Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Jehova Tanúi évkönyve 2016

Oroszország: Prédikálás Moszkvában

 AZ ELMÚLT ÉV KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEI

Beszámoló a jogi ügyekről

Beszámoló a jogi ügyekről

Jogi bejegyzés

Nem feltétlenül szükséges jogi bejegyzés ahhoz, hogy gyakorolhassuk a vallásunkat. Ám ha jogi elismerést kapunk egy országban, az lehetővé teszi a kiadványaink behozatalát, illetve azt, hogy saját ingatlanjaink legyenek, és ingatlanokat béreljünk a gyülekezeti összejövetelek számára.

 • 2004-ben az orosz bíróságok döntése alapján megszüntették Jehova Tanúi moszkvai jogi személyét. Ennek következtében a moszkvai testvérek egyre nagyobb ellenségeskedéssel néztek szembe. Többször is megtámadták őket prédikálás közben, és rendőri zaklatásnak voltak kitéve. Többen is felbontották a velük kötött bérleti szerződéseket, így nem tudtak hol összejövetelt tartani. 2010-ben az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) kimondta, hogy az orosz hatóságok megsértették  a moszkvai Jehova Tanúi jogait, és arra utasította Oroszországot, hogy jegyezze be újra a Tanúk szervezetét. Örömmel tudatjuk a hírt, hogy 2015. május 27-én Oroszország Igazságügyi Minisztériuma újra bejegyezte Jehova Tanúi moszkvai vallási szervezetét.

Adózás

Jehova Tanúi jogi személyei általában véve adómentességet élveznek, ahogy a legtöbb vallás- illetve jótékonysági szervezet. Ám néhány országban előfordul, hogy a kormány nem ismeri el az adómentességünket.

 • Svédországban a hatóságok azt állítják, hogy a Bételben kereskedelmi tevékenység folyik, és a Bétel-tagok „alkalmazottak”. Nem ismerik el, hogy a Bétel különleges teljes idejű szolgák vallási közössége. Ezért az állam több tízezer eurónyi adót vetett ki a Bételre és a Bétel-szolgákra. A svédországi testvérek helyi bíróságok elé vitték az ügyet, és hat kérelmet nyújtottak be az EJEB-hez.

A katonai szolgálat megtagadása lelkiismereti okból

Jehova népe komolyan veszi a Biblia következő szavait: „Kardjaikat ekevasakká kovácsolják. . . és hadakozást többé nem tanulnak” (Ézs 2:4). Akkor is megőrzik a semlegességüket, ha a kormány nem teszi lehetővé az alternatív polgári szolgálatot.

 • Dél-Korea jelenleg nem ismeri el a katonai szolgálat lelkiismereti okból való megtagadásának jogát. Az elmúlt 60 évben több mint 18 000 Tanút börtönöztek be a katonai szolgálat megtagadása miatt. Szinte nincs is olyan Tanú az országban, akinek ne lett volna börtönben valamelyik családtagja vagy barátja. Dél-Korea alkotmánybírósága 2004-ben és 2011-ben is úgy ítélte meg, hogy ezek a bebörtönzések nem sértik az alkotmányt. Azonban 2015 júliusában a bíróság egy nyilvános tárgyaláson ismét megvizsgálta ezt a kérdést. Jehova Tanúi az egész világon imádkoznak azért, hogy megoldódjon  ez a régóta fennálló probléma, és hogy a dél-koreai hittársaiknak ne kelljen többé börtönbe menniük a hitükért.

 • Eritreában három Jehova Tanúja már 22 éve van börtönben, mert lelkiismereti okból megtagadta a katonai szolgálatot. Paulos Eyassu, Negede Teklemariam és Isaac Mogos ellen nem indítottak eljárást, így arra sem volt lehetőségük, hogy megvédjék magukat a bíróság előtt. Több mint 50 hittársukkal együtt hűségesen kitartanak annak ellenére, hogy kegyetlen bánásmódban van részük, és embertelen körülmények között tartják fogva őket. Biztosak vagyunk benne, hogy Jehova meghallja azoknak a sóhajtozását, akik a hitük miatt vannak börtönben, és cselekedni fog az érdekükben (Zsolt 79:11).

 • Az Ukrajnában élő Vitalij Salajkónak 2014 augusztusában meg kellett jelennie a sorozáson, melyet a mozgósítás miatt rendeltek el. Elmondta, hogy lelkiismereti okból megtagadja a katonai szolgálatot, de kész alternatív polgári szolgálatot vállalni. Eljárást indítottak ellene azzal a váddal, hogy ki akar bújni a mozgósítási kötelezettség teljesítése alól. De az elsőfokú és a fellebbviteli bíróság is felmentette. A fellebbviteli bíróság azzal érvelt, hogy az állambiztonságra hivatkozva nem  akadályozhatják a garantált jogok gyakorlását, és kimondta, hogy „a lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadás jogát nem lehet korlátozni nemzetbiztonsági okokból”. Az ügyész azonban fellebbezett. 2015. június 23-án Ukrajna polgári és büntetőjogi ügyekkel foglalkozó szakosított legfelsőbb bírósága helybenhagyta az első- és másodfokú bíróság döntését, és megerősítette, hogy szükségállapot idején is biztosítani kell a lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadáshoz és az alternatív polgári szolgálathoz való jogot.

