1. Egyedül ki tudja megmondani nekünk, hogy hogyan imádjuk Istent?

A LEGTÖBB vallás azt állítja, hogy az igazságot tanítja Istenről. De ez nem lehetséges, mivel a vallások nagyon eltérő dolgokat tanítanak arról, hogy ki Isten, és hogyan imádjuk őt. Honnan tudhatjuk meg, hogyan imádhatjuk megfelelő módon Istent? Ezt egyedül Jehova tudja megmondani nekünk.

2. Honnan tudhatod meg, hogyan imádhatjuk megfelelő módon Istent?

2 Jehova a Bibliát adta nekünk, hogy megtudjuk, hogyan lehetséges őt elfogadható módon imádni. Így hát tanulmányozd a Bibliát, és Jehova segíteni fog hasznot meríteni a tanításaiból, mivel őszintén törődik veled (Ézsaiás 48:17).

3. Mit szeretne Isten, mit tegyünk?

3 Egyesek szerint Isten minden vallást elfogad, de Jézus nem ezt tanította. Kijelentette: „Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem, hogy »Uram, Uram«, hanem csak az, aki cselekszi égi Atyám akaratát.” Fontos hát megtudnunk, hogy mi Isten akarata, majd a tetteinknek összhangban is kell lenniük azzal. Ez nagyon komoly dolog, mivel Jézus törvényszegőknek nevezte azokat, akik nem engedelmeskednek Istennek (Máté 7:21–23).

4. Jézus szavai szerint mivel jár az, ha Isten akaratát tesszük?

4 Jézus arra figyelmeztetett, hogy nehézségekbe fogunk ütközni, ha Isten akaratát szeretnénk tenni. Ezt  mondta: „Menjetek be a szűk kapun, mert a széles kapu és a tágas út a pusztulásba visz, és sokan mennek be azon. Ellenben a szűk kapu és a keskeny út az életre visz, és kevesen találják meg azt” (Máté 7:13, 14). A keskeny út, vagyis az, ha megfelelően imádjuk Istent, örök élethez vezet. A tágas út viszont, vagyis ha nem megfelelően imádjuk Istent, halálhoz vezet. De Jehova nem akarja, hogy bárki is meghaljon, hanem mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy megismerje őt (2Péter 3:9).

HOGYAN IMÁDHATJUK MEGFELELŐ MÓDON ISTENT?

5. Hogyan ismerhetjük fel azokat, akik megfelelő módon imádják Istent?

5 Jézus rámutatott, hogyan ismerhetjük fel azokat, akik megfelelő módon imádják Istent: meg kell vizsgálnunk, hogy miben hisznek, és mit tesznek. Ezt mondta: „Gyümölcseikről fogjátok felismerni őket.” Majd hozzátette: „minden jó fa jó gyümölcsöt terem” (Máté 7:16, 17). Ez nem azt jelenti, hogy akik Istent imádják, tökéletesek. De Isten szolgái igyekeznek mindig azt tenni, ami helyes. Nézzük meg, mi segít felismernünk azokat, akik megfelelő módon imádják Istent.

6–7. Miért kell a Biblián alapulnia az igaz imádatnak? Mit tanulhatunk Jézus példájából?

6 Úgy kell imádnunk Istent, ahogy a Bibliában leíratta. A Biblia kijelenti: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, valamint a fegyelmezésre, hogy azt tegyük, ami igazságos. Így az Isten embere teljesen képesített, és minden jótettre hiánytalanul felkészített lesz” (2Timóteusz 3:16, 17). Pál apostol pedig ezt írta a keresztényeknek: „amikor Isten szaváról hallottatok tőlünk,  nem emberek szavaként fogadtátok, hanem pontosan akként, ami valójában, Isten szavaként” (1Tesszalonika 2:13). Az igaz imádatnak kizárólag a Biblián kell alapulnia, nem pedig emberi elképzeléseken, hagyományokon vagy bármi máson.

7 Jézus mindig Isten Szavára alapozta a tanításait. (Olvassátok fel: János 17:17.) Gyakran idézett az Írásokból (Máté 4:4, 7, 10). Isten igaz szolgái követik Jézus példáját, és minden tanításukat a Bibliára alapozzák.

