Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 2. RÉSZ

Az ember elveszíti a Paradicsomot

Az ember elveszíti a Paradicsomot

Egy lázadó angyal ráveszi az első férfit és nőt, Ádámot és Évát, hogy utasítsák el Isten uralmát. Ennek következményeként megjelenik a világban a bűn és a halál.

JÓVAL az emberek megteremtése előtt Isten sok láthatatlan szellemteremtményt, vagyis angyalt alkotott. Édenben egy lázadó angyal, aki később Sátánként, az Ördögként vált ismertté, alattomosan igyekezett rávenni Évát, hogy egyen arról a fáról, melyről Isten parancsa szerint nem volt szabad enni.

Sátán egy kígyó által beszélt, és arra célzott, hogy Isten visszatart az asszonytól és a férjétől valami kívánatosat. Az angyal azt mondta Évának, hogy nem fognak meghalni, ha esznek a tiltott gyümölcsből. Így azzal vádolta Istent, hogy hazudik a földi gyermekeinek. Az Ámító az Istennel szembeni engedetlenséget vonzónak tüntette fel, mintha ezzel a viselkedéssel valami különleges ismeretre és szabadságra lehetne szert tenni. Ám ez teljes egészében hazugság volt, mégpedig az első hazugság, mely elhangzott a földön. A leglényegesebb kérdés azonban Isten szuverenitását, azaz legfőbb uralmát érintette: azt, hogy van-e joga Istennek uralkodni, és az uralma igazságos-e, valamint az alattvalói legjobb érdekeit szolgálja-e.

Éva elhitte Sátán hazugságát. Megkívánta a gyümölcsöt, és evett belőle. Később adott a férjének is, és ő is evett. Így bűnösökké váltak. Ezzel a látszólag egyszerű tettel valójában azt fejezték ki, hogy fellázadnak Isten ellen. Azzal, hogy tudatosan döntöttek úgy, hogy ellenszegülnek Isten parancsának, elvetették a Teremtő uralmát, akitől mindent kaptak, például a tökéletes életet is.

A mag „összezúzza a fejed, te pedig annak sarkát zúzod szét” (1Mózes 3:15)

Isten számadásra vonta a lázadókat a tettükért. Megígérte, hogy el fog jönni a Mag, vagyis a Szabadító, aki elpusztítja Sátánt, azt a személyt, aki a kígyó által beszélt. Isten nem hajtotta végre azonnal a halálos ítéletet Ádámon és Éván, és ezzel irgalmat gyakorolt a leendő utódaik iránt. Ezeknek a gyermekeknek lesz reménységük, mert az a Személy, akit Isten elküld, jóvá fogja tenni az édeni lázadás tragikus következményeit. Az, hogy miként fog megvalósulni Istennek a Megmentőre vonatkozó szándéka, és hogy egyáltalán kit fog Isten elküldeni, csak fokozatosan, a Biblia megírásával bontakozott ki.

Isten kiűzte Ádámot és Évát a Paradicsomból. Ezután már csak verejtékes, fáradságos munkával tudták megművelni az Éden-kerten kívül lévő földet, hogy élelemhez jussanak. Éva később terhes lett, és megszülte Káint. Ő volt Ádám és Éva első gyermeke. Rajta kívül születtek még gyermekeik, lányok és fiúk egyaránt, például Ábel és Sét, aki Noé ősatyja lett.

(Az 1Mózes 3–5. fejezete és a Jelenések 12:9 alapján.)