Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 8. RÉSZ

Mi a jelentősége számodra Jézus halálának?

Mi a jelentősége számodra Jézus halálának?

Jézus meghalt, hogy mi élhessünk (János 3:16).

Három nappal azután, hogy Jézus meghalt, néhány asszony elment a sírjához, de üresen találták azt. Jehova feltámasztotta Jézust a halálból.

Később Jézus megjelent az apostolainak.

Igen, Jehova feltámasztotta Jézust, aki hatalmas, halhatatlan szellemszemélyként él tovább. A tanítványai látták, amint felemelkedett az égbe.

 Isten feltámasztotta Jézust, és Isten királyságának a királyává tette (Dániel 7:13, 14).

Jézus feláldozta az életét, hogy megmentse az emberiséget (Máté 20:28). Ezáltal teszi lehetővé Isten, hogy örökké élhessünk.

Jehova királlyá tette Jézust, hogy uralkodjon a föld felett. Vele együtt fog uralkodni 144 000 hűséges személy, akik égi életre támadnak fel. Jézus és ez a 144 000 személy együtt alkotnak egy igazságos égi kormányzatot, Isten királyságát (Jelenések 14:1–3).

Isten királysága paradicsommá fogja alakítani a földet. Nem lesz többé háború, bűnözés, szegénység és éhínség. Az emberek valóban boldogok lesznek (Zsoltárok 145:16).