Ábrahám leszármazottai jólétnek örvendenek. Isten megoltalmazza Józsefet Egyiptomban.

JEHOVA tudta, hogy a számára legkedvesebb személynek majd szenvednie kell, és egy napon meg kell halnia. Az 1Mózes 3:15-ben feljegyzett prófécia közvetett módon utalt erre az igazságra. Vajon tudná valahogyan érzékeltetni Isten az emberiséggel azt, hogy milyen mélyen fogja érinteni őt a Fia halála? A Biblia egy élő példával világít rá erre. Isten azt kérte Ábrahámtól, hogy áldozza fel szeretett fiát, Izsákot.

Ábrahámnak erős volt a hite. Emlékezz csak vissza, Isten megígérte neki, hogy a megjövendölt Szabadító, vagyis a Mag, Izsáktól fog származni. Ábrahám bízott abban, hogy Isten fel tudja támasztani Izsákot a halálból, ezért engedelmesen kész volt feláldozni a fiát. Ám egy angyal, akit Isten küldött, még időben megállította Ábrahámot. Amiért Ábrahám kész volt felajánlani a számára legdrágábbat, Isten az elismerését kifejezve megismételte a hűséges patriarchának tett ígéreteit.

Izsáknak később két fia született, Ézsau és Jákob. Ézsauval ellentétben Jákob értékelte a szellemi dolgokat, és ezért jutalomban részesült. Isten Izraelre változtatta Jákob nevét. Izraelnek 12 fia volt, és ők lettek Izrael törzseinek a vezetői. De hogyan lett nagy nemzetté ez a család?

Az események sorozata azzal kezdődött, hogy ezeknek a fiúknak a többsége féltékeny lett az öccsükre, Józsefre. Eladták rabszolgának, és József így Egyiptomba került. Isten azonban megáldotta ezt a hűséges és bátor ifjút. József szörnyű megpróbáltatásokon ment keresztül, de a fáraó, Egyiptom uralkodója végül nagy hatalommal ruházta fel. Ez épp jókor történt, mivel egy éhínség miatt Jákob elküldte néhány fiát Egyiptomba élelmet vásárolni, és mint kiderült, Józsefre volt bízva az összes élelem. Megindító találkozás után József megbocsátott bűnbánó testvéreinek, és megszervezte, hogy az egész család Egyiptomba költözzön. A család ott kiváló földet kapott, tovább gyarapodott, és jólétben élt. József megértette, hogy Isten rendezte így a dolgokat, hogy valóra váltsa az ígéreteit.

Az idős Jákob élete hátralevő részében Egyiptomban lakott egyre népesebb családja körében. Halálos ágyán megjövendölte, hogy a megígért Mag, vagyis a Szabadító az egyik fia, Júda családjának a leszármazási vonalán fog eljönni, és hatalmas Uralkodó lesz. Évekkel később, a halála előtt József azt prófétálta, hogy egy nap Isten kiviszi Jákob családját Egyiptomból.

(Az 1Mózes 20–50. fejezete és a Héberek 11:17–22 alapján.)