Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Isten Királysága uralkodik!

 22. FEJEZET

A Királyság megvalósítja Isten akaratát a földön

A Királyság megvalósítja Isten akaratát a földön

A FEJEZET TÉMÁJA:

A Királyság beteljesíti Isten emberiségre és földre vonatkozó összes ígéretét

1–2. a) Mi nehezíti meg, hogy valóságosnak lássuk a paradicsomot? b) Mi segíthet megerősíteni az Isten ígéreteibe vetett hitünket?

EGY hűséges testvér egy fárasztó nap után kimerülten érkezik meg az összejövetelre. Durván bánt vele a sokat követelő főnöke, emellett aggasztja, hogy hogyan fog gondoskodni a családjáról, és nyomasztja a felesége betegsége is. Miközben megszólal a kezdő ének, megkönnyebbülten sóhajt, és örül, hogy együtt lehet a testvéreivel és a testvérnőivel a Királyság-teremben. Az ének a paradicsomi élet reménységéről szól, és a szövege segít elképzelnie az új világot, és azt, hogy ő is ott van. Mindig is szerette ezt az éneket, és miközben a családjával énekli, a paradicsomi reménység megnyugtatja zaklatott szívét.

2 Te is érezted már magad így? Ha igen, nem vagy egyedül. Való igaz, az élet ebben a régi rendszerben igencsak megnehezíti, hogy valóságosnak lássuk az eljövendő paradicsomot. Ezek „nehezen elviselhető, válságos idők”, és a mostani világ egyáltalán nem hasonlít a paradicsomra (2Tim 3:1). Mi segíthet, hogy valóságos legyen számunkra a reménységünk? Miért lehetünk biztosak abban, hogy hamarosan Isten Királysága fog uralkodni az egész emberiség felett? Vizsgáljunk meg néhányat Jehova próféciái közül, melyeket az ókorban élő népe látott beteljesedni. Majd arról lesz szó, hogy hogyan teljesednek napjainkban ezek és más izgalmas próféciák, megerősítve a hitünket. Végül pedig arról olvashatunk, hogy hogyan érintik a jövőnket.

Hogyan teljesítette be Jehova az ígéreteit a régmúltban?

3. Melyik ígéret nyugtatta meg a babiloni fogságban élő zsidókat?

3 Képzeld el, milyen lehetett a babiloni száműzetésben élő zsidók élete az i. e. VI. században. Sokan száműzetésben nőttek fel, akárcsak a szüleik, és nem volt könnyű életük. A babilóniaiak kigúnyolták őket a Jehovába vetett hitük miatt (Zsolt 137:1–3). A hűséges zsidók az évtizedek során szilárdan ragaszkodtak ahhoz a lenyűgöző reménységükhöz, hogy Jehova vissza fogja vinni őket a hazájukba. Jehova megígérte, hogy csodálatos körülmények közt élhetnek majd ott. Sőt, Júda  helyreállított országát az Éden-kerthez, azaz a paradicsomhoz hasonlította! (Olvassátok fel: Ézsaiás 51:3.) Ezeknek az ígéreteknek kétségkívül az volt a céljuk, hogy megnyugtassák Isten népét, és eloszlassák az esetleges kételyeiket. Vizsgáljunk meg alaposabban néhány próféciát, ami ezt igazolja.

4. Hogyan biztosította Jehova a zsidókat arról, hogy biztonságban fognak élni a hazájukban?

4 Biztonság. A száműzetésben élő zsidók nem egy szó szerinti paradicsomba tértek vissza, hanem egy távoli országba, ahol a legtöbben közülük még sosem jártak, és amely 70 évig elhagyatott volt. A bibliai tájakon akkoriban sok oroszlán élt, mint ahogy sok farkas, leopárd és más ragadozók is. Egy családfőben felmerülhetett a kérdés: „Hogyan fogom megóvni a feleségemet és a gyermekeimet? És hogyan fogom megvédeni a juhaimat és a szarvasmarháimat?” Ezek az aggodalmak nagyon is természetesek lehettek. Nézzük meg Isten ígéretét, mely az Ézsaiás 11:6–9-ben van feljegyezve, és azt, hogy ez miért lehetett nagyon megnyugtató a zsidók számára. (Olvassátok fel!) Jehova ezekkel a gyönyörű költői szavakkal arról biztosította a száműzetésben élőket, hogy ők és a jószágaik biztonságban lesznek. Az, hogy az oroszlán szalmát fog enni, azt jelentette, hogy az oroszlánok nem fogják megenni a zsidók szarvasmarháit. A hűségeseknek nem kellett félniük ezektől a ragadozóktól. Jehova megígérte, hogy a népe biztonságban lesz Júda helyreállított országában, még a pusztában és az erdőkben is (Ez 34:25).

