A FEJEZET TÉMÁJA:

Isten népe felkészülten várta, hogy a Királyság létrejöjjön az égben

1–2. Mi volt a legjelentősebb esemény a világtörténelemben, és miért nem meglepő, hogy emberek nem lehettek szemtanúi?

TALÁN már eltűnődtél azon, hogy milyen lehetett olyan időszakban élni, amikor a történelem új fordulatot vett. De mit gondolsz: Ha te is egy ilyen jelentőségteljes időben éltél volna, tanúja lehettél volna azoknak a kulcsfontosságú eseményeknek, melyek előidézték a változást? Valószínűleg nem. Azok az események, melyek a kormányok bukását okozzák, és megtöltik a történelemkönyvek oldalait, gyakran nem a nyilvánosság előtt zajlanak. A történelmet meghatározó döntések nagy része zárt ajtók mögött születik, tróntermekben, tanácstermekben vagy kormányhivatalokban. Ugyanakkor ezek a döntések milliók életét érintik.

2 És mit mondhatunk a világtörténelem legjelentősebb eseményéről? Bár emberek nem lehettek szemtanúi, mégis milliók életére van hatással. Isten égi Királyságának a létrejöttéről van szó. Ez a régen megígért messiási kormányzat hamarosan véget vet a jelenlegi világrendszernek. (Olvassátok fel: Dániel 2:34, 35, 44, 45.) Mivel emberi szem nem láthatta ezt a nagy horderejű eseményt, vajon ez arra utal, hogy Jehova eltitkolta az emberek elől? Nem. Sőt, felkészítette rá a hűséges népét. Lássuk, hogyan!

„Elküldöm követemet, és ő utat készít előttem”

3–5. a) Ki volt a Malakiás 3:1-ben említett „szövetség követe”? b) Mi történt azelőtt, hogy „a szövetség követe” eljött a templomhoz?

3 Jehova már az ókori időktől fogva azt akarta, hogy a népe felkészülten várja majd, hogy létrejöjjön a messiási Királyság. Figyeljük meg a Malakiás 3:1-ben szereplő próféciát: „Íme! Elküldöm követemet, és ő utat készít előttem. És hirtelen eljön az Ő templomához az igaz Úr, akit ti kerestek, és a szövetség követe, akiben gyönyörködtök.”

4 Mikor jött el a modern korban Jehova, „az igaz Úr” megszemlélni azokat, akik a szellemi templomának földi udvarában szolgálnak? A prófécia szerint Jehova a szövetség követével jött. Ki volt ez a követ? Nem más, mint a Messiás-Király, Jézus Krisztus! (Luk 1:68–73). Mint újonnan  beiktatott Uralkodó megszemlélte és megtisztította Isten népét a földön (1Pét 4:17).

5 De ki volt a másik követ, akit a Malakiás 3:1 elsőként említ? Ennek a követnek már jóval a Messiás-Király jelenléte előtt színre kellett lépnie. Volt valaki, aki az 1914-et megelőző évtizedekben utat készített a Messiás-Király előtt?

6. Ki volt a megjövendölt követ, aki eljött felkészíteni Isten szolgáit az előttük álló eseményekre?

6 Ebben a kiadványban megvizsgáljuk Jehova modern kori népének izgalmas történelmét, így választ fogunk kapni az előbbi kérdésekre. Leírást olvashatunk arról, hogy hogyan emelkedett ki a hamis keresztények tömegéből a XIX. század végén egy hűséges kis csoport mint az egyedüli, igaz keresztényekből álló szervezet. Ők idővel Bibliakutatókként váltak ismertté. Akik vállalták köztük a vezetést – Charles T. Russell és a társai –, valóban a megjövendölt követnek bizonyultak: szellemi vezetést nyújtottak Isten népének, és felkészítették őket az előttük álló eseményekre. Vizsgáljuk meg négy módját annak, ahogyan ezt megtették.

A bibliai igazsággal összhangban imádják Istent

7–8. a) Kik leplezték le az 1800-as években azt, hogy a lélek halhatatlanságának tantétele hamis? b) Milyen egyéb hamis tanításokat lepleztek le Charles T. Russell és a társai?

