1. Mi Isten szándéka az emberekkel?

ISTENNEK csodálatos szándéka van az emberekkel. Úgy teremtette meg az első férfit és nőt, Ádámot és Évát, hogy egy gyönyörű kertben éljenek. Azt akarta, hogy gyermekeik legyenek, paradicsommá tegyék az egész földet, és gondoskodjanak az állatokról (1Mózes 1:28; 2:8, 9, 15; lásd: Melléklet, 6. pont).

2. a) Honnan tudjuk, hogy Isten véghez viszi, amit elhatározott? b) Mit mond a Biblia az örök életről?

2 Mit gondolsz, egyszer valóban paradicsomban fogunk élni? Jehova ezt mondja: „Amit elhatároztam, véghez is viszem” (Ézsaiás 46:9–11; 55:11). Igen, megteszi, amit elhatározott, és ebben semmi sem akadályozhatja meg. Jehova elmondja, hogy céllal alkotta meg a földet. „Nem pusztán a semmiért teremtette” (Ézsaiás 45:18). Azt akarja, hogy emberek éljenek rajta. Mit szeretne, milyen emberek éljenek a földön, és mennyi ideig? A Biblia ezt írja: „Az igazságosak [vagyis az engedelmesek] öröklik a földet, és örökké rajta laknak” (Zsoltárok 37:29; Jelenések 21:3, 4).

3. Milyen kérdés merülhet fel benned amiatt, hogy az emberek megbetegednek és meghalnak?

3 Ám az emberek ma megbetegednek és meghalnak. Sok helyen harcolnak, és ölik egymást. Istennek biztosan nem ez volt a szándéka. De akkor mi történt, és miért? Csak a Biblia ad választ erre.

 ISTEN ELLENSÉGE

4–5. a) Ki beszélt Évával az Éden kertjében egy kígyó által? b) Hogyan lesz egy becsületes emberből tolvaj?

4 A Biblia feltárja, hogy Istennek van egy ellensége, „akit Ördögnek és Sátánnak neveznek”. Sátán egy kígyó által beszélt Évával az Éden kertjében (Jelenések 12:9; 1Mózes 3:1). Azt a látszatot keltette, hogy a kígyó beszél. (Lásd: Melléklet, 7. pont.)

5 Vajon Isten teremtette Sátánt, az Ördögöt? Nem! Egy angyal, aki az égben volt, amikor Isten előkészítette a földet Ádámnak és Évának, megváltozott, és az Ördöggé vált (Jób 38:4, 7). Hogyhogy? Gondoljunk arra, hogyan lesz egy becsületes emberből tolvaj. Nem így született, de olyasmire vágyik, vagy olyat akar, ami nem az övé. Folyton ezen jár az esze, és a vágya egyre erősebb lesz. Aztán amikor alkalom adódik rá, ellopja azt, és ezzel tolvaj lesz (olvassátok fel: Jakab 1:13–15; lásd: Melléklet, 8. pont).

6. Hogyan vált egy angyal Isten ellenségévé?

6 Pontosan ez történt ezzel az angyallal. Miután Jehova megteremtette Ádámot és Évát, azt mondta nekik, hogy legyenek gyermekeik, és népesítsék be a földet (1Mózes 1:27, 28). Az angyal talán arra gondolt, hogy az emberek őt is imádhatnák Jehova helyett. Minél többet gondolkodott ezen, annál inkább vágyott arra, ami Jehováé. Azt akarta, hogy az emberek őt imádják, ezért hazudott Évának, és félrevezette őt. (Olvassátok fel: 1Mózes 3:1–5.) Ezzel Sátánná, az Ördöggé vált, azaz Isten ellensége lett.

7. a) Miért halt meg Ádám és Éva? b) Miért öregszünk és halunk meg?

7 Ádám és Éva nem engedelmeskedett Istennek, és evett a gyümölcsből (1Mózes 2:17; 3:6). Bűnt követtek  el Jehova ellen, és idővel meg kellett halniuk, ahogy azt Jehova előre megmondta (1Mózes 3:17–19). A gyermekeik is bűnösök voltak, tehát ők is meghaltak. (Olvassátok fel: Róma 5:12.) Miért? Vegyünk egy példát. Képzeld el, hogy egy olyan sütőformában sütsz kenyeret, melyen van egy horpadás. A horpadás a kenyéren is ott lesz. Amikor Ádám nem engedelmeskedett Istennek, bűnös lett. Ádám gyermekeiként mindannyian bűnösök vagyunk, vagyis rajtunk is ugyanolyan „horpadás” van, mint rajta. Emiatt pedig megöregszünk és meghalunk (Róma 3:23; lásd: Melléklet, 9. pont).

8–9. a) Mit akart elhitetni Sátán Ádámmal és Évával? b) Miért nem ölte meg Jehova azonnal a lázadókat?

