• ORSZÁGAI: 57

  • LAKOSSÁGA: 970 234 987

  • HÍRNÖKÖK: 3 943 337

  • BIBLIATANULMÁNYOZÁSOK: 4 341 698

Felajánlották a házaspárnak, hogy lakjanak náluk

A nevadai Las Vegasból egy nem Tanú házaspár szeretett volna elköltözni egy csendesebb, nyugodtabb helyre. Ezért eladták a házukat, hogy a Dominikai Köztársaságba költözzenek. Azonban tíz nappal a repülőútjuk előtt már el kellett költözniük otthonról. A szomszédaik Jehova Tanúi voltak, akik meghívták magukhoz a házaspárt.  Amíg náluk laktak, elmentek ők is az összejövetelre. Nagyon érdekesnek találták, hogy az 1914-es dátumról volt szó. Tudták, hogy ez egy fontos évszám a történelemben. Amikor a házaspár megérkezett a Dominikai Köztársaságba, rögtön bibliatanulmányozást kértek az első Tanútól, aki felkereste őket. Tizennégy hónappal később mindketten megkeresztelkedtek.

Pont erre volt szüksége

A testvérek felállítottak egy irodalomállványt a 2012-es panamai nemzetközi könyvvásáron Panamavárosban. Két iskolás lány odament hozzájuk. Az egyikük őszintén elmondta az ott álló testvérnőnek, hogy épp nagyon zaklatott, mert az apja drogfüggő, és nem tudja, hogyan kezelje a helyzetet. A testvérnő megmutatta neki a Fiatalok kérdései – Gyakorlatias válaszok 2. kötetének 23. fejezetéből a „Mit csináljak, ha apu vagy anyu iszik vagy kábítószerezik?” részt. A lány nagyon megörült, és ezt mondta: „Pont erre van szükségem!” A lányok megölelték a testvérnőt, és egy órával később is visszajöttek megköszönni a könyvet. Az ötnapos könyvvásár alatt 1046 könyvet, 1116 folyóiratot és 449 füzetet terjesztettek el a testvéreink. 56 személy adta meg az elérhetőségét, így a Tanúk újra tudták látogatni őket.

Négy évig egyedül prédikált

Fredy anyanyelve a kabekar, és Costa Rica egyik hegyvidéki közösségében él. A fővárosban, San Joséban  négy évvel ezelőtt a munkahelyén kapott egy Mit tanít valójában a Biblia? könyvet és egy Mit kíván meg tőlünk Isten? füzetet. A hírnök, akitől kapta a kiadványokat, azt mondta neki, hogy térjen vissza a hegyvidékre, és beszéljen az új ismeretéről az ottaniaknak. Így hát Fredy hazatért, és elkezdte tanulmányozni egyedül A Biblia tanítása könyvet. Ennek hatására változtatott az életén, például törvényesítette a házasságát. Majd a legjobb tudása szerint igyekezett megtanítani a kabekariaknak az igazságot.

Fredy összeállított egy vizsgát, melyből kiderült, hogy mennyire ismerik a Bibliát a tanulmányozói. Majd az eredmények alapján hat csoportot alakított ki. Összejöveteleket tartott, és még az emlékünnepet is megtartották, amihez ő írta a meghívókat. Ez volt rajta: „Jehova Tanúi meghívnak, hogy vegyél részt Krisztus halálának emlékünnepén.” Mindezt úgy tette, hogy négy évig semmilyen kapcsolata sem volt a Tanúkkal! De mindig imádkozott azért, hogy Jehova küldjön Tanúkat.

Jehova meghallgatta az imáját. Nemrég néhány Tanú tette meg a fáradságos utat, hogy eljussanak ehhez a kis közösséghez. Csak ámultak azon, amit láttak. Ezt írták: „Bár Fredy nincs megkeresztelkedve, teljesen úgy él, mint egy Jehova Tanúja!” Mindössze három hónap múlva kereszteletlen hírnök lehetett. Majd nagy utat tett meg le a hegyről, hogy részt vehessen élete első kongresszusán, ahova elkísérte 19 bibliatanulmányozója is. És végre megkeresztelkedhetett. Majd újabb három kabekar csoportot hozott létre olyan vidékeken, amelyeket még nehezebb megközelíteni.

Costa Rica: Fredy általános úttörő, és sokat gyalogol a bibliatanulmányozóihoz

 Megvédte a hitét az iskolában

Anna az Egyesült Államokban középiskolás. Néhány osztálytársa az egyik nap azért zaklatta, mert nem hisz a háromságban. „Összefogtak ellenem, de próbáltam nyugodt maradni. Nem akartam, hogy rossz véleménye legyen a többieknek Jehova Tanúiról” – mondta. Még aznap este Jehovához imádkozott bátorságért, és kutatott a háromság témájában. Másnap elvitte magával a Bibliáját. Az osztálytársai piszkálták és kinevették. Ennek ellenére bátran érvelt nekik a Bibliából. Ekkor a zaklatóinak elakadt a szavuk. Végül az egyik főkolompos, aki osztálytitkár is volt, elmondta, hogy most már tiszteli Jehova Tanúit. Innentől kezdve sok kérdése volt Annához a hitnézeteiről.

Épp jókor szakadt el a cipője

Egy barbadosi fiatal nő vasárnap reggel a templomba tartott, amikor elszakadt a cipője. Becsöngetett  az egyik közeli házba, hogy kérjen egy biztosítótűt. Épp egy testvérnő nyitott ajtót, aki a lányával lakott ott. Amíg a nő a cipőjével volt elfoglalva, a testvérnő beszélt neki a bibliai próféciákról, melyek napjainkban teljesednek. A lánya pedig meghívta őt az összejövetelre aznap délelőttre. Mivel a templomból már úgyis elkésett, elment velük. Az összejövetelen minden bibliaverset kikeresett a King James-féle Bibliájából, és a program nagy hatással volt rá. Elmondta, hogy mindig is szerette volna ilyen nyugodt körülmények között tanulmányozni a Bibliát. Ugyanis az ő egyházában rendkívül fárasztónak tartotta a dobpergést és a hangos éneklést. Elfogadta A Biblia tanítása könyvet és a tanulmányozást. Azóta rendszeresen ott van az összejöveteleken, és lelkesen hozzá is szól.

Csak egyvalaki tudná leállítani

Egy guyanai fiatal testvér ezt mondta: „Szeretek beszélni a Bibliáról az osztálytársaimnak, de van egy fiú, aki megnehezíti ezt. Egy nap a falhoz lökött, és azt mondta, hogy ne merjek többet prédikálni. Azt válaszoltam neki, hogy csak egyetlen személy tilthatja meg – Jehova. Nem hagytam fel a prédikálással, ezért a fiú tönkretette az iskolatáskámat. Majd úgy pofon vágott, hogy felrepedt a szám. Mindkettőnket behívatott az osztályfőnök a tanáriba. Megkérdezte, hogy mivel vívtam ki az osztálytársam haragját. Azt mondtam, hogy csak a jó hírről prédikáltam. Az osztályfőnök értetlenül kérdezte, hogy miért nem ütöttem vissza. Elmondtam, hogy a Róma 12:17-ből megtanultam, hogy a keresztények ne viszonozzák rosszal a rosszat. A tanár elnézést kért, és megígérte, hogy beszél a fiúval.”

Catamarca, Argentína