Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Mi a Biblia üzenete?

 4. RÉSZ

Isten szövetséget köt Ábrahámmal

Isten szövetséget köt Ábrahámmal

Ábrahám hittel engedelmeskedik Istennek, és Jehova megígéri, hogy megáldja őt és megsokasítja a leszármazottait.

MINTEGY 350 év telt el a Noé napjaiban bekövetkezett Özönvíz óta. Ábrahám patriarcha a virágzó Ur városában élt, mely a mai Irak területén helyezkedett el. Ábrahámnak rendkívül erős hite volt. A hite mégis próba alá került.

Jehova azt mondta Ábrahámnak, hogy hagyja el a szülőföldjét, és költözzön egy idegen földre. Később kiderült, hogy ez a hely Kánaán volt. Ábrahám habozás nélkül engedelmeskedett. A háznépével együtt – beleértve a feleségét, Sárát és unokaöccsét, Lótot is – hosszú utat tett meg, míg végül Kánaánba ért, és sátorlakó lett. Jehova szövetséget kötött Ábrahámmal: megígérte neki, hogy nagy nemzetté teszi, hogy a föld minden családja áldást nyer általa, és hogy az utódai fogják birtokba venni Kánaán földjét.

Ábrahám és Lót jólétnek örvendett, hatalmas juhnyájaik és marhacsordáik lettek. Ábrahám önzetlenül engedte, hogy Lót területet válasszon magának. Lót a termékeny Jordán-környéket választotta, és Szodoma városának közelében telepedett le. Szodoma férfiai azonban züllött életet éltek, súlyos bűnöket követtek el Jehova ellen.

Jehova Isten később ismét arról biztosította Ábrahámot, hogy olyan sok utóda lesz, mint az ég csillagai. Ábrahám hitt ebben az ígéretben, jóllehet szeretett felesége, Sára még mindig gyermektelen volt. Majd amikor Ábrahám 99 éves lett, Sára pedig közeledett a 90 éves korhoz, Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy neki és Sárának fia fog születni. Ahogyan azt Isten megígérte, Sárának fia született, akit Izsáknak neveztek el. Ábrahámnak voltak más gyermekei is, de az Édenben megígért Szabadítónak Izsákon keresztül kellett eljönnie.

Eközben Lót és a családja Szodomában élt, de ez az igazságos férfi nem lett olyan, mint annak a városnak a züllött lakói. Amikor Jehova elhatározta, hogy végrehajtja ítéletét Szodomán, angyalokat küldött el, hogy figyelmeztesse Lótot a küszöbönálló pusztulásra. Az angyalok sürgették Lótot és a családját, hogy meneküljenek el Szodomából, és ne nézzenek hátra. Isten ezután tűz- és kénesőt bocsátott Szodomára és a közelben lévő gonosz városra, Gomorrára is. E városok lakói egytől egyig meghaltak, de Lót és a két lánya megmenekült. A felesége azonban hátranézett, talán azért, mert vágyakozott a hátrahagyott javai után. Az életével fizetett az engedetlenségéért.

(Az 1Mózes 11:10–19:38 alapján.)