7 A Bibliakutatók imával kísérve tanulmányoztak; azokat a bibliai igazságokat, melyekben egyetértésre jutottak, összegyűjtötték, majd nyilvánosságra hozták. A kereszténység évszázadokon át szellemi sötétségben volt. Sok tanítása pogány eredetű, köztük a lélek halhatatlanságának tantétele is. Az 1800-as években a Biblia néhány őszinte tanulmányozója alaposan megvizsgálta ezt a tanítást, és felismerte, hogy nincs összhangban Isten Szavával. Henry Grew, George Stetson és George Storrs az írásaikban és az előadásaikban bátran leleplezték ezt a sátáni hazugságot. * A munkájuk nagy hatással volt Charles T. Russellre és a társaira.

8 A Bibliakutatók kicsiny csoportja felismerte, hogy a lélek halhatatlanságával kapcsolatos tanítások szintén hamisak és zavarosak. Ilyen tanítás például az, hogy minden jó ember az égbe megy, illetve hogy Isten örökké tüzes pokolban kínozza a gonoszok halhatatlan lelkét. Russell és a társai számos cikket, könyvet, füzetet, tájékoztatólapot és prédikációt jelentettek meg, bátran leleplezve a hamis tanításokat.

9. Hogyan tárta fel a Sioni Őrtorony, hogy a háromság tanítása hamis?

9 A Bibliakutatók feltárták, hogy a sokak által nagyra becsült háromság tanítása is hamis. 1887-ben a Sioni Őrtorony ezt írta: „A Szentírásból egyértelműen kitűnik, hogy Jehova és Urunk Jézus két külön személy, illetve az is, hogy milyen kapcsolat van közöttük.” A cikk ezután megjegyezte, mennyire meghökkentő az, hogy „valaha is ismertté és általánosan elfogadottá vált egy háromszemélyű istenség gondolata, miszerint három Isten van egy személyben, ugyanakkor egy Isten van három  személyben. De az a tény, hogy ez mégis megtörtént, bizonyítja, hogy milyen mélyen aludt az egyház, miközben az ellensége elérte, hogy a tévelygés rabságába kerüljön.”

10. Hogyan mutatott rá Az Őrtorony, hogy 1914 kiemelkedő év lesz?

10 A Sioni Őrtorony és Krisztus jelenlétének hírnöke című folyóirat főként a Krisztus jelenlétével kapcsolatos próféciákkal foglalkozott, ahogy azt a címe is mutatja. A folyóirat hűséges felkent írói felismerték, hogy Dániel hét időről szóló próféciája segít meghatározni, mikor teljesedik Isten szándéka a messiási Királyságra vonatkozóan. Már az 1870-es években rámutattak, hogy a hét idő 1914-ben fog véget érni (Dán 4:25; Luk 21:24). Bár az akkoriban élő testvéreink még nem értették teljesen ennek a kiemelkedő évnek a jelentőségét, viszont amit már felismertek, azt hirdették mindenütt, és ennek még ma is érezzük a jótékony hatását.

11–12. a) Kiknek tulajdonította Russell testvér az érdemet azért, amit megértett? b) Mennyire volt fontos az a munka, melyet Russell és a társai végeztek az 1914-et megelőző évtizedekben?

11 Sem Russell, sem a hűséges társai nem tulajdonították maguknak az érdemet azért, hogy felfedezték és megértették ezeket a lényeges szellemi igazságokat. Russell elismerte, hogy sokat köszönhet azoknak, akik előtte jártak. De  mindenekelőtt Jehova Istennek tulajdonította az érdemet, aki a megfelelő időben megtanítja a népének azt, amit tudnia kell. Jehova kétségtelenül megáldotta Russellt és a társait, amiért erőfeszítést tettek, hogy különválasszák az igaz tanításokat a hamisaktól. Az évek múlásával egyre nyilvánvalóbbá vált a különbség köztük és a kereszténység között.

Russell és a társai kiálltak a bibliai igazságok mellett

12 Lenyűgöző, ahogy ezek a hűséges férfiak kiálltak az igazság mellett az 1914-et megelőző évtizedekben. Visszatekintve erre az időszakra Az Őrtorony és Krisztus jelenlétének hírnöke című folyóiratnak az 1917. november 1-jei angol száma ezt írta: „Napjainkban emberek milliói szabadulnak meg a félelem terhétől, mely a tüzes pokol tanítása és más hamis tanítások miatt nehezedik rájuk . . . Az igazság vize több mint negyven éve árad, és még mindig folyamatosan emelkedik, és ez egészen addig tart, míg be nem tölti az egész földet. Az igazság ellenzőinek azon próbálkozása, hogy megakadályozzák az igazság egész földön való elterjedését, épp olyan hiábavaló, mintha egy egyszerű söprűvel próbálnák visszaszorítani a hatalmas óceán hullámait.”

