Jehova prófétákat nevez ki, hogy ítéletüzeneteket, valamint a tiszta imádattal és a messiási reménnyel kapcsolatos üzeneteket hirdessenek ki.

AZ IZRAELBEN és Júdában uralkodó királyok idejében férfiak egy különleges csoportja jelent meg a színen: a próféták. Ezek a rendkívüli hitet és bátorságot tanúsító férfiak Isten kijelentéseit közvetítették az embereknek. Figyelj meg négy fontos témát, melyről Isten prófétái beszéltek.

1. Jeruzsálem elpusztítása. Isten prófétái – különösen Ézsaiás és Jeremiás – már jó előre arra figyelmeztettek, hogy Jeruzsálemre pusztulás vár, és elhagyatott lesz. Élénk szavakkal rávilágítottak arra, hogy a város miért vonta magára Isten haragját. Jeruzsálem lakói azt állították, hogy Jehovát képviselik, ám ezt a kijelentésüket a hamis vallásos szokásaikkal, valamint a romlott és erőszakos viselkedésükkel meghazudtolták (2Királyok 21:10–15; Ézsaiás 3:1–8, 16–26; Jeremiás 2:1–3:13).

2. A tiszta imádat helyreállítása. A 70 évig tartó száműzetés után Isten népe megszabadult Babilonból. Visszatért az elhagyatott szülőföldjére, és Jeruzsálemben újjáépítette Jehova templomát (Jeremiás 46:27; Ámós 9:13–15). Ézsaiás körülbelül 200 évvel előre megjövendölte, hogy név szerint Círusz fogja meghódítani Babilont, és ő fogja elengedni Isten népét, hogy helyreállítsák a tiszta imádatot. Ézsaiás még Círusz egyedülálló katonai stratégiáját is részletesen ismertette (Ézsaiás 44:24–45:3).

3. A Messiás eljövetele és a vele történő események. A Messiás Betlehem városában születik meg (Mikeás 5:2). Alázatos lesz, és szamárháton érkezik Jeruzsálembe (Zakariás 9:9). Bár szelíd és kedves, nem lesz népszerű, és sokan el fogják vetni (Ézsaiás 42:1–3; 53:1, 3). Kegyetlen halált fog halni. Vajon ezzel egyszer s mindenkorra megszűnik létezni? Nem, hiszen az áldozata sokaknak lehetővé teszi a bűnök megbocsátását (Ézsaiás 53:4, 5, 9–12). Ez pedig csakis a feltámadása révén valósulhat meg.

4. A Messiás uralma a föld felett. A tökéletlen emberek képtelenek saját magukat úgy kormányozni, hogy béke legyen, de a Messiás-Királyt a Béke Fejedelmének fogják nevezni (Ézsaiás 9:6, 7; Jeremiás 10:23). Az uralma alatt az emberek békében fognak élni egymással, sőt még az állatokkal is (Ézsaiás 11:3–7). A betegség a múlté lesz (Ézsaiás 33:24). Még a halál is örökre megszűnik (Ézsaiás 25:8). A Messiás uralma idején a halottak fel fognak támadni a földre (Dániel 12:13).

(Az Ézsaiás, a Jeremiás, a Dániel, az Ámós, a Mikeás és a Zakariás könyve alapján.)