Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Mi a Biblia üzenete?

 6. RÉSZ

Jób megőrzi a feddhetetlenségét

Jób megőrzi a feddhetetlenségét

Sátán kétségbe vonja Jób feddhetetlenségét Isten előtt, de Jób hűséges marad Jehovához.

VAJON lesz olyan ember, aki hűséges marad Istenhez, ha a végsőkig próbára teszik, és ha az engedelmességből látszólag semmiféle anyagi haszna sem származik? Ez a kérdés vetődött fel – s talált válaszra – egy férfival, Jóbbal kapcsolatban.

Az izraeliták még mindig Egyiptomban laktak, amikor Ábrahám egyik rokona, Jób a most Arábiaként ismert területen élt. Az angyalok az égben egybegyűltek Isten előtt, és köztük volt a lázadó Sátán is. Ez előtt az égi gyülekezet előtt Jehova elmondta, hogy bízik a lojális szolgájában, Jóbban. Sőt, azt is kijelentette, hogy nincs még egy olyan feddhetetlen ember, mint Jób. Sátán azonban azt bizonygatta, hogy Jób csak azért szolgálja Istent, mert áldásban és védelemben részesül. Azt állította, hogy ha Jóbot mindenétől megfosztanák, megátkozná Istent.

Isten megengedte Sátánnak, hogy elvegye Jóbtól a vagyonát és a gyermekeit, majd pedig az egészségét is. Mivel Jób semmit sem tudott arról, hogy milyen szerepe van Sátánnak mindebben, nem értette, miért engedi Isten, hogy ilyen próbák érjék. Ennek ellenére sohasem fordult Isten ellen.

Három hamis barát látogatta meg Jóbot. Jób könyvében oldalakon keresztül olvashatjuk a beszédeiket. Ezek a férfiak meg akarták győzni Jóbot, hogy Isten bünteti őt rejtett bűneiért, holott ez nem volt igaz. Még azt is állították, hogy Isten nem leli kedvét a szolgáiban, és nem bízik meg bennük. Jób elvetette hibás érvelésüket. Meggyőződéssel kijelentette, hogy mindhalálig feddhetetlen lesz.

Ám Jób elkövette azt a hibát, hogy túl sokat foglalkozott azzal, hogy a saját igazát bizonygassa. Egy fiatalabb férfi, név szerint Elihu, hallotta az egész vitát, és végül felszólalt. Megfeddte Jóbot, amiért nem látja tisztán, hogy Jehova Isten szuverenitásának az igazolása sokkal fontosabb, mint bármely ember igazának a bebizonyítása. Ezenkívül erőteljesen megdorgálta Jób hamis barátait.

Ezután Jehova Isten szólt Jóbhoz, és kiigazította a gondolkodásmódját. A teremtés csodáira utalva Jehova megmutatta Jóbnak, hogy milyen parányi az ember Isten nagyságához képest. Jób alázatosan elfogadta az Istentől jövő helyreigazítást. Mivel Jehova „nagyon gyöngéd vonzalmú és irgalmas”, helyreállította Jób egészségét, korábbi javainak a kétszeresét adta neki, és megáldotta tíz gyermekkel (Jakab 5:11). Jób még súlyos próbák közepette is megőrizte Jehova előtt a feddhetetlenségét, és ezzel megcáfolta Sátán vádját, miszerint az emberek nem maradnak hűségesek Istenhez, ha próbákkal néznek szembe.

(A Jób könyve alapján.)