Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony  |  2017. 1. szám

Csupán némi félreértés?

Csupán némi félreértés?

Egy kislány meglátta, amint a gyár kéményéből füst száll fel, és kerekded felhőkké alakul. Úgy következtetett, hogy a gyárban felhőket gyártanak. Egy kislánytól az ilyen apró tévedés mosolyra fakaszthat bennünket. A nagyobb félreértések azonban komoly hatással lehetnek az életünkre. Ha például félreértjük egy gyógyszeres dobozon a feliratot, annak súlyos következményei lehetnek.

De ha a Biblia kijelentéseit érti rosszul valaki, az még ártalmasabb lehet. Például, sokan félreértették Jézus tanításait (János 6:48–68). Ahelyett, hogy tovább tudakozódtak volna, mindent elutasítottak, amit Jézus tanított. Mekkora hiba volt!

Azért olvasod a Bibliát, hogy útmutatást nyerj belőle? Ez igen dicséretes. De vajon veszélyes lehet, ha esetleg félreértesz valamit? Ilyesmi sokakkal megtörténik. Nézzünk meg három bibliai részt, melyet általában félre szoktak érteni.

  • Néhányan félreértik azt a bibliai parancsot, hogy „féld az igaz Istent”. Úgy gondolják, hogy ez beteges rettegést kíván meg tőlük (Prédikátor 12:13). Ám Isten nem akarja, hogy akik őt imádják, így érezzenek. Ezt mondja: „Ne félj, mert én veled vagyok. Ne tekintgess magad köré, mert én vagyok Istened. Én megerősítelek. Valóban megsegítelek” (Ézsaiás 41:10). Istent félni egyszerűen azt jelenti, hogy hódolattal és mély tisztelettel adózunk neki.

  • Vajon el fog égni tűzben a földünk?

    Vannak, akik félreértik a következő ihletett szavakat: „mindennek meghatározott ideje van. . . ideje a születésnek, és ideje a halálnak”. Ez alapján szerintük minden ember esetében Isten dönti el, hogy pontosan mikor haljon meg (Prédikátor 3:1, 2). Ám ez a szövegrész az ember életének a szakaszairól beszél, és megjegyzi, hogy a halál az életünk velejárója. Isten Szava még arról is ír, hogy a döntéseink befolyásolhatják, meddig élünk. Ezt olvassuk: „Jehova félelme sokasítja meg a napokat” (Példabeszédek 10:27; Zsoltárok 90:10; Ézsaiás 55:3). Miért igaz ez? Mert ha tiszteljük Isten Szavát, akkor kerülni fogjuk az egészségre káros szokásokat, többek között a részegséget és az erkölcstelenséget (1Korintusz 6:9, 10).

  • Némelyek szó szerint veszik a Bibliának azt a kijelentését, hogy az ég és a föld „tűznek vannak félretéve”, és úgy gondolják, hogy Isten el fogja pusztítani a bolygónkat (2Péter 3:7). Ő azonban megígérte, hogy soha nem fogja hagyni, hogy a betű szerinti föld elpusztuljon. Isten „alapította meg a földet annak szilárd helyein; megingathatatlan lesz az időtlen időkig, igen, mindörökké” (Zsoltárok 104:5; Ézsaiás 45:18). Isten nem a bolygónknak, hanem ennek a romlott világnak fog egyszer s mindenkorra véget vetni, mintha tűzzel pusztítaná el. Ami pedig az ég kifejezést illeti, szó szerinti értelemben utalhat az égboltra, a csillagokkal teli világegyetemre, de Isten lakhelyét is jelentheti. Ezek közül egyik sem fog elpusztulni.

MIÉRT ÉRTIK FÉLRE IDŐNKÉNT A BIBLIÁT?

Amint a fenti példákból is láthatjuk, sokan gyakran félreértik azt, amit a Bibliában olvasnak. De miért engedi ezt Isten? Talán ezt mondják: „Ha Isten végtelenül bölcs és mindentudó, akkor olyan könyvet is írathatott volna, melyet mindenki világosan megért. Miért nem tette ezt?” Nézzünk meg három okot, amiért sokan tévesen félreértelmezik a Bibliát.