13–14. a) Hogyan segített utat készíteni a követ a Messiás-Királynak? b) Mit tanulhatunk a több mint száz évvel ezelőtt élt testvéreinktől?

13 Gondolkodj el ezen: Felkészültek lettek volna Isten szolgái, hogy elkezdődjön Krisztus jelenlétének időszaka, ha nem tudják megkülönböztetni Jézust az Atyjától, Jehovától? Biztosan nem. És akkor sem lettek volna felkészültek, ha abban hisznek, hogy mindenki megkapja a halhatatlanság értékes ajándékát, nem csak Krisztus viszonylag kevés követője. Sőt, akkor sem álltak volna készen, ha úgy hiszik, Isten a tüzes pokolban kínozza örökké az embereket, ahonnan nincs remény a szabadulásra. Nyilvánvaló, hogy a követ utat készített a Messiás-Királynak.

14 És mi a helyzet velünk? Mit tanulhatunk a több mint száz évvel ezelőtt élt testvéreinktől? Olvassuk és tanulmányozzuk mi is buzgón Isten Szavát! (Ján 17:3). Míg ez az anyagias világ szellemileg éhezik, mi fokozzuk a vágyakozásunkat a szellemi eledel után. (Olvassátok fel: 1Timóteusz 4:15.)

„Menjetek ki belőle, népem”

15. Mit ismertek fel fokozatosan a Bibliakutatók? (Lásd a széljegyzetet is.)

15 A Bibliakutatók azt tanították, hogy ki kell lépni a kereszténység egyházaiból. 1879-ben Az Őrtorony utalt a „babiloni egyházra”. Vajon a pápaságot, a római katolikus egyházat értette ez alatt? A protestáns felekezetek évszázadok óta úgy gondolták, hogy a Babilonról szóló próféciák az Írásokban a katolikus egyházra vonatkoznak. Ám a Bibliakutatók fokozatosan felismerték, hogy a kereszténység összes egyházát magában foglalja a modern kori „Babilon”. Miért? Mert mindegyikük olyan hamis tantételeket hirdet,  mint amilyeneket az előzőekben megvizsgáltunk. * Idővel a kiadványaink egyre határozottabban írtak arról, hogy mit kell tenniük a Babilon egyházaihoz tartozó őszinte szívű embereknek.

16–17. a) Hogyan ösztönözte az embereket a Millenniumi hajnal III. kötete és Az Őrtorony arra, hogy hagyják el a hamis vallást? b) Mi gyengítette a kezdeti figyelmeztetések erejét? (Lásd a széljegyzetet.)

16 Például 1891-ben a Millenniumi hajnal III. kötete azt tárgyalta, hogy Isten elvetette a modern kori Babilont: „Az egész rendszer [a kereszténység összes egyháza] elvettetett és. . . akik nem állnak összhangban az ő hamis tanaival és hamis gyakorlatával, most előhívatnak, hogy elszakadjanak tőle.”

17 1900 januárjában Az Őrtorony tanácsot adott azoknak, akiknek a neve még mindig szerepelt a kereszténység valamelyik egyházának névjegyzékében, de akik a következőképpen mentegetőztek: „Teljesen egyetértek az igazsággal, és csak ritkán veszek részt más felekezet összejövetelén.” A cikk feltette a kérdést: „De vajon helyes, ha valaki félig-meddig Babilonhoz tartozik? Vajon ilyenfajta engedelmességet vár el Isten. . ., a tetszésére van, és elfogadható neki? Biztos, hogy nem. [Az egyház tagja] nyilvánosan szövetséget kötött azzal a felekezettel, melyhez tartozik, és hűségesen be kell tartania ennek a szövetségnek a feltételeit mindaddig, amíg. . . nyilvánosan meg nem szünteti a tagságát.” Az évek során egyre erőteljesebbé vált ez az üzenet. * Annak, aki Jehovát szolgálja, meg kell szakítania minden kapcsolatot a hamis vallással.