5. Mely próféciák biztosították a visszatérő zsidókat arról, hogy Jehova bőségesen gondoskodni fog a szükségleteikről?

5 Bőség. Ilyen gondolatok is aggaszthatták a zsidókat: „Képes leszek élelemmel ellátni a családomat a helyreállított földön? Hol fogunk lakni? Lesz majd munka, és jobb lesz, mint az a rabszolgamunka, melyet a száműzetésben kellett végeznünk a fogvatartóink irányítása alatt?” Jehova az ihletett próféciák által megnyugtató választ adott ezekre a kérdésekre is. Megígérte az engedelmes népének, hogy elegendő esőt fog adni a földre, és ennek eredményeként az annyit fog teremni, hogy a kenyerük bőséges és „tápláló” lesz (Ézs 30:23). Azt is megígérte nekik, hogy lesz lakóhelyük és megelégedést nyújtó munkájuk: „Házakat építenek majd, és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjon ott, nem úgy ültetnek, hogy más egye azt” (Ézs 65:21, 22). Igen, sok szempontból csodálatosabb élet várt rájuk, mint amilyen a száműzetés idején volt a pogány Babilonban. De mi volt az elsődleges oka annak, hogy az izraeliták száműzetésbe kerültek?

6. Milyen állapotban volt Isten népe szellemi értelemben, de hogyan nyugtatta meg Jehova a száműzetésből visszatérőket?

6 Szellemi értelemben vett egészség. Isten népe már jóval a száműzetése előtt eltávolodott Jehovától. Ézsaiás próféta által Jehova ezt mondta a népének: „Az egész fej beteg, az egész szív erőtlen” (Ézs 1:5). Szellemi értelemben a zsidók vakok és süketek voltak, mivel nem hallgattak Jehova tanácsaira, és becsukták  a szemüket az útmutatása előtt (Ézs 6:10; Jer 5:21; Ez 12:2). Vajon biztonságban lesznek a zsidók, ha a száműzetésből való visszatérésük után is ugyanígy viszonyulnak Jehovához? Vajon nem ahhoz vezetne ez újra, hogy elveszítik a kegyét? Mennyire megnyugtató Jehova ígérete: „Azon a napon a süketek meghallják a könyv szavait, sőt a homályból és a sötétségből látni fognak a vakok szemei” (Ézs 29:18). Jehova szellemi értelemben meg fogja gyógyítani a megszelídült, bűnbánó népét. Amíg készségesen fogadják az útmutatásait, és engedelmeskednek neki, addig vezeti őket, ami életet jelent számukra.

7. Hogyan teljesedtek be Isten próféciái a népén, és miért hiterősítő ez számunkra?

7 Vajon Jehova megtartotta az ígéreteit? A későbbi események ezt bizonyítják. A hazájukba visszatért zsidók biztonságnak és bőségnek örvendtek, és jó kapcsolatban voltak Istennel. Például Jehova megvédte őket a náluk erősebb és jóval nagyobb szomszédos népektől. Ezenkívül a ragadozók nem bántották a jószágaikat. Az akkor élő zsidók csak korlátozott mértékben láthatták a paradicsomi állapotokról szóló próféciákat beteljesedni, melyeket például Ézsaiás, Jeremiás és Ezékiel írt le. De már az is lenyűgöző volt, amit akkoriban tett Isten a népéért, és éppen azt adta meg nekik, amire szükségük volt. Ha elgondolkodunk mindezen, az megerősíti a hitünket. És ha ezeknek a próféciáknak a kezdeti, korlátozott beteljesedése izgalmas volt, akkor mennyivel inkább az lesz a nagyobb beteljesedésük! Most figyeljük meg, mit tesz értünk Jehova napjainkban.

