Mózes hosszú éveken át vezette Izrael nemzetét, és most az élete végéhez közeledik. Ezt mondja neki Jehova: „Nem te viszed be az izraelitákat az ígéret földjére. De megmutatom neked azt a földet.” Mózes arra kéri Jehovát, hogy válasszon új vezetőt, aki törődik a néppel. Jehova így utasítja őt: „Menj Józsuéhoz, és mondd neki, hogy ő lesz az!”

Mózes elmondja a népnek, hogy hamarosan meghal, és hogy Jehova Józsuét választotta, hogy bevigye őket az ígéret földjére. Mózes ezt mondja Józsuénak: „Ne félj! Jehova veled lesz.” Ezután felmegy a Nébó-hegyre, és ott Jehova megmutatja neki a földet, melyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak ígért. Mózes 120 éves korában hal meg.

Jehova így szól Józsuéhoz: „Kelj át a Jordánon, és menj be Kánaán földjére! Segíteni foglak, ahogyan Mózesnek is segítettem. Olvasd a törvényemet mindennap! Ne félj! Légy bátor!  Menj, és tedd azt, amit parancsolok neked!”

Józsué két kémet küld Jerikó városába. A következő történetben bővebben olvasunk erről. Amikor a kémek visszatérnek, elmondják, hogy most megfelelő a helyzet arra, hogy bemenjenek Kánaán földjére. Másnap Józsué utasítja a népet, hogy bontsanak tábort. Ezután a szövetségládát hordozó papokat előreküldi a Jordánhoz. A folyó éppen árad. Ám amint a papok belépnek a vízbe, a folyó áramlása megáll, és a vize elfolyik. A papok a folyómeder közepére mennek, és ott állnak addig, míg Izrael egész nemzete át nem kel a másik oldalra. Szerinted ez a csoda emlékezteti őket arra, amit Jehova a Vörös-tengernél tett?

Annyi sok év után az izraeliták végre az ígéret földjére érkeznek. Itt építhetnek házakat és városokat. Szánthatnak és vethetnek, szőlőskertjeik és gyümölcsöskertjeik lehetnek. Ez valóban tejjel-mézzel folyó föld!

„Mindig Jehova fog vezetni, és a felperzselt földön is megadja, amire szükséged van” (Ézsaiás 58:11)