NÉZET

Évszázadokkal Jézus születése előtt Ézsaiás megjövendölte, hogy a Messiás „a Jordán vidékén, a nemzetek [Galileájában]” fog prédikálni. Jézus beteljesítette ezt a próféciát, azáltal hogy Galilea-szerte hirdette a jó hírt, és tanította az embereket (Ézs 9:1, 2).

  • Végrehajtotta az első csodáját (Jn 2:1–11) (Kána)

  • Kiválasztotta az apostolait (Mk 3:13, 14) (Kapernaum közelében)

  • Elmondta a hegyi beszédet (Mt 5:1–7:27) (Kapernaum közelében)

  • Feltámasztotta egy özvegyasszony egyetlen fiát (Lk 7:11–17) (Nain)

  • A feltámadása után megjelent mintegy 500 tanítványnak (1Ko 15:6) (Galilea)