„Aki az eget és a földet alkotta”, örömmel odafigyel az imáinkra (Zsoltárok 115:15)

1–2. Szerinted miért különleges ajándék az ima? Miért fontos tudnunk, hogy mit mond a Biblia az imáról?

A VILÁGEGYETEMHEZ képest a föld nagyon kicsi. Amikor Jehova a földre pillant, az összes nemzet olyan neki, mint egy csepp a vödörben (Zsoltárok 115:15; Ézsaiás 40:15). Annak ellenére, hogy a világegyetemhez képest ilyen aprók vagyunk, a Zsoltárok 145:18, 19-ben ez áll: „Jehova közel van mindenkihez, aki szólítja őt, mindenkihez, aki őszinte szívvel szólítja. Teljesíti azoknak a kívánságát, akik mélységesen tisztelik őt. Meghallja segélykiáltásukat, és megmenti őket.” Micsoda kiváltságban van részünk! A mindenható Teremtő, Jehova szeretne közel lenni hozzánk, és örömmel odafigyel az imáinkra. Igen, az ima kiváltság, egy különleges ajándék, melyet mindannyian megkaptunk Jehovától.

2 Jehova viszont csak akkor fog meghallgatni minket, ha megfelelő módon közeledünk hozzá. Mit jelent ez? Nézzük, mit mond a Biblia az imáról.

MIÉRT IMÁDKOZZ JEHOVÁHOZ?

3. Miért imádkozz Jehovához?

3 Jehova azt szeretné, ha imádkoznál hozzá, vagyis beszélgetnél vele. Honnan tudjuk ezt? Kérjük, olvasd el a Filippi 4:6, 7-et! Gondolkodj el a versben található kedves kérésen. A világegyetem uralkodója a szívén viseli a sorsodat, és azt szeretné, ha megosztanád vele az érzéseidet és a problémáidat.

4. Hogyan mélyíti el a Jehovával ápolt barátságodat a rendszeres ima?

 4 Az ima által Jehova közeli barátai lehetünk. Ha a barátok rendszeresen megosztják egymással a gondolataikat, aggodalmaikat és érzéseiket, az elmélyíti a barátságukat. Nincs ez másképp a Jehovának mondott imával sem. A Biblia lapjain keresztül megosztja veled a gondolatait és érzéseit, és elmondja neked, hogy mit fog tenni a jövőben. Ha rendszeresen beszélgetsz vele, még a legmélyebb érzéseidet is elmondhatod neki. Így egyre szorosabb baráti szálak fűznek majd hozzá (Jakab 4:8).

MIT KELL TENNÜNK, HOGY ISTEN MEGHALLGASSA AZ IMÁINKAT?

5. Honnan tudjuk, hogy Jehova nem hallgat meg minden imát?

5 Minden imát meghallgat Jehova? Nem. Ézsaiás próféta idejében Isten ezt mondta az izraelitáknak: „Ha sokat imádkoztok is, én nem hallgatlak meg titeket. Sok vért ontott a kezetek” (Ézsaiás 1:15). Ha nem vigyázunk,  akkor a tetteinkkel eltávolíthatjuk magunkat Jehovától, és így már nem fogja meghallgatni az imáinkat.

6. Miért olyan fontos a hit? Mivel tudod bizonyítani a hitedet?

6 Ha szeretnénk, hogy Jehova meghallgassa az imáinkat, akkor hinnünk kell benne (Márk 11:24). Pál apostol ezt írja: „Hit nélkül pedig lehetetlen Isten kedvére lenni, mert aki elé járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazza azokat, akik igazán keresik őt” (Héberek 11:6). Ám nem elég csak mondanunk, hogy van hitünk. Ezt egyértelműen bizonyítanunk is kell, mégpedig azáltal, hogy mindennap engedelmeskedünk Jehovának. (Olvassátok fel: Jakab 2:26.)

7. a) Miért kell alázatosan és tisztelettel imádkoznunk Jehovához? b) Miből látszik, hogy az imánk őszinte?

7 Alázatosan és tisztelettel imádkozzunk Jehovához. Miért? Ha egy királlyal vagy miniszterelnökkel beszélgetnénk, nyilván tisztelettel tennénk. Mivel Jehova a mindenható Isten, kétségkívül még nagyobb tisztelettel és alázattal fogunk szólni hozzá (1Mózes 17:1; Zsoltárok 138:6). Emellett őszintén, szívből mondjuk el a gondolatainkat, ne pedig újból és újból ugyanazokat a szavakat ismételgessük (Máté 6:7, 8).

8. Amellett, hogy imádkozunk, mire van még szükség?

8 Végül pedig, ha imádkozunk valamiért, akkor tennünk is kell érte. Tegyük fel, hogy a mindennapi szükségleteinkért imádkozunk Jehovához. Nem lehetünk lusták, és nem várhatjuk el, hogy Jehova megadjon nekünk mindent, noha képesek vagyunk megdolgozni érte. Keményen kell dolgoznunk, és bármilyen munkát el kell fogadnunk, amit el tudunk látni (Máté 6:11; 2Tesszalonika 3:10). Vagy ha azt kérjük Jehovától, hogy segítsen felhagynunk egy rossz szokással, akkor kerülnünk  kell minden helyzetet, ami kísértést jelentene (Kolosszé 3:5). Most vegyünk nagyító alá néhány gyakori kérdést az imával kapcsolatban.

