János apostol Pátmosz szigetén raboskodik, amikor 16 látomást kap Jézustól a jövőről. Tudod, a látomás olyan, mintha valaki képeket vagy jeleneteket látna. János megtudja, hogy Jehova neve meg lesz szentelve, eljön a királysága, és megvalósul az akarata a földön is, éppúgy, mint az égben.

Képzeld, az egyik ilyen jelenetben Jehovát látja az égben a trónján! 24 vén veszi körül, mindannyian fehér ruhát viselnek, a fejükön pedig aranykorona van. Villámlás jön a trón felől, és mennydörgés hallatszik. A 24 vén meghajol Jehova előtt, és imádják őt. Egy másik látomásban János egy nagy sokaságot lát. Minden nemzetből és nyelvből valók, és ők is imádják Jehovát. És lát egy bárányt is. Tudod, ki a bárány? Igen, Jézus. Ő gondoskodik a nagy sokaságról, és elvezeti az élet vizéhez. Később, egy másik látomásban Jézus uralkodni kezd mint égi király, és vele uralkodik a 24 vén. A következő jelenetben János  azt látja, hogy Jézus egy sárkánnyal és a démonaival harcol. Leveti őket az égből a földre.

Ezután János egy gyönyörű jelenetet lát a bárányról és a 144 000 felkentről. Ott állnak a Sion-hegyen. Egy angyal repül a föld felett, és azt mondja az embereknek, hogy szolgálják Istent, és dicsérjék őt.

A következő látomás az armageddoni háborúról szól. Jézus és a serege legyőzi Sátán gonosz világát. Az utolsó jelenetben pedig azt látja, hogy az égben is, és a földön is teljes béke, tökéletes egység és szeretet van. Sátán és a követői végleg elpusztulnak. Égen és földön megszentelik Jehova nevét, és mindenki csak őt imádja.

„Ellenségeskedést idézek elő közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Az összezúzza a fejed, te pedig annak sarkát sebzed meg” (1Mózes 3:15)