GYÖNGYSZEMEK ISTEN SZAVÁBÓL

 • A keresztény gyülekezet hamar próba alá kerül(10 perc)

  • Cs 6:1 – Úgy tűnik, hogy a görögül beszélő özvegyeket hátrányos megkülönböztetés érte a gyülekezetben (bt 41–42. o., 17. bek.)

  • Cs 6:2–7 – Az apostolok megoldották a nehézséget (bt 42. o., 18. bek.)

  • Cs 7:58–8:1 – Nagy üldözés indult a gyülekezet ellen

 • Kutassunk szellemi kincsek után (8 perc)

  • Cs 6:15 – Mit jelent az, hogy István arca olyan volt, „mint egy angyal arca”? (bt 45. o., 2. bek.)

  • Cs 8:26–30 – Miért mondhatjuk, hogy a keresztények ugyanabban az egyedülálló munkában vehetnek részt, mint amelyet Fülöp is végzett? (bt 58–59. o., 16. bek.)

  • Mit tanultál az e heti bibliaolvasásból Jehováról?

  • Milyen szellemi kincset találtál még az e heti bibliaolvasásban?

 • Bibliaolvasás (max. 4 perc): Cs 6:1–15

FEJLŐDJÜNK A SZOLGÁLATBAN

 • Második újralátogatás (max. 3 perc). Használd a javaslatot. Hívd meg az érdeklődőt az összejövetelre.

 • Harmadik újralátogatás (max. 3 perc). Válassz ki egy bibliaverset, és kínálj fel egy tanulmányozásra szánt kiadványt.

 • Bibliatanulmányozás (max. 6 perc): lvs 38. o., 16–17. bek.

KERESZTÉNYI ÉLETÜNK

 • 109. ének

 • Hozzunk ajándékot Jehovának(15 perc). Megbeszélés, melyet egy vén vezet le. Az elején játsszátok le a Jehovának szánt ajándék című videót. Olvasd fel a fiókhivatal köszönőlevelét, mely az előző szolgálati év adományairól szól. Beszéljétek meg, hogyan válik a javunkra, ha adományt adunk. Mondd el, milyen kiadásai vannak havonta a gyülekezetnek. Beszéljétek meg, milyen módjai vannak az adományozásnak, és hogyan használják fel az adományokat. Dicsérd meg a gyülekezet tagjait a nagylelkűségükért.

 • Gyülekezeti bibliatanulmányozás (30 perc): jy 43. fej., 19–29. bek.

 • Ismétlés és a jövő heti program áttekintése (3 perc)

 • 67. ének és ima