GYAKORI KÉRDÉSEK AZ IMÁVAL KAPCSOLATBAN

9. Kihez imádkozzunk? Mit tanít nekünk a János 14:6 az imáról?

9 Kihez imádkozzunk? Jézus arra tanította a követőit, hogy az égi Atyjukhoz imádkozzanak (Máté 6:9). Ezt is hozzátette még: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csakis általam” (János 14:6). Tehát, csak Jehovához imádkozhatunk, Jézus által. Mit jelent az, hogy Jézus által imádkozunk? Ahhoz, hogy Jehova elfogadja az imáinkat, tiszteletben kell tartanunk, hogy milyen különleges feladattal bízta meg Jézust. Ahogy azt már láttuk, Jézus azért jött a földre, hogy megszabadítson minket a bűntől és a haláltól (János 3:16; Róma 5:12). Jehova továbbá Jézust nevezte ki főpapnak és bírónak (János 5:22; Héberek 6:20).

Bármikor imádkozhatsz

10. Különleges testhelyzetben kell lennünk, amikor imádkozunk? Magyarázd meg!

10 Különleges testhelyzetben kell lennünk, amikor imádkozunk? Nem, Jehova nem kér arra, hogy ima közben letérdeljünk, üljünk vagy álljunk. A Bibliából megtudjuk, hogy bármilyen tiszteletteljes testhelyzetben imádkozhatunk Jehovához (1Krónikák 17:16; Nehémiás 8:6; Dániel 6:10; Márk 11:25). A testhelyzetünknél sokkal fontosabb neki, hogy helyes legyen az indítékunk. Legyen nappal, legyen éjjel, bárhol legyünk is, hangosan és magunkban is szólhatunk hozzá. Bízhatunk benne, hogy Jehova még akkor is hall minket, amikor más nem (Nehémiás 2:1–6).

11. Mi mindenről beszélgethetünk Jehovával?

 11 Mi mindenért imádkozhatunk? Bármiért, amit Jehova elfogadhatónak tart. A Biblia ezt mondja: „bármit kérünk is az akarata szerint, ő meghallgat minket” (1János 5:14). Imádkozhatunk személyes dolgokért is? Igen. A Jehovának mondott ima olyan, mintha egy közeli barátunkkal beszélgetnénk. Bármit elmondhatunk Jehovának, ami foglalkoztat minket, vagy ami a szívünkben van (Zsoltárok 62:8). Imádkozhatunk azért, hogy adjon nekünk a hatalmas szent szelleméből, hogy azt tudjuk tenni, ami helyes (Lukács 11:13). Bölcsességet is kérhetünk tőle, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, továbbá erőért is imádkozhatunk, hogy szembe tudjunk nézni a nehézségekkel (Jakab 1:5). Kérnünk kell Jehovát, hogy bocsássa meg a bűneinket (Efézus 1:3, 7). Jó, ha másokért is imádkozunk, beleértve a családtagjainkat és a gyülekezetben levő testvéreinket (Cselekedetek 12:5; Kolosszé 4:12).

12. Mi legyen a legfontosabb az imáinkban?

12 Mi legyen a legfontosabb az imáinkban? Jehova és az akarata. Szívből köszönjünk meg neki mindent, amit értünk tett (1Krónikák 29:10–13). Jézus is erre utalt, amikor megtanította a tanítványainak, hogyan imádkozzanak. (Olvassátok fel: Máté 6:9–13.) Azt mondta, hogy először is azért kell imádkozniuk, hogy legyen megszentelve Isten neve, vagyis tartsák szentnek. Majd rámutatott, hogy azért is imádkoznunk kell, hogy jöjjön el Isten királysága, és legyen meg Jehova akarata az egész földön. Jézus csak ezek után említette meg a személyes dolgokat. Ha Jehovát és az akaratát említjük elsőként az imáinkban, azzal kifejezzük, hogy ezek a legfontosabbak a számunkra.

13. Milyen hosszúak legyenek az imáink?

 13 Milyen hosszúak legyenek az imáink? A Biblia erre nem ad választ. A helyzettől függően lehetnek rövidek vagy hosszúak. Például az étkezések előtt talán egy rövid imát mondunk, ám amikor hálát adunk Jehovának, vagy elmondjuk neki az aggodalmainkat, akkor hosszabban imádkozunk (1Sámuel 1:12, 15). Nem szeretnénk csak azért hosszú imákat mondani, hogy  elkápráztassunk másokat, ahogy azt Jézus napjaiban tették egyesek (Lukács 20:46, 47). Az ilyen imák nem nyűgözik le Jehovát. Neki sokkal fontosabb, hogy szívből imádkozzunk.

