1–3. Minek a rabságában vagyunk mindannyian, és hogyan fog kiszabadítani minket Jehova?

KÉPZELD EL, hogy életfogytiglani börtönbüntetésre ítélnek egy olyan bűntettért, melyet nem is követtél el! Nincs esélyed a szabadulásra. A jövőd látszólag reménytelen, és tehetetlen vagy. De amikor már minden reményed szertefoszlott, megtudod, hogy valakinek hatalma van hozzá, hogy szabadon engedjen, és ígéretet is tett erre. Mit éreznél?

2 Mindannyian a halál rabjai vagyunk. Nem számít, mit teszünk, nincs menekvés. Ám Jehovának megvan a hatalma hozzá, hogy kiszabadítson minket a halál rabságából. És ígéretet is tett rá, hogy „megsemmisül az utolsó ellenség, a halál” (1Korintusz 15:26).

3 Gondolj bele, milyen jó érzés lesz, amikor nem kell többé félned a haláltól! De Jehova nemcsak a halált fogja eltávolítani, hanem a halottakat is fel fogja támasztani. Képzeld el, mit jelent ez! Jehova azt ígéri, hogy „a tehetetlen halottak” újra élni fognak (Ézsaiás 26:19). Ezt nevezi a Biblia feltámadásnak.

AMIKOR MEGHAL VALAKID, AKIT SZERETSZ

4. a) Hogyan vigasztalódhatunk meg, ha egy családtagunk vagy barátunk meghal? b) Kik voltak Jézus közeli barátai?

4 Amikor egy családtagunk vagy egy jó barátunk meghal, a fájdalom és a szomorúság elviselhetetlen. Tehetetlennek érezzük magunkat. Nem tudjuk  visszaadni az életét. De a Bibliában igazi vigaszra lelhetünk. (Olvassátok fel: 2Korintusz 1:3, 4.) Nézzünk meg egy példát arra, hogy Jehova és Jézus mennyire vágyik rá, hogy visszaadja elhunyt szeretteink életét. Amikor Jézus a földön volt, sokszor meglátogatta Lázárt és a testvéreit, Mártát és Máriát. Mindhárman Jézus jó barátai voltak. A Biblia ezt írja: „Jézus. . . szerette Mártát, valamint Márta lánytestvérét és Lázárt.” De később Lázár meghalt (János 11:3–5).

5–6. a) Hogyan reagált Jézus, amikor látta Lázár családjának és barátainak a fájdalmát? b) Miért vigasztaló tudni, hogy milyen érzéseket vált ki Jézusból a halál?

5 Jézus elment, hogy megvigasztalja Mártát és Máriát. Amikor Márta megtudta, hogy Jézus közeledik, elé ment a városon kívülre. Örült, hogy látja Jézust, de ezt mondta neki: „ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.” Márta úgy gondolta, hogy Jézus túl későn érkezett. Ezután Jézus látta, hogy Mária sír. Látva a fájdalmukat, zaklatott lett, és sírva fakadt (János 11:21, 33, 35). Átérezte azt a mély fájdalmat, ami egy szerettünk elvesztésével jár.

6 Vigasztaló tudnunk, hogy Jézusból ugyanazokat az érzéseket váltja ki a halál, mint belőlünk. Ő pedig pont olyan, mint az Atyja (János 14:9). Jehovának megvan a hatalma, hogy örökre eltörölje a halált, és ezt hamarosan meg is fogja tenni.

„LÁZÁR, JÖJJ KI!”

7–8. Miért nem akarta Márta, hogy Lázár sírja elől elvegyék a követ, de mit tett Jézus?

7 Amikor Jézus megérkezett a sírhoz, ahová Lázárt temették, látta, hogy a bejárat egy nagy kővel van elzárva.  Ezt mondta: „Vegyétek el a követ!” De Márta ezt nem szerette volna, mivel Lázár már négy napja a sírban volt (János 11:39). Márta nem is sejtette, hogy Jézus mire készül.

