1. Jehova megteremti Ádámot és Évát, és a Paradicsomba helyezi őket. Örök életre van lehetőségük. Sátán rágalmazza Isten nevét, és kétségbe vonja az uralkodáshoz való jogát. Ádám és Éva csatlakozik Sátánhoz a lázadásban, emiatt bűnösökké válnak és meg kell halniuk. A bűnt és a halált az utódaikra is átörökítik.

  2. Jehova kimondja a lázadók felett az ítéletet, és megígéri, hogy jön majd egy Szabadító, a Mag, aki összezúzza Sátánt, és jóváteszi a lázadás és a bűn összes következményét.

  3. Jehova ígéretet tesz Ábrahámnak és Dávidnak, hogy a Mag, vagyis a Messiás ősatyjai lesznek, aki Királyként fog uralkodni örökké.

  4. Jehova arra ihlet prófétákat, hogy megjövendöljék, hogy a Messiás eltörli a bűnt és a halált. Társuralkodókkal együtt Isten Királyságának a Királyaként fog uralkodni. Ez a Királyság véget vet a háborúknak, a betegségeknek, sőt a halálnak is.

  5. Jehova a földre küldi a Fiát, és a Messiásként azonosítja Jézust. Jézus Isten Királyságáról prédikál, és feláldozza az életét. Jehova ezután szellemszemélyként feltámasztja őt.

  6. Jehova az égben trónra emeli a Fiát mint Királyt, ami jelzi, hogy megkezdődtek ennek a világrendszernek az utolsó napjai. Jézus vezetésével a földi követői világszerte prédikálnak Isten Királyságáról.

  7. Jehova vezetését követve a Fia kiterjeszti a Királyság-uralmat a földre. A Királyság megsemmisít minden gonosz kormányzatot, elhozza a Paradicsomot, a hűséges embereket pedig tökéletességre emeli. Jehovának az uralkodáshoz való joga igazolva lesz, és a neve örökre meg lesz szentelve.