A GRÚZ volt az egyik nyelv – például a kopt, a latin, az örmény és a szír mellett –, melyre először fordították le a Bibliát. Az evangéliumokról, Pál leveleiről és a Zsoltárok könyvéről készült legrégebbi grúz kéziratok az V. század közepén készültek, vagy még korábban. Az ezt követő évszázadokban Grúziában egyre többen foglalkoztak a Biblia fordításával és másolásával, így számos bibliafordítás készült. *

A Biblia nagy hatással volt a grúz irodalomra és a grúz emberek értékrendjére. Például a Susanik királyné tragikus sorsáról szóló mű, mely valószínűleg az V. század végén készült, többször is utal bibliai gondolatokra, sőt idéz is belőle. Sota Rusztaveli pedig a Vephisztkaoszani (A tigrisbőrös lovag) című eposzában, melyet 1220 körül írt, a keresztény értékekre hívta fel a figyelmet. Beszélt például az igaz barátságról, a nagylelkűségről, az idegenek szeretetéről, vagyis olyan értékekről, melyeket a grúz emberek a mai napig követendőnek tartanak.

^ 3. bek. Még többet olvashatsz a témáról az Őrtorony 2013. június 1-jei számában az „Egy sokáig rejtve maradt kincs” című cikkben.