18. Miért kellett az embereknek kimenni Nagy Babilonból?

18 Vajon lett volna Krisztusnak, az újonnan beiktatott királynak egy felkészült, felkent szolgákból álló szervezete a földön, ha nem hangzik el rendszeresen az a figyelmeztetés, hogy ki kell menni Nagy Babilonból? Biztosan nem, mivel csak azok a keresztények imádhatják Jehovát „szellemmel és igazsággal”, akik kiszabadultak Babilon fogságából (Ján 4:24). Mi is ugyanilyen eltökéltek vagyunk abban, hogy távol tartjuk magunkat a hamis vallástól? Továbbra is fogadjuk meg a következő parancsot: „Menjetek ki belőle, népem”! (Olvassátok fel: Jelenések 18:4.)

Összegyűlnek az imádatra

19–20. Hogyan buzdította Az Őrtorony Isten népét arra, hogy gyűljenek össze Isten imádatára?

19 A Bibliakutatók azt tanították, hogy ahol csak lehetséges, Isten imádóinak össze kell gyűlniük az imádatra. Nem elég kijönniük az igaz keresztényeknek a hamis vallásból, az is létfontosságú, hogy részt vegyenek a tiszta imádatban. Az Őrtorony kezdettől fogva arra buzdította az olvasóit, hogy gyűljenek össze Isten imádatára. Például 1880 júliusában Russell testvér beszámolt az egyik körútjáról, melynek során előadásokat tartott, és elmondta, hogy nagyon buzdítóak voltak az összejövetelek. Majd arra ösztönözte az olvasókat, hogy írják meg levélben, hogyan fejlődik a szellemiségük, mert némelyik beszámolót szeretnék megjelentetni a folyóiratban.  Milyen céllal? „Hadd tudjuk meg mindnyájan. . ., hogyan támogat titeket az Úr, ha rendszeresen részt vesztek az összejöveteleken olyanokkal, akiknek szintén fontos a hit.”

Russell testvér az első Bibliakutatók egy csoportjával Koppenhágában (Dánia), 1909-ben

20 1882-ben Az Őrtoronyban megjelent egy cikk „Gyűljünk össze!” címmel. A cikk felszólította a keresztényeket, hogy tartsanak összejöveteleket „egymás épülésére, buzdítására és erősítésére”. A cikk megjegyezte: „Nem baj, ha nincs köztetek tanult vagy tehetséges ember. Mindenki hozza el a Bibliáját, valamint papírt és ceruzát, és segítségképpen használjatok fel konkordanciát. . ., illetve, amit csak tudtok. Válasszatok ki egy témát; kérjétek a szellem vezetését annak megértéséhez; majd kutassatok, gondolkozzatok el rajta, vessétek össze az írásszövegeket, és így biztosan megértitek az igazságot.”

21. Hogyan mutattak jó példát az Alleghenyben lévő gyülekezet tagjai?

21 A Bibliakutatók főhivatala Alleghenyben (Pennsylvania, USA) volt. Az ottani testvérek jó példát mutattak abban, hogy a Héberek 10:24, 25-ben feljegyzett ihletett tanáccsal összhangban összegyűltek az imádatra. (Olvassátok fel!) Jóval később egy idős testvér, Charles Capen így emlékezett  vissza arra, hogy milyen volt részt venni kisfiúként ezeken az összejöveteleken: „Még ma is emlékszem az írásszövegre, mely a Társulat összejöveteli termének falára volt festve: »Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan atyafiak vagytok.« Ez a vers mindig arra emlékeztetett, hogy nincsen külön papi és külön laikus osztály Jehova népe közt” (Máté 23:8). Capen testvér azt is felidézte, hogy milyen ösztönzőek és buzdítóak voltak az összejövetelek, és hogy Russell testvér milyen szorgalmasan pásztorkodott a gyülekezet tagjai felett.

