NÉZD, milyen borzalmas, ami itt történik! Megölik Jézust. Kezénél és lábánál egy oszlopra szegezték. De miért tették ezt vele?

Azért, mert egyesek gyűlölik őt. Mit gondolsz, kik? Egyikük a gonosz angyal, Sátán, az Ördög. Ő vette rá egykor Ádámot és Évát, hogy ne fogadjanak szót Jehovának. Most pedig Jézus ellenségeit vette rá, hogy elkövessék ezt a rettenetes bűnt.

Jézussal sok aljasságot műveltek az ellenségei, még mielőtt oszlopra szegezték. Emlékszel még, hogy rátörtek a Gecsemáné-kertben, és elhurcolták? De kik voltak az ellenségei? Úgy van, a vallási vezetők. Kísérjük most figyelemmel a további eseményeket.

Mikor a vallási vezetők elfogják Jézust, az apostolai elfutnak. Félelmükben magára hagyják Jézust az ellenségeivel. De Péter és János nem megy nagyon messzire. Követik Jézust, mert látni akarják, hogy mi történik vele.

A papok az idős Annás, a korábbi főpap elé viszik Jézust. De nem maradnak ott sokáig, hanem a jelenlegi főpap, Kajafás házához kísérik Jézust, ahol sok vallási vezető gyűlt össze. A tömeg mindenhová követi őket. Kajafás házában tárgyalást tartanak. Embereket állítanak elő, akik hazugságokat mondanak Jézusról.

– Jézusnak meg kell halnia! – szól a vallási vezetők egybehangzó ítélete, majd az arcába köpnek, és ököllel verik.

Ezalatt Péter kint áll az udvaron. Hideg éjszaka van, ezért az emberek tüzet gyújtanak. Amíg a tűz körül melegszenek, egy szolgálólány észreveszi Pétert, és így szól:

– Ez az ember is Jézussal volt.

– Nem voltam! – feleli Péter.

Háromszor mondják Péternek, hogy Jézussal volt. Ő azonban mindannyiszor tagadja. A harmadik alkalomkor Jézus hátrafordul és ránéz. Péter szívből sajnálja, hogy hazudott. Elmegy, és keservesen sírni kezd.

Pénteken, napkeltekor a papok elviszik Jézust a szanhedrin tágas termébe, ahol az összejöveteleiket szokták tartani. Megállapodnak, hogy mit fognak tenni Jézussal. Elviszik Poncius Pilátushoz, Júdea tartományi kormányzójához.

– Ez az ember gonosztevő – mondják a papok Pilátusnak. – Meg kell halnia!

Pilátus kérdéseket tesz fel Jézusnak, majd így szól:

– Úgy ítélem, hogy semmi rosszat sem tett.

Azzal elküldi őt Heródes Antipászhoz, aki Galilea uralkodója, és most éppen Jeruzsálemben tartózkodik. Ő sem találja vétkesnek Jézust, így hát visszaküldi Pilátushoz.

Pilátus szabadon akarja engedni Jézust. De Jézus ellenségei inkább egy másik rab szabadon bocsátását követelik, mégpedig Barabásét, a rablóét. Dél felé jár az idő, amikor Pilátus a nép elé állítja Jézust, és így szól:

– Íme, a királyotok!

A papi elöljárók azonban ezt kiabálják:

– El vele! Halál rá! Halál rá!

Pilátus végül Barabást engedi szabadon, Jézust pedig elhurcolják, hogy kivégezzék. Pénteken, kora délután Jézust oszlopra szegezik. Bár a képen nem látszik, Jézus jobb és bal oldalán egy-egy bűnözőt végeznek ki oszlopra szegezve. Röviddel Jézus halála előtt az egyikük így szól hozzá:

– Emlékezz meg rólam, amikor a Királyságodba jutsz!

– Megígérem neked, hogy velem leszel a Paradicsomban – feleli neki Jézus.

Hát nem csodálatos ez az ígéret? Tudod, milyen Paradicsomról beszél Jézus? Hol volt az a Paradicsom, amelyet Isten kezdetben alkotott? Igen, a földön. És amikor Jézus Királyként fog uralkodni az égben, életre kelti majd ezt az embert, hogy élvezze az új földi Paradicsomot. Ugye, örülünk ennek?