Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 21. FEJEZET

Isten Királysága megsemmisíti az ellenségeit

Isten Királysága megsemmisíti az ellenségeit

A FEJEZET TÉMÁJA:

Az Armageddon háborújához vezető események

1–2. a) Mi bizonyítja, hogy a Királyunk 1914 óta uralkodik? b) Mit fogunk megvizsgálni ebben a fejezetben?

HITERŐSÍTŐ volt áttekinteni, hogy mit valósított meg Isten Királysága az ellenségeskedés dacára (Zsolt 110:2). A Királyunk összegyűjtött egy készségesen prédikáló sereget. Megtisztította a népét azáltal, hogy változtatásokat hozott az igaz imádatban és a viselkedési normák terén. Annak ellenére, hogy a Királyság ellenségei mindent megtettek azért, hogy megosztottságot idézzenek elő közöttünk, az egész világon egységesek vagyunk. Mindaz, amit a Királyság megvalósított, egyértelműen bizonyítja, hogy a Királyunk 1914 óta az ellenségei között uralkodik.

2 A közeljövőben még több csodálatos dolgot fog megvalósítani a Királyság. Eljön majd, hogy szétzúzza és megsemmisítse az ellenségeit (Máté 6:10; Dán 2:44). Még ezelőtt azonban más jelentős eseményekre kerül sor. Melyek lesznek ezek? A választ több bibliai próféciából tudhatjuk meg. Vizsgáljunk meg néhányat közülük, hogy lássuk, milyen események előtt állunk.

A „hirtelen pusztulás” előjele

3. Melyik eseményt várjuk elsőként?

3 A béke kihirdetése. Az első eseményt, amelyet várunk, Pál apostol említi meg a tesszalonikaiaknak írt levelében. (Olvassátok fel: 1Tesszalonika 5:2, 3.) Jehova napjára hívja fel a figyelmet, ami a „Nagy Babilon” elleni támadással fog kezdődni (Jel 17:5). Ám közvetlenül Jehova napjának kezdete előtt a nemzetek ezt fogják mondani: „Béke és biztonság!” Ez a kifejezés utalhat egyetlen kijelentésre, de akár figyelemre méltó kijelentések sorozatára is. Vajon szerepük lesz ebben a vallási vezetőknek? Mivel a világ részét képezik, valószínűleg csatlakozni fognak a nemzetekhez, és ők is azt mondják majd, hogy „béke van” (Jer 6:14; 23:16, 17; Jel 17:1, 2). A béke és a biztonság kihirdetése azt fogja jelezni, hogy Jehova napja hamarosan elkezdődik. Isten  Királyságának ellenségei „semmiképpen nem fognak megmenekülni”.

4. Hogyan válik a javunkra, ha megértjük a béke és biztonság kihirdetéséről szóló prófécia jelentőségét?

4 Hogyan válik a javunkra, ha megértjük ennek a próféciának a jelentőségét? Pál kijelenti: „nem vagytok sötétségben, hogy az a nap úgy érjen el benneteket, ahogy tolvajokat érne el” (1Tessz 5:3, 4). A legtöbb emberrel ellentétben mi tisztában vagyunk azzal, hogy hova vezetnek a jelenlegi események. De pontosan hogyan teljesedik majd a békéről és biztonságról szóló prófécia? Várnunk és figyelnünk kell, hogy hogyan változik a világ helyzete. Ezért „maradjunk ébren, és maradjunk meggondoltak”! (1Tessz 5:6; Sof 3:8).

Elkezdődik a nagy nyomorúság

5. Mi jelzi majd a „nagy nyomorúság” kezdetét?

5 A vallások megtámadása. Gondoljunk arra, mit írt Pál: „Amikor azt mondják: »Béke és biztonság!«, akkor hirtelen pusztulás jön rájuk egy szempillantás alatt”. Ahogy a villámlás után rögtön mennydörgés következik, úgy a „béke és biztonság” kijelentése után is „egy szempillantás alatt” „hirtelen pusztulás” jön. Mi fog elpusztulni? Először „Nagy Babilon”, a hamis vallás világbirodalma, melyet úgy is neveznek, hogy „a szajha” (Jel 17:5, 6, 15). A kereszténységnek és az összes többi hamis vallásszervezetnek a pusztulása jelzi majd a „nagy nyomorúság” kezdetét (Máté 24:21; 2Tessz 2:8). Sokak számára ez váratlan esemény lesz. Miért? Mert egészen addig „a szajha” királynőnek képzeli magát, és azt hiszi, hogy „kesergést soha nem [fog] látni”. De hirtelen rádöbben majd, hogy túlságosan magabiztos volt. Pusztulása gyors lesz, mintha csak „egyetlen napon” történne (Jel 18:7, 8).