Hogyan teljesednek Jehova ígéretei napjainkban?

8. Milyen „országban” él Isten népe napjainkban?

8 Jehova népe nem alkot szó szerint egy önálló nemzetet, és nincsen saját országa. Ehelyett a felkent keresztények egy szellemi nemzetet alkotnak, Isten Izraelét (Gal 6:16). Társaik, a más juhok velük együtt egy szellemi értelemben vett „országban” élnek, ahol egységesen imádják Jehova Istent. Ez az imádat az életük minden területére hatással van (Ján 10:16; Ézs 66:8). De mi jellemzi ezt az „országot”? Ez egy szellemi paradicsom, ahol Isten édeni körülményekre vonatkozó ígéretei szellemi értelemben teljesednek. Nézzünk meg néhány példát.

9–10. a) Hogyan teljesedik napjainkban az Ézsaiás 11:6–9-ben feljegyzett prófécia? b) Mi bizonyítja, hogy Isten népén belül béke van?

9 Biztonság. Az Ézsaiás 11:6–9-ben feljegyzett prófécia gyönyörű képet fest arról a békéről és harmóniáról, mely a vadállatok és az emberek, illetve azok háziállatai között uralkodik majd. Vajon teljesedik ez a prófécia napjainkban is? Igen, szellemi értelemben! A 9. versből megtudjuk, hogy miért nem fog egyetlen teremtmény sem ártani és pusztítani: „mert telve lesz a föld Jehova ismeretével, miként a vizek beborítják a tengert.” Vajon Jehova ismerete megváltoztatja az állatok viselkedését? Nem, az emberek változnak meg, azáltal hogy megismerik a  legfelségesebb Istent, és megtanulnak hozzá hasonlóan békésen viselkedni. Napjainkban a szellemi paradicsomunkban láthatjuk ennek a próféciának a szívmelengető beteljesedését. A Királyság uralma alatt Krisztus követői megtanulják levetkőzni az erőszakos, állatias tulajdonságaikat, és békében, harmóniában élni a hittársaikkal.

10 Például, ebben a kiadványban már volt szó arról, hogy milyen szentírási okokból semleges Isten népe, és hogy milyen üldözést kellett elszenvednie a semlegessége miatt. Hát nem figyelemre méltó, hogy ebben az erőszakos világban egy meglehetősen nagy csoport még az élete kockáztatása árán sem hajlandó részt venni erőszakos cselekményekben? Ez kiemelkedő bizonyítéka annak, hogy a Messiás-Király alattvalói olyan békében élnek, mint amilyenről Ézsaiás írt. Jézus kijelentette, hogy a követői a köztük levő szeretetről lesznek ismertek (Ján 13:34, 35). Krisztus a hű és értelmes rabszolgát használja fel, hogy a gyülekezetekben minden igaz keresztényt türelmesen megtanítson arra, hogy békés, szeretetteljes és szelíd legyen (Máté 24:45–47).

11–12. Milyen értelemben sújtja éhínség a világot, de hogyan gondoskodik Jehova bőségesen a népéről?

11 Bőség. A világ ma szellemi értelemben éhezik. A Biblia erre figyelmeztet: „Íme, jönnek napok – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése –, és éhínséget bocsátok a földre; éhínséget, de  nem kenyér után, és szomjúságot, de nem víz után, hanem Jehova szavainak hallgatása után” (Ám 8:11). Vajon Isten Királyságának állampolgárai is éheznek szellemi értelemben? Jehova megjövendölte, hogy milyen ellentét lesz a népe és az ellenségei közt: „Íme, szolgáim enni fognak, de ti majd éheztek. Íme, szolgáim inni fognak, de ti majd szomjaztok. Íme, szolgáim örvendezni fognak, de ti szégyent vallotok” (Ézs 65:13). Te látod ezeknek a szavaknak a beteljesedését?

12 Míg a körülöttünk lévő világ szellemi értelemben éhezik, addig a szellemi táplálék – mely a Biblián alapuló kiadványainkon, a hangfelvételeinken és a filmjeinken, az összejöveteleinken és a kongresszusainkon, valamint a honlapunkon megjelenő anyagokon keresztül jut el hozzánk – bőségesen árad, akárcsak egy egyre szélesedő és egyre mélyülő folyó (Ez 47:1–12; Jóel 3:18). Biztosan izgalmas nap mint nap látnod azt, hogy Jehova bőséggel kapcsolatos ígéretei teljesednek. Odafigyelsz rá, hogy rendszeresen táplálkozz Jehova asztaláról?

