Bebörtönzések a semleges álláspont miatt

Enrique Glass és a börtön, ahol két hétig fogva tartották

Néhány korábban kitoloncolt állampolgár 1949. június 19-én visszarepült a Dominikai Köztársaságba, hogy megdöntse a diktátor, Rafael Trujillo uralmát. Noha a kísérlet hamar kudarcba fulladt, Trujillo kormánya  ettől kezdve mindenkit bebörtönzött, aki nem volt hajlandó katonai szolgálatot vállalni, vagy akit ellenségnek tekintett. León, Enrique és Rafael Glass az elsők között voltak, akiket azért börtönöztek be, mert nem voltak hajlandók katonai szolgálatot vállalni. León néhány munkatársát is letartóztatták, akik szintén Tanúk voltak.

León elmondja, mi történt vele és a munkatársaival: „A katonai titkosszolgálat letartóztatott, és kihallgatott minket. Miután megfenyegettek, elengedtek bennünket. De néhány nappal később behívtak katonai  szolgálatra, mindezt a szokásos eljáráson kívül. Nem tettünk eleget a parancsnak, így bebörtönöztek. A börtönben már négy másik Tanú is volt, köztük két vérszerinti testvérem. Szabadulásunk után csak néhány napot voltunk szabadlábon, majd újra elítéltek. Ez háromszor is megtörtént. Csaknem hét évet töltöttünk fogságban, az utolsó alkalommal öt évre ítéltek.”

„Még ha bottal, ostorral vagy puskatussal ütöttek is, kitartással tűrtük, mert Jehova erőt adott hozzá”

A börtönélet folyamatos próbát jelentett a testvéreknek. Éjjel-nappal el kellett viselniük a rabok és az őrök gúnyolódását. Eleinte az Ozama-erődben tartották őket fogva. Itt a parancsnok ezt mondta nekik: „Jehova Tanúi, ha majd az Ördög tanúi lesztek, értesítsetek. Akkor kiengedlek.” Ám ezek a személyek nem tudták megtörni a hűséges testvéreink feddhetetlenségét. León elmondja, miért nem: „Jehova mindig erőt adott a kitartáshoz. Egészen kis dolgokban is láttuk, hogy közbeavatkozik az érdekünkben. Még ha bottal, ostorral vagy puskatussal ütöttek is, kitartással tűrtük, mert Jehova erőt adott hozzá.”

Betiltják Jehova Tanúi munkáját

Az igaz imádat ellenségei országszerte egyre erőteljesebben üldözték Jehova Tanúit. Ennek ellenére 1950 májusára a misszionáriusok mellett már 238 hírnök volt. Közülük 21-en általános úttörőként szolgáltak.

Egy újságcikk a katonai szolgálatot megtagadó testvéreink bebörtönzéséről

Ez idő tájt egy titkos ügynök ezt írta egy befolyásos kormányhivatalnoknak: „A Jehova Tanúi szekta tagjai  továbbra is lendületesen tevékenykednek a város [Ciudad Trujillo] minden részében.” Így folytatta: „Ismételten arra kérem, szenteljenek különös figyelmet Jehova Tanúinak, mert a prédikálótevékenységükkel elferdítik a tényeket, hogy befolyásolják az emberek gondolkodását, különösen az átlagemberekét.”

J. Antonio Hungría belügyminiszter arra kérte Brandt testvért, hogy fejtse ki írásban, mi Jehova Tanúi álláspontja a katonai szolgálatról, a zászló előtti tisztelgésről és az adófizetésről. Brandt testvér „Az Isten legyen igaz” könyvet felhasználva írt választ a miniszternek. 1950. június 21-én a belügyminiszter betiltotta Jehova Tanúi tevékenységét a Dominikai Köztársaságban. A rendeletet személyesen közölte Brandt testvérrel, aki erre megkérdezte, hogy a misszionáriusoknak el kell-e hagyniuk az országot. A belügyminiszter biztosította, hogy ha engedelmeskednek a törvénynek és  nem beszélnek másoknak a vallásukról, akkor maradhatnak. *

^ 1. bek. A rendelet előtti hetekben a katolikus papok hosszú újságcikkekben támadták Jehova Tanúit, és tévesen kommunistáknak bélyegezték őket.