6. Ki vagy mi fogja megtámadni Nagy Babilont?

6 Ki vagy mi fogja megtámadni Nagy Babilont? Egy tízszarvú „vadállat”. A Jelenések könyve arra utal, hogy a vadállat az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ) jelképezi. A „tíz szarv” pedig a „skarlátszínű” vadállatot támogató összes jelenlegi politikai hatalmat szemlélteti (Jel 17:3, 5, 11, 12). Mennyire lesz pusztító a támadás? Az ENSZ nemzetei el fogják venni a szajha vagyonát, felfalják őt, és „teljesen elégetik. . . tűzzel”. (Olvassátok fel: Jelenések 17:16.) *

7. Hogyan teljesedett be a Máté 24:21, 22-ben feljegyzett prófécia az első században, és hogyan fog beteljesedni a jövőben?

7 Megrövidíttetnek a napok. A Királyunk feltárta, hogy mi fog történni ekkor a nagy nyomorúság alatt. Jézus kijelentette: „a választottak miatt megrövidíttetnek azok a napok.” (Olvassátok fel: Máté 24:21, 22.) Jézus szavai kis mértékben akkor teljesedtek be, amikor Jehova i. sz. 66-ban „megrövidítette” a római sereg Jeruzsálem ellen indított  támadását (Márk 13:20). Ez lehetővé tette, hogy a jeruzsálemi és a júdeai keresztények megmeneküljenek. De hogyan fognak Jézus szavai a közelgő nagy nyomorúság idején az egész földön beteljesedni? Jehova a Királyunk által meg fogja rövidíteni az ENSZ vallások ellen indított támadását, hogy az igaz vallás ne pusztuljon el a hamissal együtt. Így az egyetlen igaz vallás megmarad, míg az összes hamis vallásszervezet megsemmisül (Zsolt 96:5). Most nézzük meg, mi fog történni a nagy nyomorúság következő szakaszában.

Az Armageddonhoz vezető események

8–9. Milyen jelenségekre utalhatott Jézus, és hogyan reagálnak majd az emberek arra, amit látnak?

8 Jézus utolsó napokról szóló próféciája rámutat, hogy több jelentős eseményre is sor kerül majd közvetlenül Armageddon előtt. Az első két esemény, melyet áttekintünk, meg van említve Máté, Márk és Lukács evangéliumában is (olvassátok fel: Máté 24:29–31; Márk 13:23–27; Luk 21:25–28).

9 Égi jelenségek. Jézus a következőkről jövendölt: „a nap elsötétül, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről”. Mit jelent ez? Az emberek minden bizonnyal ekkor már nem fognak irányításért fordulni a vallási vezetőkhöz. Vajon Jézus olyan természetfeletti jelenségekre is utalt, melyek az égen lesznek megfigyelhetők? Talán igen (Ézs 13:9–11; Jóel 2:1, 30, 31). Hogyan reagálnak majd az emberek arra, amit látnak? Gyötrődnek majd, „mivel nem ismerik a kiutat” (Luk 21:25; Sof 1:17). Isten Királyságának ellenségei – a királyoktól a rabszolgákig – „elalélnak [majd] a félelemtől, és azoknak várásától, amik. . . jönnek”. Menedéket keresnek majd, de nem találnak olyan biztonságos rejtekhelyet, amely megvédené őket a Királyunk haragjától (Luk 21:26; 23:30; Jel 6:15–17).

10. Milyen ítéletet fog kihirdetni Jézus, és hogyan reagálnak majd erre Isten Királyságának támogatói és ellenségei?

10 Az ítélet kihirdetése. Isten Királyságának minden ellensége kénytelen lesz végignézni egy olyan eseményt, mely fokozni fogja a gyötrelmüket. Jézus kijelenti: „látni fogják az Emberfiát eljönni felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel” (Márk 13:26). Jézus hatalmának természetfeletti módon való megnyilvánulása azt jelzi majd, hogy eljött, hogy ítélkezzen. Jézus újabb részleteket közöl erről az ítéletről az utolsó napokról szóló próféciának egy másik részében, a juhokról és a kecskékről szóló példázatban. (Olvassátok fel: Máté 25:31–33, 46.) Isten Királyságának lojális támogatói, akiket Jézus juhoknak ítél majd, felemelik a fejüket, mivel felismerik, hogy közeledik a megszabadításuk (Luk 21:28). Isten ellenségei viszont, akiket kecskéknek ítél  majd Jézus, verni fogják magukat bánatukban, mivel felismerik, hogy „örök [levágatás]” vár rájuk (Máté 24:30; Jel 1:7).

