Idővel Belsazár lesz Babilon királya. Egyik este nagy lakomát rendez az ország ezer legfontosabb emberének. Megparancsolja a szolgáinak, hogy hozzák elő az aranyedényeket, melyeket Nabukodonozor Jehova templomából hozott el. Belsazár és a vendégei ezekből az edényekből isznak, és dicsőítik az isteneiket. Egyszer csak egy emberi kézfej jelenik meg a falon, és titokzatos szavakat ír rá.

Belsazár halálra rémül. Hívja a varázslókat, és ezt ígéri nekik: „Aki meg tudja fejteni, azt a harmadik leghatalmasabb emberré teszem Babilonban.” Egyik varázsló sem képes rá. Ekkor bejön a királyné és ezt mondja Belsazárnak: „Van egy férfi, Dániel, aki megfejtette Nabukodonozor álmait, ezt is meg tudná fejteni.”

Belsazár hívatja Dánielt, és ezt mondja neki:

– Ha el tudod magyarázni, mit jelentenek ezek a szavak, adok neked egy aranyláncot, és Babilon harmadik leghatalmasabb emberévé teszlek.

– Köszönöm, nem kérek ajándékokat, de elmondom, mit jelentenek a szavak. Apád, Nabukodonozor büszke volt, ezért Jehova megalázta őt. Jól tudod, hogy mi történt vele, mégsem adtál tiszteletet Jehovának. Bort ittál azokból az aranyedényekből, melyek az ő templomában voltak. Ezért íratta ezeket a szavakat: Mene, mene, tekel és parszin. Azt jelenti, hogy a médek és a perzsák legyőzik Babilont, te pedig nem leszel király soha többé.

Babilont eddig még senki nem tudta legyőzni. Vastag falak és egy mély folyó védi. De ezen az estén a médek és a perzsák mégis legyőzik. A perzsa király, Círusz eltereli a folyó vizét, így a katonái eljutnak  egészen a városkapukig. És mit látnak, amikor odaérnek? Nyitva vannak a kapuk! A sereg szabadon benyomul a városba, és megöli a királyt. Ezután Círusz lesz Babilon uralkodója.

Egy év múlva bejelenti a zsidóknak: „Jehova azt mondta nekem, hogy építsem újjá a templomát Jeruzsálemben. A népe közül bárki, aki segíteni akar, elmehet.” Tehát úgy történik minden, ahogyan Jehova megígérte: 70 évvel Jeruzsálem pusztulása után a zsidók hazatérhetnek. Círusz visszaküldi az arany- és ezüstedényeket, és minden eszközt, melyet Nabukodonozor elhozott a templomból. Neked hogy tetszik, ahogyan Jehova felhasználja a népéért Círuszt?

„Elesett! Elesett Nagy Babilon, és démonok lakóhelye lett” (Jelenések 18:2)