Izrael első királya Saul lett. Jehova azonban elvetette őt, és Dávidot választotta helyette királynak. Dávidról sok mindent megtudunk majd. Ifjan megvívott a hatalmas termetű Góliáttal. Majd menekülnie kellett a féltékeny Saul király elől. A szép Abigail megakadályozta abban, hogy valami ostobaságot kövessen el.

Ezt követően Dávid fiáról, Salamonról hallunk majd sokat, aki Dávidot követte Izrael trónján. Izrael első három királya egyenként negyven esztendeig uralkodott. Salamon halála után Izraelt kettéosztották északi és déli királyságra.

Az északi tíztörzs-királyság 257 évig állt fenn, azután az asszírok elpusztították; 133 évvel később a déli kéttörzs-királyság is elpusztult. Ebben az időben hurcolták el az izraelitákat a babiloni fogságba. A NEGYEDIK rész tehát 510 év történelmét öleli fel. Sok izgalmas esemény szemlélői lehetünk majd.