11. Mit ne felejtsünk el, miközben áttekintünk két jövőbeli eseményt?

11 Miután Jézus kihirdeti az ítéletét az összes nemzet felett, még számos jelentős eseménynek kell megtörténnie Armageddon háborúja előtt (Máté 25:32). Ezek közül kettőt fogunk megvizsgálni: Góg támadását és a felkentek begyűjtését. Miközben áttekintjük ezeket, ne felejtsük el, hogy Isten Szava nem tárja fel, hogy pontosan mikor kerül rájuk sor. Valószínűleg részben egy időben zajlanak majd.

12. Hogyan fog Sátán totális támadást indítani a Királyság ellen?

12 Egy totális támadás. A magógi Góg meg fogja támadni a felkentek maradékát és a társaikat, a más juhokat. (Olvassátok fel: Ezékiel 38:2, 11.) Ez lesz Sátán utolsó csatája abban a háborúban, melyet az égből való kiűzetése óta vív a felkentek maradéka ellen (Jel 12:7–9, 17). Sátán különösen azóta próbálja tönkretenni a felkentek szellemi paradicsomát, amióta elkezdték begyűjteni őket a megtisztított keresztény gyülekezetbe, de az erőfeszítései kudarcot vallanak (Máté 13:30). Ám amikor már nem lesz egyetlen hamis vallásszervezet sem, és Isten népe látszólag falak, reteszek és ajtók nélkül lakik, Sátán kapva kap majd az alkalmon. Arra fogja ösztönözni az irányítása alatt álló nemzeteket, hogy totális támadást indítsanak a Királyság támogatói ellen.

13. Hogyan fog Jehova közbelépni a népe érdekében?

13 Ezékiel próféciája leírja, mi fog történni. Ezt jelenti ki Góggal kapcsolatban: „Bizony eljössz majd helyedről, észak legtávolabbi részeiről sok nép kíséretében; mindnyájan lovon nyargalnak, nagy gyülekezet, népes hadsereg. Rátörsz az én népemre. . ., mint a felhők, hogy beborítsd azt a földet” (Ez 38:15, 16). Hogyan reagál majd Jehova erre a látszólag megállíthatatlan támadásra? Ezt mondja: „felszáll dühöm az orromba”, és „elhívom ellene a kardot” (Ez 38:18, 21; olvassátok fel: Zakariás 2:8). Jehova közbe fog lépni a földön élő szolgái érdekében. Ez lesz Armageddon háborúja.

14–15. Milyen eseményre kerül sor azután, hogy Sátán totális támadást indít Isten népe ellen?

14 Mielőtt előremennénk az időben, hogy lássuk, hogyan védi meg Jehova a népét Armageddon háborúja alatt, vizsgáljunk meg egy másik jelentős eseményt. Erre Sátán totális támadása után kerül sor, de még azelőtt, hogy Jehova közbelépne Armageddonkor. Ahogy a 11. bekezdés megemlítette, ez az esemény a felkentek maradékának begyűjtése.

15 A felkentek begyűjtése. Máté és Márk is az Armageddon kitörését megelőző események között jegyezte fel  Jézus kijelentését, mely a választottakkal, vagyis a szellemmel felkent keresztényekkel kapcsolatos. (Lásd a 7. bekezdést.) Jézus az egyik jövendölésében, melyben Királyként utalt önmagára, azt mondta, hogy „elküldi az angyalokat, és egybegyűjti választottait a négy szél felől, a föld végső határától az ég végső határáig” (Márk 13:27; Máté 24:31). Milyen begyűjtésre gondolt itt Jézus? Nem a felkent keresztények maradékának a végső elpecsételésére, mely közvetlenül a nagy nyomorúság kezdete előtt lesz (Jel 7:1–3). Ehelyett Jézus egy olyan eseményre gondolt, mely a közelgő nagy nyomorúság alatt fog bekövetkezni. Ezért minden bizonnyal valamivel azután, hogy Sátán totális támadást indít Isten népe ellen, a még földön levő felkentek begyűjtetnek az égbe.

16. Milyen szerepük lesz a feltámasztott felkenteknek Armageddon háborújában?

16 Vajon befejeződik a felkentek maradékának begyűjtése a következő esemény, Armageddon előtt? Abból, hogy mikor kerül sor a begyűjtésre, arra következtethetünk, hogy az összes felkent az égben lesz, mire Isten armageddoni háborúja elkezdődik. Krisztus 144 000 társuralkodója hatalmat kap majd az égben, hogy Jézussal együtt elpusztítsák „vasvesszővel” Isten Királyságának összes ellenségét (Jel 2:26, 27). Ezután a feltámasztott felkentek a hatalmas angyalokkal együtt, követni fogják Krisztust, a Királyt, amikor elindul, hogy megütközzön ellenségei népes hadseregével, mely éppen lecsapni készül a zsákmányára, azaz Jehova népére (Ez 38:15). Ezzel a heves ütközettel tör ki Armageddon háborúja! (Jel 16:16).

