Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 26. RÉSZ

A föld Paradicsom lesz!

A föld Paradicsom lesz!

Jehova a Királyság által, melynek élén Krisztus áll, megszenteli a nevét, igazolja szuverenitását és megszünteti a gonoszságot.

A BIBLIA utolsó könyve, a Jelenések könyve minden embernek reményt nyújt. Ez a János apostol által lejegyzett könyv olyan látomásokat tartalmaz, melyek Jehova szándékának a megvalósulásában érik el csúcspontjukat.

Az első látomásban a feltámasztott Jézus megdicsér és helyreigazít bizonyos gyülekezeteket. A következő látomásban Isten égi trónja tárul elénk, ahol szellemteremtmények dicsérik őt.

Amint Isten szándéka lépésről lépésre megvalósul, a Bárány, Jézus Krisztus egy tekercset kap, melyen hét pecsét van. Az első négy pecsét felnyitásával jelképes lovasok tűnnek fel a világ színterén. Az első lovas Jézus, aki fehér lovon lovagol, Királlyá koronázva. Mögötte más lovasok érkeznek, különböző színű lovakon. Ők prófétai előképek: a háborút, az éhínséget és a járványos betegségeket jelképezik, melyek ennek a világrendszernek az utolsó napjaiban tapasztalhatók. A hetedik pecsét felnyitása után hét jelképes trombitát fújnak meg, ami Isten ítéleteinek a kihirdetésére utal. Mindez pedig hét jelképes csapáshoz vezet, melyekkel Isten kifejezi a haragját.

Isten Királysága, melyet egy újszülött fiúgyermek szemléltet, megalakul az égben. Háború tör ki, és Sátánt a gonosz angyalaival együtt levetik a földre. „Jaj a földnek” – jelenti ki egy harsány hang. Az Ördög nagy haragra gerjed, mivel tudja, hogy rövid ideje van (Jelenések 12:12).

János látja Jézust az égben bárányként, és a báránnyal 144 000-en vannak, akiket az emberek közül választottak ki. Ezek a személyek „királyokként fognak uralkodni” Jézussal. A Jelenések könyve tehát feltárja, hogy a mag másodlagos részét összesen 144 000-en fogják alkotni (Jelenések 14:1; 20:6).

A föld uralkodói egybegyűlnek Armageddonra, vagyis „a mindenható Isten nagy napjának háborújára”. Ők háborút viselnek a fehér lovon ülő Jézus ellen, aki az égi seregek élén áll. E világ uralkodói mind megsemmisülnek. Sátánt megkötözik, és Jézus a 144 000-rel együtt „ezer évig” uralkodik a föld felett. Az ezer év végén Sátán megsemmisül (Jelenések 16:14; 20:4).

Mit jelent majd az engedelmes emberiség számára Krisztusnak és társuralkodóinak a millenniumi uralma? János ezt írja: „[Jehova] letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak” (Jelenések 21:4). A föld Paradicsom lesz!

A Jelenések könyve tehát a Biblia üzenetének a befejezése. A messiási Királyság által Jehova neve meg lesz szentelve, a szuverenitása pedig végérvényesen igazolva lesz.

(A Jelenések könyve alapján.)