22. Hogyan fogadták a hűségesek azt az útmutatást, hogy vegyenek részt az összejöveteleken, és mit határozzunk el?

22 A hűségesekre jó hatással volt ez a példa, és kedvezően fogadták az útmutatást. Gyülekezetek alakultak más államokban is, például Ohióban és Michiganben, majd szerte Észak-Amerikában és más országokban is. Gondolkodj el ezen: Felkészültek lettek volna a hűségesek, hogy elkezdődjön Krisztus jelenlétének az időszaka, ha nem kapnak útmutatást arra, hogy az ihletett tanáccsal összhangban összegyűljenek Isten imádatára? Biztosan nem! Mi a helyzet velünk? Határozzuk el mi is, hogy az összejöveteleken való rendszeres részvétel által megragadunk minden lehetőséget arra, hogy közösen imádatot mutassunk be Jehovának, és építsük egymást.

Buzgón prédikálnak

23. Hogyan mutatott rá világosan Az Őrtorony, hogy minden felkentnek prédikálnia kell az igazságot?

23 A Bibliakutatók azt tanították, hogy minden felkentnek prédikálnia kell az igazságot. 1885-ben Az Őrtorony megjegyezte: „Nem szabad elfelednünk, hogy a felkentek  csoportjának minden tagja felkenetett a prédikálásra (Ézs 61:1), azaz elhívást kapott a szolgálatra.” A folyóirat egyik 1888-ban megjelent száma ezt a felhívást tartalmazta: „A megbízatásunk egyértelmű. . . Ha semmibe vesszük, és kibújunk alóla, akkor kétségtelenül rest rabszolgák vagyunk, és méltatlanok arra a magas tisztségre, melyre elhívattunk.”

24–25. a) Mit tettek még Russell és a társai, amellett hogy buzdították az embereket a prédikálásra? b) Hogyan végezte a prédikálómunkát egy kolportőr abban az időben, amikor még nem igazán voltak autók?

24 Russell és a társai többet tettek annál, mint csupán buzdították az embereket a prédikálásra. Elkezdtek kiadni tájékoztatólapokat Bibliakutatók tájékoztatólapjai (Bible Students’ Tracts) címmel, melyeknek később a Negyedévente megjelenő régi hittudomány (Old Theology Quarterly) címet adták. Az Őrtorony olvasói kaptak ezekből, hogy díjmentesen terjesszék őket az embereknek.

Tegyük fel magunknak a következő kérdést: „Az első helyen van a prédikálómunka az életemben?”

25 Azokat, akik teljes időben végezték a szolgálatot, kolportőröknek nevezték. Charles Capen, akit korábban már említettünk, szintén közéjük tartozott. Ő így emlékezett vissza: „Mialatt bejártam a területemet Pennsylvaniában, az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata által készített térképeket használtam. Ezeken a térképeken fel volt tüntetve minden út, így minden megyének az utolsó szegletébe is el tudtam jutni gyalog. Időnként, miután három napig megrendeléseket vettem fel a vidéki területeken a Bibliai tanulmányok című sorozat könyveire, béreltem egy lovas kocsit, hogy teljesíteni tudjam a megrendeléseket. Nem egyszer, amikor meg kellett állnom, földműveseknél szálltam meg éjszakára. Akkoriban még nem igazán voltak autók.”

Egy kolportőr. A lovas kocsi oldalán „A korszakok rajza” látható

26. a) Miért kellett Isten népének részt vennie a prédikálómunkában ahhoz, hogy felkészülten várja Krisztus uralmának kezdetét? b) Milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak?

26 Kétségkívül bátorságra és buzgalomra volt szükség a prédikáláshoz ezekben a kezdeti időkben. Vajon az igaz keresztények felkészültek lettek volna, hogy elkezdődjön Krisztus jelenlétének időszaka, ha nem tanítják meg nekik, hogy milyen fontos a prédikálómunka? Biztosan nem! Elvégre Krisztus jelenlétének az egyik legfőbb jellegzetessége ez a munka (Máté 24:14). Isten szolgáit fel kellett készíteni, hogy ez az életmentő feladat központi szerepet kapjon az életükben. Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket: „Az első helyen van a prédikálómunka az életemben? Hozok áldozatokat azért, hogy teljes mértékben részt vegyek a szolgálatban?”

Isten Királysága megszületik!

27–28. a) Mit látott János apostol látomásban? b) Hogyan reagáltak Sátán és a démonai a Királyság megszületésére?