8. Mit tanított Jézus Jehova imádatáról?

8 Csak Jehovát imádhatjuk. Zsoltárok 83:18-ban ez áll: „Tudják meg az emberek, hogy te, akinek a neve Jehova, egymagad vagy a legfelségesebb Isten az egész föld felett.” Jézus azt akarta, hogy az emberek pontosan ismerjék meg az igaz Istent, és megtanította nekik Isten nevét. (Olvassátok fel: János 17:6.) Ezt mondta: „Jehovát, a te Istenedet imádd, és egyedül neki végezz szent szolgálatot” (Máté 4:10). Mivel Isten szolgái vagyunk, követjük Jézus példáját. Csak Jehovát imádjuk, használjuk a nevét, valamint másoknak is megtanítjuk, hogy mi a neve, és mit fog tenni értünk.

9–10. Hogyan mutatunk szeretetet egymás iránt?

9 Őszintén kell szeretnünk az embereket. Jézus arra tanította a követőit, hogy szeressék egymást. (Olvassátok fel: János 13:35.) Nem számít, honnan származunk, milyen kultúrához tartozunk, vagy hogy szegények vagy gazdagok vagyunk-e. Az egymás iránt érzett szeretetünknek testvérekként kell egyesítenie minket (Kolosszé 3:14). Ezért nem fogunk harcolni, vagy megölni másokat. A Biblia ezt írja: „Ebből ismerhető fel, hogy ki Isten gyermeke és ki az Ördög gyermeke: akinek a tettei nem igazságosak, nem Istentől származik,  és az sem, aki nem szereti a testvérét.” Majd így folytatja: „szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól származott, és megölte a testvérét” (1János 3:10–12; 4:20, 21).

10 Arra fordítjuk az időnket, erőnket és anyagi javainkat, hogy segítsük és bátorítsuk egymást (Héberek 10:24, 25). Mindenkivel jót teszünk (Galácia 6:10).

11. Miért engedelmeskedjünk Jézusnak?

11 Engedelmeskednünk kell Jézusnak, mivel csak általa menekülhetünk meg. A Biblia kijelenti: „senki más által nincs megmentés, mert Isten nem adott más nevet az ég alatt az emberek között, amely által megmenekülhetünk” (Cselekedetek 4:12). Az 5. fejezetben már szó volt arról, hogy Jehova elküldte Jézust, hogy váltságul adja az életét az engedelmes emberekért (Máté 20:28). Jehova Jézust választotta ki arra, hogy királyként uralkodjon a föld felett. Ezért mondja azt a Biblia, hogy ha szeretnénk örökké élni, engedelmeskednünk kell Jézusnak. (Olvassátok fel: János 3:36.)

12. Miért nem veszünk részt a politikában?

12 Nem vehetünk részt a politikában. Jézus nem folyt bele a politikai ügyekbe. A tárgyalása során ezt mondta Pilátusnak, a római kormányzónak: „Az én királyságom nem része e világnak.” (Olvassátok fel: János 18:36.) Jézushoz hasonlóan mi is hűségesek vagyunk Isten égi királyságához, épp ezért nem folyunk bele a politikai ügyekbe, bárhol éljünk is. Ugyanakkor a Biblia arra szólít fel minket, hogy engedelmeskedjünk „a felsőbb hatalmaknak”, vagyis a kormányzatoknak (Róma 13:1). Engedelmeskedünk az ország törvényeinek, ahol élünk. Viszont ha valamelyik törvény ellentmond Isten törvényeinek, akkor az apostolokat utánozzuk, akik  kijelentették: „Mint uralkodónak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, semmint embereknek” (Cselekedetek 5:29; Márk 12:17).

13. Mit tanítunk Isten királyságáról?

13 Hisszük, hogy egyedül Isten királysága képes megoldani a világ problémáit. Jézus megmondta, hogy „a királyságról szóló jó hírt” az egész földön hirdetni fogják. (Olvassátok fel: Máté 24:14.) Egyetlen emberi kormányzat sem képes arra, amit Isten királysága fog tenni értünk (Zsoltárok 146:3). Jézus arra tanított minket, hogy imádkozzunk Isten királyságáért. Ezt mondta: „Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:10). A Bibliából megtudjuk, hogy Isten királysága minden emberi kormányzatot meg fog semmisíteni, és „egyedül ez a királyság marad meg örökké” (Dániel 2:44).