Ukrajna: Vitalij Salajko a szolgálatban

Salajko tesvér ezt mondta a történtekről: „Nagyon sok erőt adtak nekem a Jeremiás 1:19 szavai. Minden eshetőségre felkészültem, de végig az volt a legfontosabb számomra, hogy hűséges maradjak Jehovához. Biztos voltam benne, hogy soha nem hagy cserben, és megadja az erőt a kitartáshoz. Az ügy kimenetele minden várakozásomat felülmúlta. Három bíróság is felmentett a vádak alól. A testvérek mindvégig mellettem álltak. Sosem éreztem, hogy magamra lennék hagyva.”

Hazafias szertartások

A keresztényeknek a hazafias szertartások miatt sem könnyű megőrizniük a semlegességüket. A fiatalokat az iskolában időnként megpróbálják arra kényszeríteni, hogy énekeljék a nemzeti himnuszt, és tisztelegjenek a zászló előtt. Ezért különösen nagy nyomás nehezedik rájuk.

 • A ruandai Karongiban az egyik iskola vezetősége több Tanú-diákot is azzal vádolt, hogy nem mutatnak tiszteletet a nemzeti himnusz iránt, mert nem éneklik azt. Kicsapták őket az iskolából, és még fogva is tartották őket. 2014. november 28-án a karongi másodfokú bíróság felmentette a diákokat, és kimondta, hogy nem volt tiszteletlenség a részükről az, hogy nem énekelték a himnuszt. Más afrikai országokban, például Egyenlítői-Guineában, Kamerunban, Kongói Demokratikus Köztársaságban és Malawiban is kicsaptak diákokat hasonló okból. A testvérek mindent megtesznek ezekben az országokban,  hogy tájékoztassák a kormánytisztviselőket és az iskolák vezetőségét a semlegességgel kapcsolatos álláspontunkról.

 • Honduras: Mirna Paz és Bessy Serrano megkapták az oklevelüket

  2013 decemberében a hondurasi Lepaerában két testvérnő nem kapta meg a képesítését igazoló oklevelet az iskolájától, mivel nem énekelte a nemzeti himnuszt, és nem tett hűségesküt a zászló előtt. Két ügyvéd, aki szintén Jehova Tanúja, felkereste az Oktatási Minisztérium egyik képviselőjét. Olyan precedens értékű ügyekre hívták fel a figyelmét, melyek alátámasztják a testvérnők álláspontjának jogosságát. A tisztviselő nagyon kedves volt, és beleegyezett, hogy a lányok és a szüleik írásban benyújtsák a panaszukat az Oktatásért Felelős Államtitkárság jogi igazgatójának. Miután az igazgató megvizsgálta az ügyüket, 2014. július 29-én rendeletet bocsátott ki, mely kimondja, hogy semmilyen alapon sem szabad megfosztani senkit attól, hogy oktatásban részesüljön. Arra is utasítást adott, hogy állítsák ki a lányoknak az oklevelüket.

Diszkrimináció

Jehova Tanúiként az egész földön engedelmeskedünk Jézus parancsának, ezért megosztjuk másokkal az Isten királyságáról szóló jó hírt, összegyűlünk a hittársainkkal az imádatra, és  rendszeresen tanulmányozzuk Isten Szavát. A Bibliának azt a parancsát is komolyan vesszük, hogy szerettessük meg a gyermekeinkkel Jehova törvényeit, és tartózkodjunk a vértől (Csel 15:20; 5Móz 6:5–7). Az engedelmességünk miatt sokszor ellentétbe kerülünk a hatóságokkal, mivel félreértik az indítékainkat.

 • Floridában, az Egyesült Államokban egy bíró az anyának ítélte a jogot ahhoz, hogy megszabja, milyen vallásos nevelésben részesíti a három gyermekét. A döntés értelmében az apa, aki Jehova Tanúja, nem taníthatott olyan hitnézeteket a gyermekeinek, melyek ellentétben állnak a katolikus hittel. Az apa fellebbezett a bírósági döntés ellen, és 2014. augusztus 18-án a fellebbviteli bíróság megváltoztatta az ítéletet. Precedensértékű ügyek alapján a bíróság a következőket mondta: „Azt a szülőt, akinek a felügyeleti joga szünetel, nem lehet megfosztani attól, hogy vallási oktatásban részesítse a gyermekét, ha nincs egyértelműen és hitelt érdemlően alátámasztva, hogy az adott vallásos nevelés káros hatással van a gyermekre.”

