Amikor tanácsot adunk, erősítsünk másokat

16:4, 5

  • Jób el volt keseredve, ezért támogatásra és bátorításra volt szüksége

  • A három társa semmi vigasztalót nem mondott neki. Ehelyett mindenfélével vádolták, ami még inkább lehangolta

Bildád nyers szavai miatt Jób elcsüggedt és kifakadt

19:2, 25

  • Jób Istenhez kiáltott, hogy enyhítsen a fájdalmán, akár a halál által is

  • A feltámadás reménységére összpontosított, és hűségesen kitartott