A nagy nyomorúság zárójelenete

Armageddon háborúja kezdetét veszi!

17. Mi fog történni a kecskéknek ítélt emberekkel Armageddonkor?

17 Az ítélet végrehajtása. A nagy nyomorúság Armageddon háborújával fejeződik be. Ekkor Jézus egy újabb szerepben fog feltűnni. Amellett, hogy az összes nemzet felett ítélkezni fog, az ítéletet végre is hajtja a nemzeteken, vagyis minden olyan emberen, akit korábban kecskének ítélt (Máté 25:32, 33). A Királyunk egy „éles, hosszú” karddal fog lesújtani „a nemzetekre”. Mindenki, akit Jézus kecskének ítélt – a királyoktól a rabszolgákig –, el fog menni „az örök levágatásra” (Jel 19:15, 18; Máté 25:46).

18. a) Milyen fordulatot vesz majd a juhoknak ítélt emberek sorsa? b) Hogyan fogja Jézus teljessé tenni a győzelmét?

18 Ám jóra fordul azoknak a sorsa, akiket Jézus juhoknak ítélt. Sátán kecskékből álló népes hadserege már szinte eltapossa őket, de a látszólag védtelen juhok nagy sokasága végül mégis túléli az ellenség támadását, és kijön „a nagy nyomorúságból” (Jel 7:9, 14). Majd azután, hogy Jézus legyőzi és megsemmisíti az összes olyan embert, aki Isten Királyságának az ellensége, a mélységbe veti Sátánt és  a démonait, ahol a halálhoz hasonló tétlen állapotban lesznek ezer évig. (Olvassátok fel: Jelenések 6:2; 20:1–3.)

Hogyan készülhetünk fel?

19–20. Mit tanulhatunk az Ézsaiás 26:20 és 30:21 szavaiból?

19 Hogyan tudunk felkészülni az előttünk álló világrengető eseményekre? Néhány évvel ezelőtt Az Őrtorony kijelentette: „a túlélés az engedelmességen múlik majd.” Miért mondhatjuk ezt? A válasz abban a figyelmeztetésben található, melyet Jehova az ókori Babilonban élő zsidó foglyoknak mondott. Megjövendölte, hogy Babilont legyőzik majd. De hogyan tudott erre felkészülni Isten népe? Jehova ezt mondta: „Menj, népem, menj be belső szobáidba, és zárd be ajtóidat magad után. Rejtőzz el csak egy pillanatra, míg elmúlik az ítélet” (Ézs 26:20). Figyeljük meg, hogy a bibliaversben található összes ige – „menj”, „menj be”, „zárd be” és „rejtőzz el” – felszólító módban van, vagyis parancs. Azok a zsidók, akik megfogadták ezeket a parancsokat, a házukban maradtak, ahol biztonságban voltak az utcán levő hódító katonáktól. Tehát a túlélésük a Jehova utasításainak való engedelmességtől függött. *

20 Mi a tanulság számunkra? A mi esetünkben is a Jehova utasításainak való engedelmességtől függ, hogy túléljük-e a jövőbeli eseményeket (Ézs 30:21). Ezek az utasítások a gyülekezeten keresztül jutnak el hozzánk. Ezért szeretnénk szívből engedelmeskedni a kapott irányításnak (1Ján 5:3). Ha már most így teszünk, akkor könnyebb lesz készségesen engedelmeskednünk a jövőben is, és az Atyánknak, Jehovának és a Királyunknak, Jézusnak a védelmében fogunk részesülni (Sof 2:3). Isten védelmének köszönhetően tanúi lehetünk majd annak, ahogy Isten Királysága megsemmisíti az ellenségeit. Micsoda felejthetetlen esemény lesz!

^ 6. bek. Ésszerűnek tűnik, hogy Nagy Babilon elpusztítása alapvetően a vallási intézmények pusztulására utal, nem pedig az összes vallásos ember tömeges lemészárlására. Ezért Babilon hívei közül a legtöbben túlélik majd a pusztulást, és megpróbálnak majd elhatárolódni a vallásoktól, legalábbis nyilvánosan ezt fogják mutatni, ahogy arra a Zakariás 13:4–6 utal.

^ 19. bek. Bővebben olvashatsz erről az Ézsaiás próféciája világosság az egész emberiségnek című könyv I. kötetének a 282–283. oldalán.