A Biblia feltárja előttünk, hogy sok szellemszemély létezik. Jehova maga is szellem (János 4:24; 2Korinthus 3:17, 18).

Egykor Jehova egyedül volt a világmindenségben. Azután nekilátott szellemszemélyek teremtésének, akiket angyaloknak hívunk. Ezek hatalmasabbak és intelligensebbek, mint az emberek. Jehova sok angyalt teremtett; Isten szolgája, Dániel az egyik látomásában százmillió angyalt látott (Dániel 7:10; Zsidók 1:7).

Ezeket az angyalokat Isten még a föld megformálása előtt teremtette (Jób 38:4–7). Egyikük sem olyan lény, aki egykor emberként a földön élt volna, azután meghalt.

A nagy Szellem, Jehova szellemszemélyek millióit teremtette meg