Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Mi a Biblia üzenete?

 16. RÉSZ

Megjelenik a Messiás

Megjelenik a Messiás

Jehova a régen megígért Messiásként azonosítja a názáreti Jézust.

VAJON segített Jehova az embereknek a megígért Messiás azonosításában? Igen. Nézzük meg, hogy mit tett ennek érdekében. Körülbelül négyszáz évvel azután, hogy elkészült a Héber Iratok, az északon fekvő Galileában, Názáret városában élt egy fiatal nő, Mária, akinek egy nap nagyon különös látogatója érkezett. Egy Gábriel nevű angyal megjelent neki, és elmondta, hogy Isten fel fogja használni a tevékeny erejét, vagyis a szent szellemét, hogy Mária fiút szüljön, noha még szűz. Ez a fiú lesz a régen megígért Király, aki örökké fog uralkodni. A gyermek Isten Fia lesz, akinek az életét Isten áthelyezi az égből Mária méhébe.

Mária alázatosan elfogadta ezt a rendkívül megtisztelő feladatot. A vőlegénye, egy ács, akit Józsefnek hívtak, feleségül vette, miután Isten elküldött egy angyalt, hogy tisztázza, hogyan lett Mária állapotos. De mi a helyzet azzal a próféciával, mely szerint a Messiás Betlehemben fog megszületni? (Mikeás 5:2). Ez a kis város ugyanis körülbelül 140 kilométerre feküdt Názárettől.

Egy római uralkodó népszámlálást rendelt el, ami azzal járt, hogy az embereket a szülővárosukban kellett nyilvántartásba venni. Valószínű, hogy József és Mária is Betlehemből származott, ezért József a várandós feleségét is magával vitte oda (Lukács 2:3). Mária egy istállóban szülte meg a kisbabáját, és egy jászolba fektette a kicsit. Isten ezután angyalok sokaságát küldte néhány pásztorhoz, akik egy domboldalon őrizték a nyájaikat, hogy tudassa velük, hogy az újszülött a megígért Messiás, vagyis a Krisztus.

Később mások is tanúsították, hogy Jézus a megígért Messiás. Ézsaiás próféta korábban már megjövendölte, hogy lesz egy férfi, aki előkészíti az utat a Messiás létfontosságú munkájának (Ézsaiás 40:3). Ez az előfutár Keresztelő János volt. Amikor meglátta Jézust, így kiáltott fel: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” János néhány tanítványa azonnal követte Jézust. Egyikük ezt mondta: „Megtaláltuk a Messiást” (János 1:29, 36, 41).

De volt még más bizonyíték is. Amikor János megkeresztelte Jézust, maga Jehova szólt az égből. A szent szellem által kinevezte Jézust a Messiásnak, és ezt mondta: „Ez az én szeretett Fiam, akit helyeslek” (Máté 3:16, 17). Eljött a régen megígért Messiás!

Mikor történt mindez? I. sz. 29-ben, éppen akkor, amikor letelt a Dániel által megjövendölt 483 év. Igen, ez is azt a kétségbevonhatatlan tényt támasztja alá, hogy Jézus a Messiás, vagyis a Krisztus. De milyen üzenetet hirdetett a földönléte idején?

(A Máté 1–3., a Márk 1., a Lukács 2. és a János 1. fejezete alapján.)