8 Sátán akkor szított lázadást Jehova ellen, amikor rávette Ádámot és Évát, hogy ne engedelmeskedjenek Istennek. El akarta hitetni velük, hogy Jehova hazudik, és rossz uralkodó, mert nem a legjobbat akarja nekik. Tulajdonképpen azt állította, hogy az embereknek nincs szükségük arra, hogy Isten megmondja nekik, mit tegyenek, és hogy Ádámnak és Évának magának kell eldöntenie, hogy mi helyes, és mi helytelen. Mit tett Jehova ebben a helyzetben? Megölhette volna a lázadókat, véget vetve ezzel a lázadásnak. De vajon ez bizonyította volna, hogy Sátánnak nincs igaza? Nem.

9 Jehova tehát nem ölte meg azonnal a lázadókat. Megengedte, hogy egy ideig az emberek magukat irányítsák. Ezzel egyértelmű lesz, hogy Sátán hazug, és hogy csak Jehova tudja, mi a legjobb az embereknek. A 11. fejezetben bővebben lesz erről szó. De mit gondolsz Ádám és Éva döntéséről? Jól tették, hogy hittek  Sátánnak, és nem engedelmeskedtek Istennek? Mindent Jehovától kaptak. Tökéletes életük volt, gyönyörű helyen laktak, és élvezetes munkát végeztek. Sátán viszont nem tett értük semmit. Ha ott lettél volna, te hogy döntöttél volna?

10. Milyen döntést kell meghoznunk mindannyiunknak?

 10 Ma mindannyiunknak meg kell hoznunk egy hasonló döntést, és az életünk függ ettől a döntéstől. Választhatjuk Jehovát az urunknak, és azt, hogy engedelmeskedünk neki. Ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy bebizonyosodjon, hogy Sátán hazug. De választhatjuk Sátánt is az urunknak (Zsoltárok 73:28; olvassátok fel: Példabeszédek 27:11). Ma nagyon kevesen engedelmeskednek Istennek. Ám valójában nem Isten az uralkodója ennek a világnak. Ha viszont nem ő, akkor ki?

KI A VILÁG URALKODÓJA?

Felajánlhatta volna Sátán a világ királyságait Jézusnak, ha nem az övéi lettek volna?

11–12. a) Mit tudhatunk meg Sátán ajánlatából? b) Melyik bibliaversek bizonyítják, hogy Sátán a világ uralkodója?

11 Jézus tudta, ki a világ uralkodója. Egyszer Sátán „megmutatta neki a világ összes királyságát és azok hatalmát”, majd ezt ígérte Jézusnak: „Mindezeket neked adom, ha csak egyetlenegyszer is leborulsz, és imádsz engem” (Máté 4:8, 9; Lukács 4:5, 6). Szerinted, ha ezek a királyságok nem Sátánéi lettek volna, felajánlhatta volna Jézusnak? Nem. Vagyis minden kormányzat Sátán fennhatósága alatt áll.

12 Talán most azon töprengsz, hogyan lehet Sátán a világ uralkodója, hiszen Jehova, a mindenható Isten teremtette a világegyetemet (Jelenések 4:11). Igen, Jehova teremtett mindent, de Jézus mégis úgy utalt Sátánra, mint aki „a világ uralkodója” (János 12:31; 14:30; 16:11). Pál apostol is azt mondta Sátánról, az Ördögről, hogy ő „ennek a világrendszernek az istene” (2Korintusz 4:3, 4). János apostol pedig ezt írta: „az egész világ a gonosz hatalmában van” (1János 5:19).

 HOGYAN LESZ ELPUSZTÍTVA SÁTÁN VILÁGA?

13. Miért van szükségünk egy új világra?

13 A világ egyre veszélyesebb. Háború, korrupció, képmutatás és erőszak vesz körül bennünket. Bármennyire is próbálják, az emberek nem tudják megoldani ezeket a problémákat. Isten azonban hamarosan elpusztítja ezt a gonosz világot Armageddon háborújában, és egy igazságos új világgal fogja felváltani (Jelenések 16:14–16; lásd: Melléklet, 10. pont).

14. Kit jelölt ki Isten, hogy királyságának a királya legyen? Mit jövendölt meg a Biblia Jézusról?

14 Jehova Jézus Krisztust jelölte ki, hogy az égben lévő kormányzatának, vagyis királyságának a királya legyen. Évezredekkel ezelőtt a Biblia megjövendölte, hogy Jézus a béke fejedelme lesz, és az uralmának nem lesz vége (Ézsaiás 9:6, 7). Jézus ezekkel a szavakkal tanította a követőit arra, hogy imádkozzanak ezért a kormányzatért: „Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:10). A 8. fejezetből megtudhatjuk majd, hogy hogyan fogja Isten királysága felváltani a világi kormányzatokat. (Olvassátok fel: Dániel 2:44.) Ezt követően Isten királysága csodálatos paradicsommá alakítja a földet. (Lásd: Melléklet, 11. pont.)