  1. Isten úgy íratta le a Bibliát, hogy azok értsék meg, akik alázatosak és készek tanulni. Jézus ezt mondta az Atyjának: „Nyilvánosan dicsérlek, Atyám, égnek és földnek Ura, mert gondosan elrejtetted ezeket a bölcsek és a műveltek elől, és a kisgyermekeknek kinyilatkoztattad őket” (Lukács 10:21). A Biblia úgy íródott,  hogy csak azok értik meg az üzenetét, akik helyes szemléletmóddal olvassák. A büszke emberek hajlanak arra, hogy félreértsék a Bibliát – a büszkeség pedig sokszor a „bölcsek és a műveltek” közös vonása. De akik alázatosak és tanulni szeretnének – tehát amikor olvassák a Bibliát, olyan a hozzáállásuk, mint a „kisgyermekeknek” –, azoknak az a jutalmuk, hogy jobban megértik Isten üzenetét. Milyen remekül íratta meg Isten a Bibliát!

  2. A Biblia azoknak szól, akik Isten segítségét kérik a megértéséhez. Jézus elmondta, hogy az embereknek segítségre lesz szükségük, hogy teljesen megértsék a tanítását. Hogyan kapják meg ezt a segítséget? Ezt mondta: „a segítő, a szent szellem, melyet az Atya küld majd az én nevemben, az mindenre megtanít titeket” (János 14:26). Isten tehát a szent szellemével, vagyis hatalmas tevékeny erejével segít, hogy megértsük, amit a Bibliában olvasunk. Azonban ezt az erőt visszatartja azoktól, akik nem kérnek tőle segítséget, ezért számukra a Biblia gyakran homályosnak tűnik. Ezenkívül a szent szellemmel Isten arra indítja a Szentírásban jártas keresztényeket, hogy segítsenek azoknak, akik jobban szeretnék érteni a Szavát (Cselekedetek 8:26–35).

  3. Vannak bibliai szövegrészek, melyeket a történelemnek csak egy meghatározott időszakában lehet megérteni. Dániel prófétának például egy jövőre vonatkozó üzenetet kellett leírnia. Egy angyal ezt mondta neki: „Dániel, zárd be ezeket a szavakat, és pecsételd be ezt a könyvet a vég idejéig.” Évszázadokon át számtalan ember olvasta Dániel könyvét, de nem értette. Ami azt illeti, maga Dániel sem értett mindent, amit leírt. Alázatosan elismerte: „hallottam, de nem értettem”. Az emberek végül majd pontosan megértik Isten próféciáját, melyet Dániel írt le. Mikor lesz ez? A történelemnek kizárólag abban az időszakában, melyet Isten kiválasztott. Az angyal így magyarázta: „Menj, Dániel, mert ezek a szavak be vannak zárva és pecsételve a vég idejéig.” Ki fogja megérteni Isten üzenetét? „Egyetlen gonosz sem fogja megérteni; de aki éleslátású lesz, az megérti” (Dániel 12:4, 8–10). Isten tehát addig nem tárja fel bizonyos bibliai szövegrészek értelmét, míg el nem jön az ideje.

Előfordult már, hogy Jehova Tanúi félreértették a Bibliát, mert téves elképzelésük volt egy időpontról? Igen. De amikor Isten elérkezettnek látta az időt, a Tanúk készségesen kiigazították a nézeteiket. Meggyőződésük, hogy Krisztus apostolait utánozzák, akik mindig alázatosan változtattak az elképzelésükön, amikor Jézus helyreigazította őket (Cselekedetek 1:6, 7).

Egy kislány fantáziadús elképzelése arról, hogy hogyan keletkeznek a felhők, csupán apró tévedés, nincs különösebb jelentősége. De annak már van, hogy mit tanít a Biblia. Az üzenete túl fontos ahhoz, hogy bárki egyedül próbálja megérteni. Ezért kérj segítséget, hogy megértsd, amit olvasol. Keresd azokat, akikre a következők jellemzőek a Bibliával kapcsolatban: alázatosan tanulmányozzák; kérik Istentől a szent szellemét, hogy megértsék; meg vannak győződve róla, hogy a történelemnek olyan idejében élünk, amikor Isten azt akarja, hogy jobban megértsük a Szavát, mint valaha. Bátran beszélgess el Jehova Tanúival, vagy a jw.org honlapjukon olvasd el gondos kutatásaik eredményét. A Biblia ezt ígéri: „ha értelemért kiáltasz. . . megleled Isten ismeretét” (Példabeszédek 2:3–5).