Képzeld el azt a határtalan örömet, melyet Lázár családja és barátai éreztek, amikor Lázár feltámadt! (János 11:38–44)

8 Jézus ezt mondta Lázárnak: „jöjj ki!” Ami ezután következett, attól Márta és Mária lélegzete is elállt. „A halott férfi. . . kijött, a lába és a keze pólyákkal volt bekötve” (János 11:43, 44). Lázár újra élt! Újra együtt lehetett a családjával és a barátaival. Megérinthették, megölelhették, és beszélhettek vele. Jézus feltámasztotta Lázárt. Mekkora csoda történt!

„LÁNYKA, MONDOM NEKED, KELJ FEL!”

9–10. a) Ki adta Jézusnak a hatalmat, hogy feltámasszon embereket? b) Miért hasznosak a feltámadásról szóló történetek?

9 Vajon Jézus a saját hatalmával támasztotta fel az embereket? Nem. Mielőtt feltámasztotta Lázárt, Jehovához imádkozott, Jehova pedig megadta neki a hatalmat, hogy feltámassza Lázárt. (Olvassátok fel: János 11:41, 42.) Jézus nem csak Lázárt támasztotta fel. A Biblia beszél arról, hogy egy 12 éves lány nagyon beteg volt. Az apja, Jairus kétségbeesésében azért könyörgött Jézusnak, hogy gyógyítsa meg. Ő volt az egyetlen gyermeke. Mialatt Jézussal beszélt, néhányan odajöttek hozzá, és ezt mondták: „Meghalt a lányod! Miért fárasztanád tovább a tanítót?” Ám Jézus ezt mondta Jairusnak: „Ne félj, csak higgy, és megmenekül.” Azután Jézus elment Jairussal a házába. Ahogy közeledtek a házhoz, Jézus látta és hallotta, hogy sírnak az emberek. Így szólt  hozzájuk: „Ne sírjatok, mert nem halt meg, csak alszik.” Az apja és az anyja biztosan azon tűnődtek, mire is gondolt Jézus. Jézus mindenkit kiküldött, majd a szülőkkel bement a helyiségbe, ahol a kislány feküdt. Gyengéden megfogta a gyermek kezét, és erre kérte: „Lányka, mondom neked, kelj fel!” Képzeld el, mennyire örülhettek a szülei, hogy a kislányuk azonnal felkelt, és járni kezdett! Jézus feltámasztotta a lányukat (Márk 5:22–24, 35–42; Lukács 8:49–56). Ettől a naptól kezdve, amikor csak a kislányukra néztek, eszükbe jutott, hogy Jehova mit tett értük Jézus által. *

10 Azok, akiket Jézus feltámasztott, később újra meghaltak. Viszont hasznos, hogy ismerhetjük a történetüket, mivel igazi reményt adnak nekünk. Jehova fel akarja támasztani az embereket, és ezt meg is fogja tenni.

MIT TANULHATUNK A FELTÁMADÁSRÓL SZÓLÓ TÖRTÉNETEKBŐL?

Péter apostol feltámasztotta Dorkászt, egy keresztény asszonyt (Cselekedetek 9:36–42)

Illés feltámasztotta egy özvegy fiát (1Királyok 17:17–24)

11. A Prédikátor 9:5 alapján milyen állapotban volt Lázár a halála után?

11 A Biblia egyértelműen kijelenti, hogy „a halottak semmit sem tudnak”. Ez Lázárra is igaz volt (Prédikátor 9:5). Jézus szavaival összhangban Lázár olyan állapotban volt, mintha aludt volna (János 11:11). Amíg a sírban volt, semmiről sem tudott.

12. Honnan tudjuk, hogy Lázár tényleg feltámadt?

 12 Sok ember látta, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt. Még Jézus ellenségei is tudomást szereztek erről a csodáról. Lázár újra élt, és ez volt a bizonyíték arra, hogy tényleg feltámadt (János 11:47). Sokan meglátogatták Lázárt, és ennek következtében elhitték, hogy Jézust Isten küldte. Jézus ellenségei viszont nem örültek ennek, ezért azt tervezték, hogy megölik Jézust is, és Lázárt is (János 11:53; 12:9–11).

13. Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jehova fel fogja támasztani a halottakat?

13 Jézus azt mondta, hogy „mindazok, akik az emléksírokban vannak”, fel fognak támadni (János 5:28). Vagyis mindenki, aki Jehova emlékezetében van, újra élni fog. De ahhoz, hogy Jehova feltámasszon valakit, minden részletre emlékeznie kell, ami az adott személyhez fűződik. Képes erre? Nos, több milliárd csillag van a világegyetemben. A Biblia szerint Jehova mindegyiket a nevén szólítja. (Olvassátok fel: Ézsaiás 40:26.) Ha tudja mindegyik csillag nevét, akkor biztosan az sem okoz neki gondot, hogy visszaemlékezzen mindenre azokkal kapcsolatban, akiket fel fog támasztani. És ami még fontosabb: Jehova teremtett mindent, tehát megvan hozzá a hatalma, hogy visszahozza az életbe a halottakat.

14–15. Miről biztosítanak minket Jób szavai?

14 A hűséges Jób hitt a feltámadásban. Ezt a kérdést tette fel: „Ha meghal az ember, vajon élhet-e újra?” Majd ezt mondta Jehovának: „Szólítani fogsz, és én válaszolok neked. Vágyakozol majd kezed műve  után.” Igen, Jób tudta, hogy Jehova nagyon várja azt az időt, amikor fel fogja támasztani a halottakat (Jób 14:13–15).

15 Milyen érzéseket kelt benned az a remény, hogy a halottak fel fognak támadni? Talán azon gondolkodsz, hogy vajon a családtagjaid és a barátaid is köztük lesznek-e. Nagyon vigasztaló, hogy Jehova vissza akarja hozni az életbe a halottakat. Nézzük most meg, hogy a Biblia szerint hol fognak élni a feltámasztottak, és kik fognak feltámadni.

„HALLANI FOGJÁK AZ Ő HANGJÁT, ÉS KIJÖNNEK”

16. Milyen életük lesz azoknak, akik a földre támadnak fel?

16 Akik a múltban támadtak fel, újra együtt éltek a földön a családjukkal és a barátaikkal. Nem lesz ez másképp a jövőben sem, sőt, sokkal jobb lesz! Miért? Azok, akik feltámadnak a földre, örökké élhetnek majd, és nem kell újra meghalniuk. És egy teljesen más világban fognak élni, mint amilyenben mi élünk most. Nem lesz háború, erőszak és betegség.

17. Kik fognak feltámadni?

17 Kik fognak feltámadni? Jézus szavai szerint „mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják az ő hangját, és kijönnek” (János 5:28, 29). A Jelenések 20:13-ban ez áll: „A tenger. . . kiadta a benne levő halottakat, és a halál és a sír is kiadta a benne levő halottakat”. Vagyis több milliárd ember fog feltámadni. Pál apostol pedig azt mondta, hogy „lesz feltámadásuk mind az igazságosaknak, mind az igazságtalanoknak”. (Olvassátok fel: Cselekedetek 24:15.) Mit jelent ez?

A paradicsomban a halottak feltámadnak, és újra együtt lesznek a szeretteikkel

18. Kik az igazságosak, akik fel fognak támadni?

 18 Az igazságosak közé számítanak Jehovának azok a hűséges szolgái, akik azelőtt éltek, hogy Jézus a földön járt. Például Noé, Ábrahám, Sára, Mózes, Ruth és Eszter a földön fog élni a feltámadása után. Ilyen személyekről olvashatsz a Héberek 11. fejezetében. És mi a helyzet  azokkal a hűségesekkel, akik napjainkban halnak meg? Ők is igazságosak, tehát ők is fel fognak támadni.