14. Milyen gyakran imádkozzunk, és mit tudhatunk meg ebből Jehováról?

14 Milyen gyakran imádkozzunk? Jehova arra kér minket, hogy rendszeresen beszéljünk vele. A Bibliában ez áll: „folyton imádkozzatok”, „legyetek állhatatosak az imában”, és „szüntelenül imádkozzatok!” (Máté 26:41; Róma 12:12; 1Tesszalonika 5:17). Jehova mindig szívesen meghallgat minket. Mindennap megköszönhetjük neki, hogy szeret minket, és nagylelkű velünk. Vezetést és erőt is kérhetünk tőle, illetve hogy nyújtson vigaszt  nekünk. Ha igazán nagyra értékeljük azt a kiváltságot, hogy Jehovához imádkozhatunk, akkor minden alkalmat meg fogunk ragadni arra, hogy beszélgessünk vele.

15. Miért mondjuk az ima végén azt, hogy „ámen”?

15 Miért mondjuk az ima végén azt, hogy „ámen”? Az „ámen” szó azt jelenti, hogy ’úgy legyen’ vagy ’biztosan’. Azt fejezzük ki vele, hogy komolyan gondoljuk azt, amit mondtunk az imánkban (Zsoltárok 41:13). A Bibliából azt is megtudhatjuk, hogy egy nyilvánosan elhangzott ima végén is helyénvaló „áment” mondanunk, akár magunkban, akár hangosan. Ezzel fejezzük ki, hogy egyetértünk az elhangzottakkal (1Krónikák 16:36; 1Korintusz 14:16).

HOGYAN VÁLASZOL ISTEN AZ IMÁINKRA?

16. Honnan tudjuk, hogy Jehova tényleg válaszol az imáinkra?

16 Jehova tényleg válaszol az imáinkra? Igen. A Biblia így nevezi őt: „ima meghallgatója” (Zsoltárok 65:2). Jehova több millió ember őszinte imáját hallgatja meg, és válaszol is azokra különböző módokon.

17. Hogyan használja fel Jehova az angyalait és a földön élő szolgáit, hogy választ adjon az imáinkra?

17 Jehova az angyalait és a földön élő szolgáit használja fel arra, hogy választ adjon az imáinkra (Héberek 1:13, 14). Sok példa van arra, hogy röviddel azután, hogy valaki imádkozott, hogy megérthesse a Bibliát, Jehova Tanúi felkeresték. A Bibliából megtudjuk, hogy az angyalok is szerepet játszanak abban, hogy a „jó hír” eljusson a föld minden részére. (Olvassátok fel: Jelenések 14:6.) Továbbá sokan fordultunk már imában Jehovához egy konkrét nehézségünkkel vagy személyes szükségletünkkel, aztán pedig segítséget kaptunk  egy keresztény testvérünktől (Példabeszédek 12:25; Jakab 2:16).

Jehova talán úgy válaszol az imáinkra, hogy segítséget kapunk a keresztény testvéreinktől

18. Hogyan használja fel Jehova a szent szellemét és a Bibliát, hogy válaszoljon az imákra?

18 Jehova a szent szelleme által válaszol az imáinkra. Amikor azért imádkozunk, hogy segítsen megküzdenünk egy nehézséggel, talán a szent szelleme által nyújt vezetést és ad erőt (2Korintusz 4:7). Jehova a Biblia által is válaszol az imáinkra, és segít bölcs döntéseket hoznunk. A Biblia olvasása során olyan versekre bukkanhatunk, melyek a hasznunkra vannak. Emellett Jehova arra indíthat valakit, aki hozzászól az összejövetelen, hogy olyan gondolatot mondjon, amire épp szükségünk van. A felvigyázókat is ösztönözheti arra, hogy osszanak meg velünk egy hasznos bibliaverset (Galácia 6:1).

19. Miért tűnhet úgy, hogy Jehova nem válaszol az imáinkra?

19 Ám időnként eltűnődhetünk azon, hogy miért nem válaszolt még Jehova az imáinkra. Ne felejtsük el, hogy ő tudja, mikor és hogyan válaszoljon. Tisztában van vele, mire van szükségünk. Talán egy ideig kitartóan kell imádkoznunk, hogy bizonyítsuk, komolyan gondoljuk, amit mondunk neki, és hogy megmutassuk, tényleg hiszünk benne (Lukács 11:5–10). Előfordul, hogy másképp válaszol az imánkra, mint ahogy azt várnánk. Például lehet, hogy egy nehéz helyzetben hozzá fordulunk, ám ő nem szünteti meg a problémát, hanem erőt ad, hogy kitartsunk. (Olvassátok fel: Filippi 4:13.)

20. Miért imádkozzunk gyakran Jehovához?

20 Óriási kiváltság, hogy imádkozhatunk Jehovához! Biztosak lehetünk benne, hogy meghallgat minket (Zsoltárok 145:18). Minél gyakrabban öntjük ki neki a szívünket, annál szorosabb lesz a barátságunk vele.