A gyülekezeteink hozzájárulnak ahhoz, hogy szellemi értelemben bőségnek, biztonságnak és egészségnek örvendjünk

13. Hogyan lehetsz ma tanúja annak, hogy a vakok visszakapják a látásukat és a siketek a hallásukat?

13 Szellemi értelemben vett egészség. Napjainkban járványos méreteket ölt a szellemi értelemben vett vakság és süketség (2Kor 4:4). Ám Krisztus világszerte meggyógyítja az ilyenfajta fogyatékosságokat és betegségeket. Te tanúja voltál már annak, hogy egy vak visszakapta a látását, vagy egy siket a hallását? Ha tanúja voltál már annak, hogy az emberek pontosan megismerték Isten Szavának igazságát, és hátat fordítottak azoknak a vallási hazugságoknak, melyek miatt egykor nem látták és nem hallották az igazságot, akkor a következő ígéret beteljesedését láthattad: „Azon a napon a süketek meghallják a könyv szavait, sőt a homályból és a sötétségből látni fognak a vakok szemei” (Ézs 29:18). Világszerte minden évben több százezren gyógyulnak meg szellemi értelemben. Mindenki, aki elhagyja Nagy Babilont, és csatlakozik hozzánk, hogy a szellemi paradicsomunkban mutasson be imádatot, élő bizonyítéka annak, hogy Jehova ígéretei beteljesednek!

14. Min elmélkedjünk rendszeresen, hogy megerősödjön a hitünk?

14 Ennek a könyvnek mindegyik fejezete erőteljes bizonyítékokkal szolgál arra, hogy Krisztus szellemi paradicsomról gondoskodik a követői számára a vég idején. Ha rendszeresen elmélkedünk azon, hogy mennyi áldásban van részünk ebben a szellemi paradicsomban, akkor jobban fogunk bízni Jehova jövőre vonatkozó ígéreteinek a beteljesedésében.

„Jöjjön el a királyságod”

15. Miért lehetünk biztosak benne, hogy a föld paradicsom lesz?

15 Jehovának már régóta az a szándéka, hogy paradicsommá teszi az egész földet. Egy paradicsomi kertbe helyezte Ádámot és Évát, és azt a parancsot adta nekik, hogy töltsék be a földet az utódaikkal, és viseljék gondját minden teremtménynek (1Móz 1:28). De Ádám és Éva csatlakozott Sátánhoz az Isten elleni lázadásban, és emiatt minden  utódjuk tökéletlenséget, bűnt és halált örökölt. Isten szándéka azonban sosem változott meg. Amit egyszer kijelent, az mindig megvalósul teljes mértékben. (Olvassátok fel: Ézsaiás 55:10, 11.) Ezért biztosak lehetünk benne, hogy Ádám és Éva utódai be fogják tölteni a földet, és az uralmuk alá fogják hajtani, szeretettel gondot viselve Jehova teremtményeiről az egész világra kiterjedő paradicsomban. Akkor majd teljes mértékben valóra válnak azok a paradicsomi állapotokról szóló próféciák, melyeket eredetileg a zsidó száműzöttek kaptak. Nézzünk meg ezek közül néhányat.

16. Hogyan teljesedik majd az az ígéret, hogy biztonságnak fogunk örvendeni a paradicsomban?

16 Biztonság. Az Ézsaiás 11:6–9-ben feljegyzett szívmelengető szavaknak végül lesz egy minden eddiginél nagyobb, szó szerinti beteljesedésük. Férfiak, nők és gyerekek egyaránt teljes biztonságban lesznek, bármerre mennek is a földön. Sem emberek, sem állatok nem jelentenek majd veszélyt. Képzeld csak el, hogy egyszer majd az egész bolygót az otthonodnak fogod érezni: nem kell félned, amikor a folyókban, a tavakban és a tengerekben úszol, amikor megmászod a magas hegyeket, vagy sétálsz a mezőkön, és akkor sem, ha leszáll az éj. Az Ezékiel 34:25-ben leírt szavak valóra válnak, és így Isten szolgái „biztonságban fognak lakni a pusztában, és az erdőkben alszanak”.

17. Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jehova bőségesen gondoskodik majd rólunk, amikor a Királyság fog uralkodni az egész föld felett?

17 Bőség. Képzeld el azt az időt, amikor megszűnik a szegénység, az alultápláltság, az éhezés, és nem lesznek többé jóléti rendszerek. A bőséges szellemi táplálék, melyben ma Isten népe részesül, biztosíték arra, hogy a Messiás-Király mind fizikai, mind szellemi értelemben gondoskodni fog az alattvalóiról. Amikor Jézus a földön volt, megmutatta, hogy be tudja teljesíteni az ezzel kapcsolatos ígéreteket, mivel több ezer éhes embert táplált csupán néhány kenyérrel és hallal (Máté 14:17, 18; 15:34–36; Márk 8:19, 20). Amikor Isten Királysága fog uralkodni az egész föld felett, szó szerint is beteljesednek majd az ehhez hasonló próféciák: „Ő esőt ad magodra, amellyel beveted a földet, és a föld terméseként kenyeret, amely tápláló és kövér lesz. Jószágod azon a napon tágas legelőn fog legelészni” (Ézs 30:23).

18–19. a) Mit jelent számodra az Ézsaiás 65:20–22-ben feljegyzett prófécia? b) Milyen értelemben lesznek olyanok a napjaink, „mint a fának napjai”?

18 Napjainkban sokan még csak álmodni sem mernek egy kényelmes otthonról, vagy arról, hogy hasznos, megelégedést nyújtó munkájuk legyen. Ebben a korrupt világban sokan úgy érzik, hogy bár keményen dolgoznak, a munkájuk gyümölcsét a gazdag és kapzsi emberek aratják le, míg nekik és a családjuknak kevés hasznuk van belőle. Képzeld el, milyen lesz az élet, amikor a következő prófécia világszerte beteljesedik: „Házakat építenek majd, és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjon ott, nem úgy ültetnek, hogy más egye azt. Mert mint a  fának napjai, olyanok lesznek népem napjai, és kezük munkáját teljesen javukra fordítják választottaim” (Ézs 65:20–22).

19 Mit jelent az, hogy a napjaink olyanok lesznek, „mint a fának napjai”? Amikor egy hatalmas fa lábánál állsz, biztosan ámulattal tölt el, ha elgondolkodsz azon, hogy mióta lehet ott az a fa. Talán jóval régebb óta, mint ahogy a dédszüleid megszülettek. Az is eszedbe juthat, hogy ha a jelenlegi bűnös világ még tart, akkor ez a fa valószínűleg túl fog élni téged is, és még sokáig, békésen itt fog állni, amikor neked már csak az emléked él tovább. De Jehova kedvesen arról biztosít minket, hogy az eljövendő paradicsomban hosszú és békés élet vár ránk (Zsolt 37:11, 29). Eljön majd az idő, amikor még a hosszú életű fák is olyan múlandóak lesznek, mint a fű, míg mi örökké élhetünk!

20. Hogyan válnak majd tökéletesen egészségessé a Királyság lojális alattvalói?

20 Tökéletes egészség. Napjainkban a betegség és a halál mindannyiunk életét beárnyékolja. Bizonyos értelemben mind betegek vagyunk, mivel egy halálos betegséggel vagyunk megfertőzve, a bűnnel. Krisztus váltságáldozata jelenti az egyedüli gyógymódot (Róma 3:23; 6:23). Jézus és a társuralkodói az ezeréves uralmuk alatt segítenek a hűséges embereknek, hogy teljesen a javukra fordítsák a váltságot, és így fokozatosan megszabaduljanak a bűn minden nyomától. Ézsaiás próféciája teljes mértékben valóra fog válni: „Egyetlen lakos sem mondja majd: »Beteg vagyok.« A népnek, mely a földön lakozik, megbocsáttatott a vétke” (Ézs 33:24). Gondolj bele, hogy lesz olyan idő, amikor senki sem lesz vak, siket vagy rokkant. (Olvassátok fel: Ézsaiás 35:5, 6.) Nincs olyan betegség – sem fizikai, sem mentális, sem érzelmi –, melyet Jézus ne tudna meggyógyítani. A Királyság lojális alattvalói tökéletesen egészségesek lesznek!