27 Végül elérkezett a nagy jelentőségű 1914-es év. Ahogy a bevezetőben már szó volt róla, az égben zajló dicsőséges eseményeknek nem voltak emberi szemtanúi. Viszont János apostol kapott egy látomást, mely jelképekben mutatta be ezeket az eseményeket. Képzeld el a következőt: János tanúja annak, amint egy „nagy jel” tűnik fel az égen. „Egy asszony” – Isten szellemteremtményekből álló szervezete az  égben – várandós, és fiúgyermeket szül. A Bibliából megtudjuk, hogy ez a jelképes gyermek hamarosan „vasvesszővel fogja terelni az összes nemzetet”. Ám a gyermeket a születésekor elragadják „az Istenhez és az ő trónjához”. Majd egy harsány hang ezt mondja az égben: „Most lett meg a megmentés, az erő és a királyság a mi Istenünktől, és az ő Krisztusának hatalma” (Jel 12:1, 5, 10).

28 János kétségtelenül a messiási Királyság megszületéséről kapott látomást. Ez nyilvánvalóan dicsőséges esemény volt, de nem mindenki örült. Sátán és a démonai háborút folytattak a hűséges angyalok ellen, akiknek a vezetője Mihály, azaz Krisztus. Mi lett a kimenetele ennek a háborúnak? Ezt olvashatjuk: „Levetették. . . a nagy sárkányt, az őskígyót, akit Ördögnek és Sátánnak neveznek, aki az egész lakott földet félrevezeti; levetették őt a földre, és az angyalait is levetették vele együtt” (Jel 12:7, 9).

A Bibliakutatók 1914-ben felismerték Krisztus láthatatlan jelenlétének a jelét

29–30. Hogyan változtak meg a messiási Királyság megszületése után az állapotok a) a földön? b) az égben?

29 A Bibliakutatók már jóval 1914 előtt megmondták, hogy ebben a jelentőségteljes évben egy nehézségekkel teli időszak fog kezdődni. De azt még ők sem tudták elképzelni, hogy ez pontosan hogyan fog teljesedni. Ahogy János látomása rámutatott, Sátán egyre nagyobb befolyással lesz az emberi társadalomra: „Jaj a földnek és a tengernek, mert lejött hozzátok az Ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy rövid ideje van” (Jel 12:12). 1914-ben kitört az I. világháború, és az egész földön nyilvánvalóvá lett, hogy Krisztus uralkodni kezdett. Megkezdődtek ennek a világrendszernek az utolsó napjai (2Tim 3:1).

30 Azonban az égben nagy öröm volt, mivel Sátánt és a démonait örökre száműzték onnan. János beszámolójában ez áll: „örvendjetek, ti egek, és ti, akik azokban lakoztok!” (Jel 12:12). Most, hogy az ég meg lett tisztítva, és Jézus király lett, a messiási Királyság készen állt arra, hogy Isten földön élő szolgái érdekében cselekedjen. Mit tett először? Ahogyan a bevezetőben olvashattuk, Krisztus mint a „szövetség követe” megtisztította Isten földi szolgáit. Mit jelentett ez?

A próba időszaka

31. Mit jövendölt Malakiás a megtisztítás időszakáról, és hogyan kezdett teljesedni ez a prófécia? (Lásd a széljegyzetet is.)

31 Malakiás megjövendölte, hogy a megtisztítást nehéz lesz elviselni. Ezt írta: „ki viseli majd el az ő eljövetelének napját, és ki áll meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz ő, mint az olvasztó tüze, és mint a ruhamosók lúgja” (Mal 3:2). Mennyire igaznak bizonyultak ezek a szavak! 1914-től kezdve Isten népe a földön súlyos próbák és nehézségek sorával nézett szembe. Mialatt az I. világháború tombolt, sok Bibliakutatónak kegyetlen üldözést kellett elszenvednie, illetve bebörtönözték őket. *

32. Milyen megrázkódtatás érte Isten népét 1916-ot követően?

 32 Zűrzavar támadt a szervezeten belül is. Russell testvér mindössze 64 éves volt, amikor meghalt 1916-ban. Ez Isten népéből sokakat nagy megrázkódtatásként ért. A halála felszínre hozta, hogy egyesek túlságosan ragaszkodtak ehhez a példamutató emberhez. Szinte már imádat vette körül Russell testvért, noha ő sosem vágyott ilyenfajta tiszteletre. Sokan úgy gondolták, hogy az igazság fokozatos feltárulása véget ért a halálával, és voltak, akik megkeseredetten elutasították az előrehaladásra tett erőfeszítéseket. Ez ahhoz vezetett, hogy hitehagyás ütötte fel a fejét, mely megosztotta a szervezetet.