KÖZEL AZ ÚJ VILÁG!

15. Mi az új föld?

15 A Biblia ezt ígéri: „új eget és új földet várunk. . ., és ezekben igazságosság fog uralkodni” (2Péter 3:13; Ézsaiás 65:17). Amikor a Biblia a földről beszél, van, hogy a földön élő embereket érti alatta (1Mózes 11:1). Az igazságos új föld tehát azokra az emberekre utal, akik engedelmeskednek Istennek, és az áldását élvezik.

16. Milyen ajándékot ad Isten azoknak, akik az új világában fognak élni? Mit kell tennünk, hogy megkapjuk ezt az ajándékot?

 16 Jézus ígérete szerint azok, akik Isten új világában fognak élni, „örök életet” kapnak (Márk 10:30). Mit kell tennünk, hogy megkapjuk ezt az ajándékot? A válaszért, kérünk, olvasd el a János 3:16-ot és 17:3-at! Most beszéljünk arról, hogy a Biblia leírása szerint milyen lesz az élet a paradicsomi földön.

17–18. Honnan tudjuk, hogy az egész földön béke lesz, és biztonságban fogjuk érezni magunkat?

17 A gonoszság, háború, bűnözés és erőszak a múlté lesz. Nem lesz egyetlen gonosz ember sem a földön (Zsoltárok 37:10, 11). Isten „véget vet a háborúknak szerte a földön” (Zsoltárok 46:9; Ézsaiás 2:4). Csak olyan emberek fognak élni, akik szeretik Istent, és engedelmeskednek neki. Örökre béke lesz (Zsoltárok 72:7).

18 Jehova népe biztonságban érzi majd magát. A bibliai időkben, ha az izraeliták engedelmeskedtek Istennek, biztonságban voltak, mivel Isten megvédte őket (3Mózes 25:18, 19). A paradicsomban semmitől és senkitől sem kell félnünk. Mindig biztonságban érezzük majd magunkat. (Olvassátok fel: Ézsaiás 32:18; Mikeás 4:4.)

19. Miért lehetünk biztosak abban, hogy bőven lesz ennivaló Isten új világában?

19 Bőven lesz ennivaló. „Bőven lesz gabona a földön, a hegyek tetején is túlcsordul” (Zsoltárok 72:16). „Megáld bennünket Isten, a mi Istenünk”, és „a föld megadja termését” (Zsoltárok 67:6).

20. Honnan tudjuk, hogy a föld paradicsom lesz?

20 Az egész föld paradicsommá válik. Mindenkinek gyönyörű háza és kertje lesz. (Olvassátok fel: Ézsaiás 65:21–24; Jelenések 11:18.) Az egész föld olyan álomszép  lesz, mint amilyen az Éden kertje volt. Jehova mindig megadja majd mindazt, amire szükségünk lesz. Ezt mondja róla a Biblia: „Megnyitod a kezed, és minden élőnek megadod, amire vágyik” (Zsoltárok 145:16).

21. Honnan tudjuk, hogy béke lesz az emberek és az állatok között?

21 Béke lesz az emberek és az állatok között. Az állatok nem fogják bántani az embereket. A kisgyermekek is biztonságban lesznek, még az olyan állatok mellett is, melyek ma veszélyesek. (Olvassátok fel: Ézsaiás 11:6–9; 65:25.)

22. Mit tesz majd Jézus a betegekkel?

22 Senki sem lesz beteg. Amikor Jézus a földön volt, sokakat meggyógyított (Máté 9:35; Márk 1:40–42; János 5:5–9). Isten királyságának a királyaként viszont mindenkit meg fog gyógyítani. Senki sem fogja ezt mondani: „Beteg vagyok” (Ézsaiás 33:24; 35:5, 6).

23. Mit fog tenni Isten a halottakkal?

23 A halottak újra élni fognak. Isten azt ígéri, hogy halottak millióit fogja feltámasztani. „Lesz feltámadásuk mind az igazságosaknak, mind az igazságtalanoknak” (olvassátok fel: János 5:28, 29; Cselekedetek 24:15).

24. Milyen érzéseket kelt benned, hogy a paradicsomban élhetsz majd?

24 Mindannyian dönthetünk úgy, hogy megismerjük Jehovát, és szolgáljuk őt, de úgy is, hogy azt tesszük, amit mi akarunk. Ha Jehova szolgálatát választjuk, csodálatos jövő vár ránk. Amikor egy férfi azt kérte Jézustól, hogy ne feledkezzen meg róla a halála után, Jézus ezt ígérte neki: „velem leszel a paradicsomban” (Lukács 23:43). Tudjunk meg most többet Jézus Krisztusról és arról, hogy hogyan fogja megvalósítani Isten páratlan ígéreteit.