Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony  |  2015. december

Péter volt az első pápa?

Péter volt az első pápa?

„Jorge Mario Bergoglio bíborost választották legfőbb pappá, Péter 265. utódául” (VATIKÁNI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT, VATIKÁNVÁROS, 2013. MÁRCIUS 13.).

„Róma püspökéé az egyetemes Egyház primátusa, mivel ő Szent Péter utóda, aki magától Jézus Krisztustól kapta ezt az előjogot” (VINCENT ERMONI: LA PRIMAUTÉ DE L’ÉVEQUE DE ROME DANS LE TROIS PREMIERS SIÈCLES, 1903).

„Ha tehát valaki azt mondja. . . hogy a római püspök Szent Péternek ugyanabban a primátusban [az egész Egyházra kiterjedő elsőségben] nem utódja, legyen kiközösítve” (I. VATIKÁNI ZSINAT, 1870. JÚLIUS 18.).

AZ ELSŐ VATIKÁNI ZSINAT 1870-es határozatát világszerte katolikusok milliói tartják dogmának, vagyis megváltoztathatatlan tanításnak. De vajon a Biblia is ezt tanítja? Ferenc pápa tényleg Péter apostol utóda? És ki volt az első pápa? Péter?

„ERRE A SZIKLÁRA ÉPÍTEM EGYHÁZAMAT”

A vatikáni zsinat az 1870-es döntését elsősorban a Máté 16:16–19-cel és a János 21:15–17-tel támasztotta alá. A Jézus és Péter között zajló beszélgetés, melyet itt olvashatunk, valamint más bibliai részek is arra utalnak, hogy Péter apostol fontos szerepet töltött be az első századi keresztény gyülekezet történetében. Sőt, amikor Jézus először találkozott Péterrel, megmondta, hogy Pétert a sziklaszilárd jelleméről fogják ismerni (János 1:42). De vajon Krisztus primátust, előjogot adott Péternek?

A Máté 16:17, 18 szerint Jézus így szólt Péterhez: „Én is mondom neked: Péter vagy [a név jelentése: ’szikladarab’], erre a sziklára építem egyházamat”. * Vajon Jézus ezzel azt mondta, hogy az egyházát, vagyis a gyülekezetét Péterre, egy emberre építi? Jézus minden követője fölé helyezte Pétert? Hogyan értették Jézus szavait a jelen lévő apostolok? Az evangéliumok feltárják, hogy később számos alkalommal vitáztak azon, hogy ki a legnagyobb közöttük (Máté 20:20–27; Márk 9:33–35; Lukács 22:24–26). Vajon ez kérdés lett volna, ha Péter már megkapta a primátust, vagyis az elsőbbséget Jézustól?

Hogyan értette maga Péter Jézusnak a szavait? Izraelitaként ismerte azokat a héber próféciákat, melyek kőről és szegletkőről beszéltek (Ézsaiás 8:13, 14; 28:16; Zakariás 3:9). Amikor az egyik levelében, melyet a hittársainak írt, idézett  egy ilyen próféciát, megmagyarázta, hogy a megjövendölt „szegletkő” az Úr Jézus Krisztus, a Messiás. Péter a görög pe’tra szót (ugyanez a szó található a Máté 16:18-ban, mely Jézus szavait idézi) csak Krisztusra használta (1Péter 2:4–8).

Pál apostol szintén Jézus hűséges követője volt. Vajon úgy gondolta, hogy Jézus primátust adott Péternek? Pál elismerte, hogy Péter fontos szerepet töltött be az első századi keresztény gyülekezetben, hiszen Pétert azok között sorolta fel, akiket „oszlopoknak tekintettek”. Figyeljük meg, hogy Pál nem csak egy embert tartott oszlopnak (Galácia 2:9). És ha Jézus a gyülekezet fejévé nevezte volna ki Pétert, a hittársai valószínűleg nem csak oszlopként tekintettek vagy gondoltak volna rá.

Amikor Pál arról írt, hogy Péter bizonyos esetekben nem bánt következetesen az emberekkel, tisztelettel, de őszintén ezt mondta: „szembeszálltam vele, mert okot adott rá” (Galácia 2:11–14). Pál nem gondolta azt, hogy Krisztus Péterre vagy bármely másik gyarló emberre építette az egyházát, vagyis a gyülekezetét. Épp ellenkezőleg. Abban hitt, hogy a gyülekezetnek Jézus Krisztus az alapja, őrá épül. Pálnak „a szikla Krisztus volt” (1Korintusz 3:9–11; 10:4).

„PÉTER VAGY. . .”

Hogyan értsük hát a következő szavakat: „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat”. Vizsgáljuk meg a szövegkörnyezetet, hogy pontosan megértsük. Miről beszélt előtte Jézus és Péter? Jézus megkérdezte a tanítványaitól: „ti mit mondtok, ki vagyok?” Péter rögtön ezt felelte: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus ezután megdicsérte Pétert, és hozzátette, hogy az egyházát, vagyis a gyülekezetét egy szilárdabb sziklára építi, saját magára, akiről  Péter épp most mondta, hogy hisz benne (Máté 16:15–18).

Hogyan értsük Jézus szavait: „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat”

Ez összecseng azzal, amit sok egyházatya is írt arról, hogy a Máté 16:18-ban szereplő szikla Krisztus. Például az V. században Ágoston ezt írta: „Az Úr azért mondja, hogy »erre a sziklára építem egyházamat«, mert Péter előtte ezt mondta: »Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.« Erre a sziklára, amelyet megvallottál – mondja –, fogom építeni egyházamat.” Ágoston többször is kijelentette, hogy „a szikla (petra) Krisztus volt”.

Ha a jelenlegi katolikus tanítás szerint ítélnék meg Ágostont és másokat, akkor eretneknek számítanának. Sőt, a svájci teológus, Ulrich Luz szerint a bibliatudósok egybehangzó véleménye ebben a témában szintén eretnekségnek számítana az 1870-es vatikáni zsinat értelmében.

A PÁPA PÉTER UTÓDA?

Péter apostol nem ismerte a pápa címet. Igazából egészen a IX. század végéig nem csak a római püspökök használták magukra ezt a titulust. Sőt, hivatalos címként a XI. század végéig szinte nem is használták. Mi több, a kereszténység hajnalán senki sem hitt abban, hogy az állítólag Péternek adott primátus az utódaira szállna. Ezért is jutott arra Martin Hengel, német tudós, hogy „nincs igazolható történelmi vagy teológiai alapja a később pápai primátusként ismertté vált tannak”.

Tehát mondhatjuk azt, hogy Péter volt az első pápa? Voltak utódai? A pápai primátus katolikus dogmája összhangban van a Biblia tanításával? A helyes válasz mindegyikre egyszerűen az, hogy nem. Az viszont tény, hogy Jézus saját magára építette az egyházát, vagyis az igazi gyülekezetét (Efézus 2:20). Mindegyikünknek érdemes elgondolkodnia ezen a lényeges kérdésen: Én vajon megtaláltam az igazi gyülekezetét?

^ 8. bek. A bibliaidézeteket a Katolikus fordításból vettük.