33. Hogyan tették próbára a beteljesületlen várakozások Isten népét?

33 A beteljesületlen várakozások szintén próbát jelentettek. Az Őrtorony helyénvalóan rámutatott, hogy a pogányok ideje 1914-ben véget ér, ám a testvérek nem tudták, mi fog történni akkor (Luk 21:24). Úgy gondolták, Krisztus 1914-ben felviszi a felkenteket az égbe, hogy a jelképes menyasszonyaként vele uralkodjanak. Ám ez nem történt meg. 1917 végén Az Őrtorony bejelentette, hogy 1918 tavaszán lezárul egy 40 éves aratási időszak. De a prédikálómunka még nem ért véget. Sőt, ezt követően újabb lendületet vett. A folyóirat arra utalt, hogy az aratás ugyan befejeződött, de még hátravan a tallózás időszaka. A csalódottságuk miatt azonban sokan felhagytak Jehova szolgálatával.

34. Milyen próba következett 1918-ban, és miért hitte azt a kereszténység, hogy Isten népe úgyszólván „halott”?

34 1918-ban egy ijesztő próba következett. J. F. Rutherfordot, aki C. T. Russell után vállalta Isten népének vezetését, hét másik felelős testvérrel együtt letartóztatták. Igazságtalanul hosszú börtönbüntetésre ítélték őket, melyet az Atlantában (Georgia) található szövetségi börtönben kellett letölteniük. Egy ideig úgy tűnt, Isten népének a munkája teljesen leállt. A kereszténység papságából sokan örültek ennek. Azt hitték, hogy a Bibliakutatók már nem jelentenek veszélyt, úgyszólván „halottak”, mivel a „vezetők” börtönben vannak, a brooklyni főhivatal be van zárva, és a prédikálómunka ellenállásba ütközik Amerikában és Európában (Jel 11:3, 7–10). Mekkorát tévedtek!

A feléledés időszaka

35. Miért engedte meg Jézus, hogy nehézségek sújtsák a követőit, és hogyan segített nekik?

35 Az igazság ellenségei aligha sejtették, hogy Jézus azért engedte meg, hogy nehézségek sújtsák a népét, mert Jehova már „[leült] mint az ezüst olvasztója és tisztítója” (Mal 3:3). Jehova és Fia biztosak voltak benne, hogy a hűségesek megtisztítva fognak kikerülni a tüzes próbákból, és minden eddiginél felkészültebbek lesznek arra, hogy a Királyt szolgálják. 1919 elejétől világossá vált, hogy Isten szelleme véghezvitt valamit, amit a népének ellenségei lehetetlennek tartottak: életre keltette a hűségeseket! (Jel 11:11). Akkoriban nyilvánvalóvá vált az utolsó napok jelének egyik lényeges jellemvonása, az,  hogy Krisztus kinevezte a hű és értelmes rabszolgát, a felkenteknek egy kis csoportját, hogy szellemi eledelt osszon szét a népe közt a kellő időben (Máté 24:45–47).

36. Mi mutatta, hogy Isten népe feléledt szellemileg?

36 Rutherford testvért és a társait 1919. március 26-án kiengedték a börtönből. A Bibliakutatók még az év szeptemberére beütemeztek egy kongresszust. Terveket készítettek arra, hogy elindítanak egy másik folyóiratot Aranykorszak címmel. Ez a kiadvány azzal a céllal készült, hogy Az Őrtorony folyóirattal együtt terjesszék a szántóföldi szolgálatban. * Ugyanebben az évben kiadták a Bulletin első számát (ma Keresztényi életünk és szolgálatunk – Munkafüzet a címe), mely már kezdettől fogva a szántóföldi szolgálatra ösztönözte az olvasóit. 1919-től kétségtelenül egyre jobban előtérbe került az, hogy mindenkinek részt kell vennie a házról házra végzett szolgálatban.

