szokásoktól, azonnal engedelmeskedünk. A Krisztus jelenlétének kezdeti időszakában élt testvéreinkhez hasonlóan mi is eltökéltek vagyunk, hogy tisztán tartjuk Jehova szellemi templomának földi udvarait.

16 Krisztus az utolsó napokban a háttérben is azon munkálkodik, hogy megvédje Jehova népének gyülekezeteit azoktól, akik beszennyezhetnék az igaz imádatot. Hogyan teszi ezt? Lássuk!

 „Kiválogatják a gonoszokat az igazságosak közül”

17–18. Mit jelent a vonóhálóról szóló szemléltetésben az, hogy a) leeresztik a vonóhálót a tengerbe? b) mindenfajta halat összegyűjtenek? c) a jó halakat edényekbe gyűjtik? d) a hasznavehetetlen halakat eldobják?

17 A Király, Jézus Krisztus figyelemmel kíséri Isten népének gyülekezeteit az egész földön. Krisztus és az angyalok egy szétválasztó munkát végeznek, de ez számunkra nem teljesen érzékelhető. Jézus a vonóhálóról szóló szemléltetésében beszélt erről a munkáról. (Olvassátok fel: Máté 13:47–50.) Mit jelent ez a szemléltetés?

A vonóháló azt jelképezi, hogy prédikáljuk a Királyságról szóló üzenetet az emberiség tengerében (Lásd a 18. bekezdést.)

18 Leeresztik a vonóhálót a tengerbe: A vonóháló azt jelképezi, hogy prédikáljuk a Királyságról szóló üzenetet az emberiség tengerében. Mindenfajta halat összegyűjtenek: A jó hír mindenfajta embert vonz: olyanokat is, akik lépéseket tesznek, hogy igaz kereszténnyé váljanak, és olyanokat is, akik kezdetben érdeklődést mutatnak, de nem foglalnak állást az igaz imádat mellett. * A jókat edényekbe gyűjtik: A tiszta szívűeket begyűjtik a jelképes edényekbe, vagyis a gyülekezetekbe, ahol tiszta imádatot tudnak bemutatni Jehovának. A hasznavehetetlen halakat eldobják: Az utolsó napokban Krisztus és az angyalok „kiválogatják a gonoszokat az igazságosak közül”. * Ez megakadályozza, hogy a gyülekezeteket beszennyezzék a rossz szívállapotú emberek, például olyanok, akik nem hajlandók elvetni a helytelen hitnézeteiket, vagy felhagyni a helytelen szokásaikkal. *

19. Milyen hatással van rád az, amit Krisztus az igaz imádat tisztán tartásáért tesz?

19 Milyen megnyugtató, hogy a Királyunk, Jézus Krisztus megvédi azokat, akik a gondjaira vannak bízva! És azt is jó érzés tudni, hogy ugyanolyan buzgón tisztítja meg az igaz imádatot és védi meg Isten szolgáit, mint amikor az i. sz. I. században megtisztította a templomot. Hálásak vagyunk, hogy Krisztus mindent megtesz, hogy továbbra is tiszta maradjon az igaz imádat. Támogassuk a Királyt és a Királyságát azáltal, hogy távol tartjuk magunkat mindentől, ami a hamis valláshoz kötődik!

^ 2. bek. A Jeruzsálembe látogató zsidóknak egy meghatározott pénznemben kellett befizetniük az éves templomadót. A pénzváltók jutalékot kértek az átváltásért. Továbbá előfordulhatott, hogy a látogatóknak állatokat kellett venniük a felajánlásokhoz. Jézus a kereskedőket rablóknak nevezte, valószínűleg azért, mert túlságosan magas jutalékot számítottak fel a szolgáltatásaikért.

^ 4. bek. Jehovát a földön élő népe a nagy szellemi templom földi udvaraiban imádja.

^ 8. bek. Ez a cikk megjegyezte, hogy az az elképzelés, hogy Jézus télen született, „nem egyeztethető össze azzal a beszámolóval, hogy a pásztorok a szabadban voltak a nyájaikkal” (Luk 2:8).

^ 10. bek. Frederick W. Franz 1927. november 14-én egy magánlevelében ezt írta: „Idén nem ünnepeljük meg a karácsonyt. A Bétel-család megszavazta, hogy soha többé ne tartsuk meg.” Pár hónappal később, 1928. február 6-án pedig egy másik levelében ezt írta: „Az Úr apránként megtisztít minket az Ördög babiloni szervezetének tévedéseitől.”

^ 18. bek. Például 2013-ban 7 965 954 volt a hírnökök csúcslétszáma, míg 19 241 252-en vettek részt Krisztus halálának emlékünnepén.

^ 18. bek. A jó halak és a hasznavehetetlen halak különválasztása nem egyezik meg a juhok és a kecskék szétválasztásával (Máté 25:31–46). A juhok és a kecskék szétválasztására, vagyis a végső ítéletre a közelgő nagy nyomorúság idején kerül sor. Addig is a hasznavehetetlen halakhoz hasonló személyeknek lehetőségük van visszatérni Jehovához és a gyülekezetbe (Mal 3:7).

^ 18. bek. Végül a hasznavehetetlen halakat a tüzes kemencébe vetik, ami a jövőbeni pusztulásukra utal.