Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Mi a Biblia üzenete?

 15. RÉSZ

Egy száműzetésben élő próféta bepillantást nyer a jövőbe

Egy száműzetésben élő próféta bepillantást nyer a jövőbe

Dániel Isten Királyságáról és a Messiás eljöveteléről prófétál. Babilon elesik.

DÁNIELT, aki igazán feddhetetlen fiatal volt, száműzetésbe vitték Babilonba, mielőtt Jeruzsálem elpusztult. Neki és még néhány zsidónak – akiket a legyőzött Júda királyságából vittek száműzetésbe – némi szabadságot adtak a foglyul ejtőik. Dániel a Babilonban leélt hosszú élete alatt Isten gazdag áldásának örvendett, még az oroszlánok vermében rá váró haláltól is megmenekült, valamint látomások által bepillantást nyert a távoli jövőbe. Dániel legfontosabb próféciái a Messiásról és annak uralmáról szólnak.

Dániel megtudja, hogy mikor jön el a Messiás. Dániel tudtára adták, hogy Isten népe mikor számíthat a ’Messiás Vezér’ eljövetelére: 69 évhéttel azután, hogy elhangzik a Jeruzsálem falainak helyreállítására és újjáépítésére vonatkozó parancs. Egy naptári hét 7 napból áll, egy évhét pedig 7 évből. A parancs i. e. 455-ben hangzott el, jóval Dániel halála után. A 69 „hét” ekkor vette kezdetét, majd 483 évig tartott, és i. sz. 29-ben ért véget. A következő részben meg fogjuk látni, hogy mi is történt ebben az évben. Dániel azt is megtudta, hogy „kiirtják”, vagyis kivégzik a Messiást a bűnök engesztelése végett (Dániel 9:24–26).

A Messiás Király lesz az égben. Dániel egy rendkívüli látomásban magába az égbe nyert betekintést, és látta, hogy a Messiás – akire úgy történik utalás, mint „egy emberfiához hasonló valaki” – Jehova trónjához járul. Jehova „uralkodói hatalmat, méltóságot és királyságot” ad neki. Ez a Királyság örökké fennmarad. Dániel még egy másik izgalmas részletet is megtudott a messiási Királyságról: a Király másokkal is megosztja az uralmát, egy olyan csoporttal, amelyre úgy történik utalás, mint ’a legfőbb Úr szentjei’ (Dániel 7:13, 14, 27).

A Királyság el fogja pusztítani ennek a világnak a kormányzatait. Isten képessé tette Dánielt arra, hogy megfejtsen egy álmot, mely fejtörést okozott Nabukodonozornak, Babilon királyának. A király egy óriási szobrot látott, melynek a feje aranyból, a melle és karja ezüstből, a hasa és combja rézből, a lábszára vasból, a lábfeje pedig vas és cserép keverékéből volt. Egy hegyről leváló kő eltalálta a törékeny lábfejet, és porrá zúzta a szobrot. Dániel elmagyarázta, hogy a szobor részei egymás után következő világhatalmakat jelképeznek. Az első Babilon volt, melyet a szobor aranyfeje szemléltet. Dániel előre látta, hogy e gonosz világ utolsó hatalmának az idején Isten Királysága cselekedni fog: szétzúzza ennek a világnak az összes kormányzatát. Ezután pedig örökké fog uralkodni (Dániel 2. fejezet).

Dániel már nagyon idős volt, amikor szemtanúja volt Babilon elestének. Círusz király legyőzte a várost, ahogyan azt a próféták meg is jövendölték. Nem sokkal ezután a zsidók végre kiszabadultak a száműzetésből. Ez éppen a megfelelő időben történt, azután, hogy a jövendölésnek megfelelően a szülőföldjük 70 évig pusztán hevert. Hűséges kormányzók, papok és próféták vezetésével a zsidók végül újjáépítették Jeruzsálemet, és helyreállították Jehova templomát. De mi fog történni, amikor véget ér a 483 év?

(A Dániel könyve alapján.)