37. Hogyan váltak hűtlenné egyesek az 1919-et követő években?

37 A prédikálómunka is hozzájárult Krisztus szolgáinak a megtisztításához, mivel a büszke és gőgös személyeknek nem fűlött a foga ehhez az alázatot követelő munkához. Azok, akik nem voltak hajlandók részt venni ebben a munkában, idővel  elszakadtak a hűségesektől. Az 1919-et követő években egyesek megkeseredtek, rágalmazni és vádolni kezdték Jehova hűséges szolgáit, sőt az őket üldözők oldalára álltak.

38. Miről biztosítanak minket Krisztus földi szolgáinak sikerei és győzelmei?

38 Ám a támadások ellenére Krisztus földi szolgái továbbra is virulnak szellemi értelemben. Minden egyes sikerük és minden egyes győzelmük meggyőző bizonyítékul szolgál arra, hogy Isten Királysága uralkodik. Isten a Fia és a messiási Királyság által megáldja és támogatja a népét. Csakis ennek köszönhetően tud gyarló emberek csoportja győzelmet aratni Sátán és e gonosz világrendszer felett. (Olvassátok fel: Ézsaiás 54:17.)

Rutherford testvér lelkesítő előadást tartott egy kongresszuson, csupán néhány hónappal a szabadon bocsátása után

39–40. a) Milyen jellegzetességei vannak ennek a kiadványnak? b) Hogyan válik a javadra ennek a könyvnek a tanulmányozása?

39 A következő fejezetekben megvizsgáljuk, hogy mit valósított meg Isten Királysága a földön azóta, hogy létrejött az égben. Mindegyik rész ebben a könyvben a földön folyó Királyság-munka egy-egy oldalát emeli ki. Minden fejezetben lesznek áttekintő kérdések, melyek segítenek átgondolnunk, hogy mennyire valóságos nekünk a Királyság. A könyv utolsó fejezeteiben pedig arról lesz szó, hogy mire számíthatunk akkor, amikor a közeljövőben eljön a Királyság, hogy elpusztítsa a gonoszokat, és paradicsommá tegye a földet. Hogyan válik a javadra ennek a könyvnek a tanulmányozása?

40 Sátán le akarja rombolni az Isten Királyságába vetett hitedet, Jehova viszont meg akarja erősíteni, hogy védelmül szolgáljon, és segítsen szilárdnak maradnod (Ef 6:16). Ezért arra buzdítunk, hogy imával kísérve tanulmányozd át ezt a kiadványt. Közben tedd fel magadnak a kérdést: „Valóságos nekem Isten Királysága?” Minél inkább valóságos neked már most a Királyság, annál valószínűbb, hogy hűségesen és tevékenyen fogod támogatni azon a napon, amikor mindenki meglátja majd, hogy Isten Királysága valóságos, és már uralkodik!

^ 7. bek. Grew-ról, Stetsonról és Storrsról bővebben olvashatsz a Jehova Tanúi – Isten Királyságának hirdetői című könyv 45–46. oldalán.

^ 15. bek. Bár a Bibliakutatók felismerték, hogy ki kell lépni azokból a vallásszervezetekből, melyek a világ barátai, mégis még évekig keresztény testvérekként tekintettek azokra, akik bár nem voltak Bibliakutatók, hittek a váltságban, és azt vallották, hogy átadták magukat Istennek.

^ 17. bek. Ennek az üzenetnek az erejét például az gyengítette, hogy úgy gondolták, elsődlegesen Krisztus 144 000 főből álló kicsiny nyájára vonatkozik. Az 5. fejezetben látni fogjuk, hogy 1935 előtt a Bibliakutatók abban hittek, hogy a Jelenések 7:9, 10-ben említett „nagy sokaság” a kereszténység egyházainak számtalan tagját is magában foglalja. Azt gondolták, hogy ők alkotják majd a másodlagos égi osztályt, jutalmul azért, hogy a vég idején Krisztus oldalára állnak.

^ 31. bek. 1920 szeptemberében az Aranykorszaknak (most Ébredjetek!) megjelent egy különleges száma. Ez részletesen beszámolt az Angliában, Egyesült Államokban, Kanadában és Németországban folyó üldözésekről, melyek némelyikét megdöbbentő kegyetlenséggel hajtották végre a háború alatt. Ezzel szemben az I. világháború előtti évtizedekben csak csekély mértékű üldözés volt tapasztalható.

^ 36. bek. Az Őrtoronynak éveken át elsősorban az volt a célja, hogy a kicsiny nyáj tagjainak szolgáljon az épülésére.