Jézus azért jött a földre, hogy beszéljen az embereknek Isten királyságáról. Jehova adott neki a szent szelleméből, hogy csodákat tudjon tenni. Ebből mindenki láthatja, hogy mit tesz majd Jézus, amikor király lesz. Mindenféle betegséget meg tud gyógyítani. Bárhol jár is, a betegek megkeresik, és ő segít rajtuk. Csodát tesz, hogy a vakok lássanak, a siketek halljanak, a sánták pedig járni tudjanak. Sokakat megszabadít a démonoktól, vagyis a gonosz angyaloktól. Képzeld, hogy valaki már attól is meggyógyul, ha megérinti Jézus ruháját! Ezért nagyon sokan követik őt. Még akkor sem küld el magától senkit, amikor szeretne egy kicsit egyedül lenni.

Egyszer egy lebénult férfit szeretnének Jézushoz vinni. De annyira sokan vannak a házban, hogy egyszerűen nem tudnak bemenni, hogy találkozzanak vele. Tudod, mit tesznek? Lebontanak a tetőn egy részt, és leeresztik a férfit Jézushoz. Ő ezt mondja neki: „Kelj fel, és járj!” Mindenki elámul, amikor látja, hogy a férfi tényleg lábra tud állni.

Amikor Jézus megérkezik az egyik faluba, tíz leprás messziről ezt kiabálja: „Jézus, segíts rajtunk!” Abban az időben a leprásoknak nem volt szabad az emberek közelébe menni. Jézus azt mondja nekik, hogy menjenek a templomba. Tudod, miért kéri ezt? Azért, mert Jehova törvénye kimondja, hogy ha egy leprás meggyógyul, utána el kell mennie a templomba.  A leprások szót fogadnak, és útközben meggyógyulnak. Amikor az egyikük észreveszi, hogy meggyógyult, visszamegy Jézushoz, hogy megköszönje neki, és Istennek is nagyon hálás. De sajnos a tíz leprás férfi közül csak ő tesz így.

Egy asszony már 12 éve nem tud kigyógyulni a fájdalmas betegségéből. Amikor Jézus mögött megy a tömegben, megérinti a felsőruháját. Ekkor rögtön meggyógyul. Jézus ezt kérdezi: „Ki érintett meg?” Az asszony megrémül, de bevallja, hogy ő tette. Jézus kedvesen megvigasztalja: „Lányom, nem tettél semmi rosszat.”

Jairus, egy elöljáró így könyörög Jézushoz: „Kérlek, gyere el hozzám! A kislányom nagyon beteg.” Ám mire Jézus odaér Jairus házához, a kislány már halott. Jézus látja, hogy sokan jöttek el, hogy gyászoljanak a családdal. Ezt mondja nekik: „Ne sírjatok! A kislány csak alszik.” Majd odamegy a kislányhoz, megfogja a kezét, és így szól hozzá: „Gyermekem, kelj fel!” És ekkor a kislány felül. Jézus szól a szülőknek, hogy adjanak a gyermeknek valamit enni. Gondolj bele, milyen boldogok a szülei!

„Isten [felkente őt] szent szellemmel és erővel, és ő bejárta a vidéket, miközben jót tett, és meggyógyította mindazokat, akiket elnyomott az Ördög. Mindezt azért tudta megtenni, mert Isten vele volt” (Cselekedetek 10:38)