Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Metafora

Metafora

Olyan szókép, amely két dolog közti hasonlóságot azonosítással fejez ki.

Más szóképekhez hasonlóan a metaforát is úgy lehet megérteni, ha megállapítjuk három összetevőjét: a szóban forgó témát; a képet vagy fogalmat, amihez a téma hasonlítva van; és a konkrét hasonlóságot a két dolog között.

A Bibliában sok metafora található. Amikor például Jézus azt mondta a követőinek, hogy „ti vagytok a föld sója”, metaforát használt (Mt 5:13). Ebben a szóképben a téma a „ti”, vagyis Jézus követői. A kép a só. A hasonlóság pedig az, hogy a só tartósít. Mit tanít ez a szókép? Ahogy a só tartósítja az élelmiszert, hogy az ne romoljon meg, a tanítványok azzal, hogy megtanítják másoknak mindazt, amit Jézus parancsba adott, meg tudják előzni az emberek erkölcsi romlását. (Lásd a Mt 5:13-hoz tartozó magyarázó jegyzetet.) További példák metaforára: Zs 18:2; 84:11; 121:5; Jn 10:7; 15:1.

Egy másik szókép a hasonlat, mely közel áll a metaforához, de nem olyan erőteljes. A hasonlatban az egyik dolog olyan, mint a másik. Hasonlat található például az 1Mó 22:17-ben, a Zs 1:3-ban vagy a 10:9-ben.