19. Kik az igazságtalanok? Mire kapnak lehetőséget?

19 Az igazságtalanok közé tartoznak azok a milliárdok, akiknek nem volt alkalmuk megismerni Jehovát. Bár meghaltak, Jehova nem feledkezett meg róluk. Fel fogja támasztani őket is, és lehetőségük lesz arra, hogy megismerjék és szolgálják őt.

20. Miért nem lesz mindenki feltámasztva?

20 Ez akkor azt jelenti, hogy mindenki fel lesz támasztva, aki csak meghalt? Nem. Jézus azt mondta, hogy lesznek olyanok, akik nem támadnak fel (Lukács 12:5). Ki fogja eldönteni, hogy egy személy fel lesz-e támasztva, vagy sem? A végső ítéletet Jehova hozza meg, de Jézusnak is adott hatalmat arra, hogy az élők és a halottak bírája legyen (Cselekedetek 10:42). Azok, akiket gonosznak ítélnek, mert nem hajlandók megváltozni, nem fognak feltámadni. (Lásd: Melléklet, 19. pont.)

ÉGI FELTÁMADÁS

21–22. a) Mivel jár az, ha valaki az égbe támad fel? b) Ki támadt fel először az égbe?

21 A Bibliából az is kiderül, hogy néhányan az égben fognak élni. Aki az égbe fog feltámadni, az nem emberként, hús-vér testben fog élni, hanem szellemszemélyként.

22 Jézus volt az első, aki az égbe támadt fel (János 3:13). Három nappal a halála után Jehova feltámasztotta (Zsoltárok 16:10; Cselekedetek 13:34, 35). De nem fizikai testet kapott. Péter apostol elmagyarázza:  „Testben ölték meg, de szellemben kelt életre” (1Péter 3:18). Jézus hatalmas szellemszemélyként támadt fel (1Korintusz 15:3–6). A Biblia azt is elmondja, hogy nem Jézus az egyetlen, aki így támad fel.

23–24. Kik tartoznak a kicsiny nyájhoz, és hányan vannak?

23 Jézus közvetlenül a halála előtt ezt mondta a hűséges tanítványainak: „elmegyek, hogy helyet készítsek nektek” (János 14:2). Ezalatt azt értette, hogy a követői közül néhányan a feltámadásuk után vele lesznek az égben. Hányan lesznek ott vele? Jézus kicsiny nyájnak nevezte őket, vagyis viszonylag kevesen lesznek (Lukács 12:32). A pontos számot János apostol írta le, amikor látta, hogy Jézus „ott áll [az égi] Sion-hegyen, és vele 144 000-en” (Jelenések 14:1).

24 Mikor lesznek feltámasztva a 144 000-hez tartozó keresztények? Ezt is megtudjuk a Bibliából: azután kerül erre sor, miután Krisztus elkezd uralkodni az égben (1Korintusz 15:23). Krisztus most már uralkodik, és a 144 000-hez tartozók legtöbbje már feltámadt. Akik még a földön vannak közülük, és mostanában halnak meg, azonnal feltámadnak az égbe. Az emberek többsége azonban a jövőben lesz feltámasztva, hogy a paradicsomi földön éljen.

25. Miről lesz szó a következő fejezetben?

25 Hamarosan Jehova kiszabadítja az emberiséget a halál rabságából, és a halál örökre a múlté lesz. (Olvassátok fel: Ézsaiás 25:8.) De mit fognak csinálni az égben azok, akik oda támadnak fel? A Biblia elmondja, hogy egy királyság élén fognak állni Jézussal együtt. A következő fejezetben ezt fogjuk részletezni.

^ 9. bek. A Biblia más beszámolóiban olvashatsz fiatal és idős, férfi és nő, izraelita és más nemzetiségű személyek feltámasztásáról. Ezeket a következő helyeken találod: 1Királyok 17:17–24; 2Királyok 4:32–37; 13:20, 21; Máté 28:5–7; Lukács 7:11–17; 8:40–56; Cselekedetek 9:36–42; 20:7–12.