Ebben a részben megismerhetünk fiatalokat, prófétákat és királyokat, akik igazán bíztak Jehovában. Szíriában egy izraelita kislány hitt abban, hogy Jehova prófétája meg tudja gyógyítani Naámánt. Elizeus próféta meg volt győződve róla, hogy Jehova meg fogja védeni őt az ellenséges hadseregtől. Jójada főpap az életét kockáztatva védelmezte a kis Joást a gonosz nagyanyjától, Atáliától. Ezékiás királynak semmi kétsége sem volt afelől, hogy Jehova megszabadítja Jeruzsálemet, ezért nem hagyta, hogy az asszírok megfélemlítsék. Jósiás király véget vetett a bálványimádásnak az országban, helyreállította a templomot, és segített a népnek visszatérni Jehovához.