Isten népe készségesen támogatta az igaz imádatot

10:28–30, 32–39; 11:1, 2

  • A nemzet az útmutatásoknak megfelelően felkészült és megtartotta a lombsátorünnepet.

  • A nép mindennap egybegyűlt, hogy hallgassa, amint felolvasnak Isten törvényéből. Ez örömmel töltötte el őket.

  • A nép megvallotta a bűneit, imádkozott, és Jehova áldását kérte.

  • A nép elhatározta, hogy továbbra is mindenben követni fogják Jehova vezetését.

Jehova vezetésének az elfogadása magában foglalta, hogy

  • csak Jehova imádóival kötnek házasságot;

  • anyagi hozzájárulásokat adnak;

  • megtartják a sabbatot;

  • fát visznek az oltárhoz;

  • felajánlják Jehovának a földjük első termését és az állataik elsőszülötteit.