Nehémiás buzgón védelmezte az igaz imádatot

13:4–9, 15–21, 23–27

  • Eliásib főpap engedett Tóbiás befolyásának, aki nem Jehovát imádta, és ellenség volt

  • Eliásib a templom egyik étkezőhelyiségében adott helyet Tóbiásnak

  • Nehémiás kidobta Tóbiás bútorait, megtisztította a helyiséget, és gondoskodott róla, hogy újra rendeltetésszerűen használják

  • Nehémiás továbbra is azon fáradozott, hogy minden tisztátalanságot felszámoljon Jeruzsálemben