21. Mi fog történni a halállal, és miért találod vigasztalónak ezt az ígéretet?

21 De mi fog történni a betegségek és a bűn elkerülhetetlen következményével, a halállal? Ez az „utolsó ellenség”, és előbb-utóbb minden gyarló embert legyőz (1Kor 15:26). De vajon Jehova számára is ilyen félelmetes ellenség a halál? Figyeld meg, hogy miről jövendölt Ézsaiás: „Elnyeli a halált örökre, és a legfőbb Úr, Jehova letörli a könnyet minden arcról” (Ézs 25:8). El tudod képzelni, mit jelent ez? Nem lesznek többé temetők, sem temetések, és senki sem hullat majd könnyeket amiatt, hogy gyászol! Épp ellenkezőleg! Örömünkben fogunk sírni, amikor Jehova beteljesíti azt a vigasztaló ígéretét, hogy feltámasztja a halottakat. (Olvassátok fel: Ézsaiás 26:19.) Begyógyulnak majd a halál okozta sebek.

22. Mi fog történni azután, hogy a messiási Királyság teljes mértékben megvalósítja Isten akaratát a földön?

22 A Királyság az ezer év végére teljes mértékben meg fogja valósítani Isten akaratát a földön, és Krisztus átadja majd az uralmat az Atyjának (1Kor 15:25–28). A tökéletessé vált emberek ekkor készen állnak majd a végső próbára, melyre akkor  kerül sor, amikor Sátánt elengedik a mélységből, a tétlenség állapotából. Ezután Krisztus végleg elpusztítja ezt az aljas kígyót és az összes támogatóját (1Móz 3:15; Jel 20:3, 7–10). De mindazokra, akik szeretik Jehovát, és lojálisak hozzá, fényes jövő vár. Talán nem is lehetne jobban leírni, hogy mi vár a hűségesekre, mint ahogy azt a Biblia megfogalmazza: „Isten gyermekeinek dicsőséges [szabadsága]” (Róma 8:21).

A Királyság be fogja teljesíteni Jehova emberiségre és földre vonatkozó összes ígéretét

23–24. a) Miért fognak biztosan megvalósulni Isten ígéretei? b) Mit határoztál el?

23 Az az élet, amit Isten ígér, nem csupán ábránd, nem csupán vágyálom. Jehova ígéretei minden kétséget kizáróan meg fognak valósulni! Miért lehetünk biztosak ebben? Emlékezzünk vissza Jézus szavaira, melyeket a könyv első fejezetében olvastunk. Arra tanította a követőit, hogy így imádkozzanak Jehovához: „Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:9, 10). Isten Királysága nem a képzelet szüleménye. Valóságos kormányzat, mely már uralkodik az égben. Száz éve mindent megtesz azért, hogy beteljesítse Jehova ígéreteit, és ennek egyértelmű bizonyítékát láthatjuk a keresztény gyülekezetben. Ezért biztosak lehetünk benne, hogy Jehova összes ígérete be fog teljesedni, amikor a Királysága eljön, hogy teljes mértékben kiterjessze a hatalmát a földre!

24 Tudjuk, hogy Isten Királysága el fog jönni, és hogy Jehova minden egyes ígérete be fog teljesedni. Miért állíthatjuk ezt? Mert Isten Királysága már uralkodik! Mindannyian gondolkodjunk el a következő kérdésen: „Én alávetem magam a Királyságnak?” Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt már most, hogy a Királyság lojális alattvalóiként éljünk! Ha így teszünk, örökké élhetünk majd a tökéletes, igazságos uralma alatt!

Lásd még

KÖZELEDJ JEHOVÁHOZ!

Helyreállító hatalom — Jehova ’mindent újjátesz’

Jehova helyreállította a tiszta imádatot. Mit fog még helyreállítani a jövőben?

ŐRTORONY (TANULMÁNYOZÁSRA SZÁNT KIADÁS)

A szövetségek erősítik a Királyságba vetett hitünket

Jehova 6 összetartozó szövetség által erősítette meg, hogy a Királysága meg fogja valósítani a szándékát. Hogyan erősítik a hitünket ezek a szövetségek?