  A döntés lehetővé teszi, hogy a gyermekek javukra fordítsák a Jehova Istentől jövő nagyszerű oktatást. Mivel rendszeresen ott vannak a gyülekezetben, egyre erősebb a hitük. Az apa ezt mondja: „Sokat formál rajtam ez a helyzet. Az utóbbi időben többször is próba alá került a hitem, de Jehova segített kitartanom. Amikor elhatároztam, hogy Jehovát fogom szolgálni, azt is vállaltam, hogy ezért üldözni fognak.”

 • Namíbia: Efigenia Semente a három gyermekével

  Namíbiában egy háromgyerekes anyuka, Efigenia Semente komoly hitpróbával került szembe. A kórházban a harmadik gyermeke születésekor komplikációk léptek fel. Néhány orvos és a nem Tanú családtagjai bírósági végzést szereztek, hogy megpróbálják ráerőltetni a vértranszfúziót. Semente testvérnő hősiesen kitartott, és bírósághoz fordult, hogy megvédje a jogait. 2015. június 24-én Namíbia Legfelsőbb Bírósága megerősítette, hogy „mindenki saját maga dönthet arról, hogy milyen kezelést választ vagy utasít el, függetlenül attól,  hogy szülő vagy nem, és ez az alapvető emberi jog senki másra nem ruházható át.” Semente testvérnő ezt mondta: „Még sosem éreztem ennyire kézzel foghatóan Jehova támogatását. Csodálatos, hogy a népéhez tartozhatok. Jehova tényleg törődik velünk.”

 • A svájci nagyvárosokban is működik a közterületi tanúskodás. Ám Genf egy rendelettel megtiltotta, hogy „olyan állványokat állítsanak fel közterületeken, melyekkel vallásos témájú nézeteket osztanak meg az emberekkel”. A Tanúk bírósághoz fordultak. Elmondták, hogy egy ilyen tilalom „jelentős mértékben korlátozza a vallásszabadságot és a véleménynyilvánítás szabadságát”. A bíróság a javukra döntött, és a Tanúknak sikerült megállapodniuk a helyi hatóságokkal, hogy hol és mikor végezhetik a tanúskodást a bemutatóállvánnyal.

 • Az azerbajdzsáni hatóságok célul tűzték ki, hogy betiltják Jehova Tanúi tevékenységét. A Nemzetbiztonsági Minisztérium rendszeresen beidézi a Tanúkat kihallgatásra, és házkutatást tart náluk, olyan vallásos kiadványokat keresve, melyek nem hozhatók be az országba. 2015 februárjában a minisztérium  őrizetbe vett két Tanút, Irina Zakarcsenkót és Valida Zsabrajilovát, csupán azért, mert beszéltek másoknak a Biblia üzenetéről. Az ügy nemzetközi visszhangot keltett. Bár elszomorítanak minket az ilyen események, örülünk annak, hogy az azerbajdzsáni testvéreink továbbra is bátran és buzgón prédikálnak a királyság jó híréről (Máté 24:14).

 • Az orosz hatóságok hajthatatlanul akadályozzák a tevékenységünket. Eddig 80 kiadványunkat nyilvánították „szélsőségesnek”, például Az én könyvem bibliai történetekről című könyvet. Ezeket a kiadványokat illegális terjeszteni vagy birtokolni. Továbbá 2014 decemberében az Orosz Föderáció Legfelsőbb Bírósága „szélsőségesnek” nyilvánította a jw.org honlapunkat. Az internetszolgáltatók Oroszország-szerte blokkolták a hozzáférést a honlaphoz. Bűncselekménynek számít, ha valaki ajánlja azt másoknak. 2015 márciusa óta a vámtisztek nem engedik be a Tanúk irodalomszállítmányait az országba, még Bibliákat és olyan kiadványokat sem, melyeket az orosz bíróságok nem nyilvánítottak szélsőségesnek.

Még mindig tart a pereskedés Taganrogban, ahol a hatóságok 16 hírnököt azzal a „bűncselekménnyel” vádoltak, hogy vallásos összejöveteleket szerveztek, és részt vettek rajtuk. Szamarában a hatóságok egy olyan bírósági végzést szereztek, mellyel elérték Jehova Tanúi jogi személyének a megszüntetését, arra hivatkozva, hogy „szélsőséges” a tevékenysége. Mindezen nehézségek ellenére a testvéreink Oroszországban elszántan törekednek rá, hogy ne adják fel a hitüket, és megadják Istennek, ami az Istené (Máté 22:21).