Léteznek szellemek! A láthatatlan szellembirodalomban vannak jó és gonosz szellemek is. Vajon olyan személyek ezek, akik a földön éltek és meghaltak?

Nem, ők nem olyanok. Ha egy személy meghal, nem kerül át a szellemvilágba, mint ahogyan sokan gondolják. Honnan tudjuk? Mivel a Biblia ezt mondja. A Biblia az igazság könyve, amely az egyedül igaz Istentől származik, akinek neve Jehova. Jehova teremtette az embereket, és ő pontosan tudja, mi történik velük, amikor meghalnak (Zsoltárok 83:18 [83:19, Károli]; 2Timótheus 3:16).

Ádám porból formáltatott és a porba tért vissza

A Biblia azt mondja, hogy Isten az első embert, Ádámot „a föld porából” formálta (1Mózes 2:7). Isten a Paradicsomba, az Éden kertjébe helyezte őt. Ha Ádám engedelmeskedett volna Jehova törvényének, nem halt volna meg, még ma is élne a földön. De amikor Ádám szándékosan megszegte Isten törvényét, Isten ezt mondta neki: „Visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Mert por vagy és a porba térsz vissza” (1Mózes 3:19).

Mit jelent ez? Nos, hol volt Ádám, mielőtt Jehova megteremtette őt a porból? Sehol sem volt. Ádám nem egy meg nem született szellem volt az égben. Nem létezett. Így amikor Jehova azt mondta Ádámnak, hogy „visszatérsz a földbe”, a halálát értette ezen. Ádám nem került át a szellembirodalomba. Halálakor Ádám ismét élettelenné, nem létezővé vált. A halál az élet ellentéte.

De mi a helyzet másokkal, akik meghaltak? Ők is a nemlétben vannak? A Biblia így válaszol:

  •  „Mind [ember és állat egyaránt] egy helyre megy. Mind porból való és mind visszatér a porba” (Prédikátor 3:20).

  • „A halottak . . . semminek nincsenek tudatában” (Prédikátor 9:5 [9:7, Károli]).

  • „Szeretetük is, gyűlöletük is, irigykedésük is semmivé lett már . . . ” (Prédikátor 9:6 [9:8, Károli]).

  • „Sem tettek, sem tervek, sem ismeret, sem bölcsesség nincs a Seolban [a sírban], azon a helyen, ahová mész” (Prédikátor 9:10 [9:12, Károli]).

  • „[Az ember] visszatér földjébe; azon a napon elvesznek gondolatai” (Zsoltárok 146:4).

Csak az élők tehetik meg ezeket a dolgokat

Nehezen elfogadhatónak találod ezeket az írásszövegeket? Ha igen, gondolkozz el a következőn: Sok családban a férfi keresi meg a pénzt, hogy eltartsa a háza népét. Ha a férfi meghal, a családjára általában sok nehézség hárul. Néha a feleségének és gyermekeinek még arra sincs elég pénzük, hogy élelmet  vásároljanak. Talán a férfi ellenségei még ki is használják őket. Akkor most tedd fel magadnak a kérdést: ’Ha ez a férfi ott él a szellemvilágban, miért nem gondoskodik továbbra is a családjáról? Miért nem védi meg családját a gonosz emberektől?’ Azért, mert a fenti írásszövegek igazak. Az a férfi élettelen, semmit sem képes tenni (Zsoltárok 115:17).

A halottak nem tudnak segíteni az éhezőkön vagy megvédeni az erőszak áldozatait

Vajon azt jelenti ez, hogy a halottak soha többé nem kelnek életre? Nem, nem azt jelenti. A feltámadásról később majd ejtünk szót. Hanem inkább azt jelenti, hogy a halottak semmit sem tudnak a tevékenységedről. Nem láthatnak, nem hallhatnak téged, és nem is beszélhetnek hozzád. Nem kell félned tőlük. Nem segíthetnek és nem is árthatnak neked (Prédikátor 9:4 [9:6, Károli]; Ésaiás 26:14).