Jehova bölcs szívet ad Salamon királynak. Salamon uralma idején az izraeliták példátlan békének és jólétnek örvendenek.

MILYEN lenne az élet, ha egy egész nemzet az uralkodójával együtt követné Jehovát mint Szuverénjét, és engedelmeskedne a törvényeinek? Megtudhatjuk a választ, ha áttekintjük Salamon király 40 évig tartó uralkodását.

Mielőtt Dávid meghalt, a fiát, Salamont jelölte ki utódjának. Álomban Isten azt mondta Salamonnak, hogy mondja el, mit szeretne tőle kérni. Ő bölcsességet és ismeretet kért, hogy igazságosan és bölcsen tudja ítélni a népet. Jehovának tetszett ez a kérés, ezért bölcs és értelmes szívet adott neki. Még gazdagságot, dicsőséget és hosszú életet is ígért neki, ha engedelmes marad.

Salamon híres lett arról, hogy bölcsen ítélkezik. Egyszer két asszony egy fiúcsecsemőn vitatkozott, ugyanis mindketten az édesanyjának vallották magukat. Salamon azt parancsolta, hogy vágják ketté a gyermeket, és adják az egyik felét az egyik asszonynak, a másik felét pedig a másiknak. Az egyik asszony beleegyezett ebbe, ám a gyermek igazi anyja rögtön könyörögni kezdett, hogy adják a fiút a másik asszonynak. Salamon így már minden kétséget kizáróan tudta, hogy a könyörületes asszony az édesanya, és odaadta neki a fiút. Hamarosan egész Izrael hallott erről a bírói döntésről, és a nép felismerte, hogy Isten bölcsessége van Salamonban.

Salamon egyik legkiemelkedőbb tette Jehova templomának a felépítése volt. A templom, mely egy impozáns épület volt Jeruzsálemben, az igaz imádat központja volt Izraelben. A templom felavatásakor Salamon így imádkozott: „Íme, az egek, igen, az egeknek egei sem tudnak befogadni téged; hát mennyivel kevésbé ez a ház, amelyet én építettem!” (1Királyok 8:27).

Salamon jó hírneve más országokba is eljutott, még a távoli, Arábiában lévő Sábába is. Sába királynője útra kelt, hogy lássa Salamon dicsőségét és gazdagságát, és hogy próbára tegye a bölcsességét. A királynőt annyira magával ragadta Salamon bölcsessége és Izrael jóléte, hogy dicsérte Jehovát, amiért ilyen bölcs királyt ültetett a trónra. Igen, Jehova áldásával Salamon uralkodásának az ideje volt az ókori Izrael történelmének legsikeresebb és legbékésebb időszaka.

Sajnos, Salamon nem cselekedett mindvégig Jehova bölcsességével összhangban. Figyelmen kívül hagyva Isten parancsát több száz feleséget vett magának, kik közül sokan idegen isteneket imádtak. A feleségei fokozatosan elfordították a szívét Jehovától, és bálványimádó lett. Jehova azt mondta neki, hogy a királyság egy részét elszakítja tőle, viszont egy kis része az apjára, Dávidra való tekintettel a családjáé marad. Bár Salamon elpártolt Jehovától, Jehova lojális maradt a Dáviddal kötött Királyság-szövetséghez.

(Az 1Királyok 1–11. fejezete, a 2Krónikák 1–9. fejezete és az 5Mózes 17:17 alapján.)