Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 17. RÉSZ

Jézus Isten Királyságáról tanít

Jézus Isten Királyságáról tanít

Jézus sok mindenről tanítja a tanítványait, de főként egyetlen témára összpontosít: Isten Királyságára.

MI VOLT Jézus megbízatása itt a földön? Ő maga így fogalmazta meg: „hirdetnem kell az Isten királyságának jó hírét, mert ezért küldettem el” (Lukács 4:43). Most vizsgáljunk meg négy gondolatot Jézus prédikálásának központi témájáról, a Királyságról.

1. Jézus lett kijelölve Királynak. Jézus nyíltan kijelentette, hogy ő a megjövendölt Messiás (János 4:25, 26). Arról is beszélt, hogy ő az a Király, akit Dániel próféta látomásban látott. Elmondta az apostolainak, hogy egy nap le fog ülni egy ’dicsőséges trónra’, és ők is trónokon fognak ülni (Máté 19:28). Erre az uralkodói csoportra úgy utalt, mint ’kicsiny nyájára’, de elmondta, hogy ’más juhai’ is vannak, akik nem részei az előbb említett csoportnak (Lukács 12:32; János 10:16).

2. Isten Királysága valódi igazságosságot hoz. Jézus utalt rá, hogy a Királyság el fogja törölni a legnagyobb igazságtalanságot azáltal, hogy megszenteli, vagyis szentté teszi Jehova Isten nevét, és megtisztítja mindattól a gyalázattól, melyet Sátán az édeni lázadás óta e névre hoz (Máté 6:9, 10). Jézus ezenkívül nap mint nap pártatlanságot mutatott azáltal, hogy személyválogatás nélkül tanított férfiakat és nőket, gazdagokat és szegényeket egyaránt. Noha a megbízatása elsősorban az volt, hogy az izraelitákat tanítsa, készségesen segített a szamáriaiaknak, valamint a pogányoknak is, vagyis a nem zsidóknak. Az akkoriban élő vallási vezetőkkel ellentétben a részrehajlásnak vagy a kivételezésnek még a csírája sem volt meg benne.

3. Isten Királysága nem része e világnak. Jézus olyan időben élt, amikor politikai zűrzavar volt. A szülőföldje idegen uralom alatt állt. Ennek ellenére, amikor az emberek megpróbálták bevonni őt az akkori politikai ügyekbe, visszavonult (János 6:14, 15). A következőket mondta egy politikusnak: „Az én királyságom nem része e világnak” (János 18:36). A követőinek pedig ezt mondta: „nem vagytok része a világnak” (János 15:19). Még akkor sem engedte nekik, hogy fegyvert használjanak, amikor őt akarták megvédeni (Máté 26:51, 52).

’Faluról falura járt, prédikálva és hirdetve az Isten királyságának jó hírét’ (Lukács 8:1)

4. Krisztus uralma szeretetre épül. Jézus megígérte, hogy felüdíti az embereket, és könnyít a terheiken (Máté 11:28–30). És meg is tartotta az ígéretét. Szeretetteljes, gyakorlatias tanácsokat adott arra, hogy hogyan lehet megküzdeni az aggodalmakkal, javítani az emberi kapcsolatokon, elkerülni az anyagiasságot, és megtalálni a boldogságot (Máté 5–7. fejezetek). Mivel kimutatta a szeretetét, mindenféle társadalmi réteghez tartozó ember számára megközelíthető volt. Még a legelnyomottabbak is köré sereglettek, mert biztosak voltak benne, hogy kedvesen és méltósággal fog velük bánni. Nem kétséges, hogy Jézus kiváló Uralkodó lesz!

Jézus még egy másik nagyon hatásos módon is tanított Isten Királyságáról: sok csodát tett. Hogy miért? Nos, lássuk.

(A Máté, a Márk, a Lukács és a János evangéliuma alapján.)