14. Szerinted kik imádják megfelelő módon Istent?

14 Az előbbi szempontokat figyelembe véve most gondolkodj el ezen: „Kik alapozzák a tanításaikat a Bibliára? Kik beszélnek másoknak Isten nevéről? Kik szeretik egymást őszintén, és kik hiszik, hogy Isten azért küldte el Jézust, hogy megmentsen minket? Kik nem vesznek részt a politikában? Kik hirdetik azt, hogy egyedül Isten királysága képes megoldani a problémáinkat?” Kizárólag Jehova Tanúi (Ézsaiás 43:10–12).

MIT FOGSZ TENNI?

15. Mikor fogja Isten elfogadni az imádatunkat?

15 Nem elég csupán hinni Isten létezésében. Még a démonok is hisznek ebben, de ők nem engedelmeskednek Istennek (Jakab 2:19). Ha szeretnénk, hogy Isten elfogadja az imádatunkat, nemcsak hinnünk kell  abban, hogy létezik, hanem tennünk is kell azt, amit mond.

16. Miért kell elhagynunk a hamis vallást?

16 Ahhoz, hogy Isten elfogadja az imádatunkat, el kell hagynunk a hamis vallást. Ézsaiás próféta ezt írta: „Jöjjetek ki belőle, maradjatok tiszták” (Ézsaiás 52:11; 2Korintusz 6:17). Ezért minden kapcsolatot meg kell szakítanunk a hamis imádattal.

17–18. Mi „Nagy Babilon”, és miért kell sürgősen elhagyni?

17 Mi számít hamis vallásnak? Minden olyan vallás, amely arra tanít, hogy úgy imádjuk Istent, ami ellentétben áll a Szavával. A Biblia az összes hamis vallást Nagy Babilonnak nevezi (Jelenések 17:5). Miért? Noé napjainak özönvize után sok hamis vallásos tanítás született Babilon városában, melyek aztán az egész földön elterjedtek. A babiloni emberek például három istenből álló csoportokat imádtak. Napjainkban is sok vallás tanítja azt, hogy Isten egy Háromság, de a Biblia világosan elmagyarázza, hogy csak egy igaz Isten van, Jehova, és hogy Jézus a Fia (János 17:3). A babilóniaiak abban is hittek, hogy az ember egy része tovább él a test halála után, és szenvedhet a pokolban. Ez azonban nem igaz. (Lásd: Melléklet, 14., 17. és 18. pont.)

18 Isten megjövendölte, hogy hamarosan minden hamis vallás el fog pusztulni (Jelenések 18:8). Látod, miért kell sürgősen elhagyni a hamis vallást? Jehova Isten azt szeretné, hogy még azelőtt cselekedj, mielőtt túl késő lenne (Jelenések 18:4).

Ha Jehova népével szolgálod Istent, egy világméretű családhoz fogsz tartozni

19. Hogyan fog törődni veled Jehova, ha úgy döntesz, hogy őt szolgálod?

19 Ha úgy döntesz, hogy elhagyod a hamis vallást, és Istent szolgálod, lehet, hogy némelyik barátod vagy rokonod  nem ért majd egyet a döntéseddel, és akár még meg is nehezíthetik az életed. De Jehova nem hagy magadra. Egy több millió fős világméretű családhoz fogsz tartozni, melynek a tagjai őszintén szeretik egymást, illetve abban reménykedhetsz, hogy örökké fogsz élni Isten új világában (Márk 10:28–30). Sőt, néhány barátod vagy családtagod, aki ellenzi, hogy Jehovát akarod szolgálni, később talán úgy dönt, hogy tanulmányozza a Bibliát.

20. Miért fontos, hogy megfelelő módon imádd Istent?

20 Isten nagyon rövid időn belül véget fog vetni a gonoszságnak, és a királysága fog uralkodni a föld felett (2Péter 3:9, 13). Milyen csodálatos lesz! Mindenki úgy fogja imádni Jehovát, ahogyan azt ő szeretné. Ezért hát fontos, hogy már most cselekedj, és megfelelő módon imádd Istent!