Mi nehezítette meg Heródesnek, hogy újjáépítse a jeruzsálemi templomot?

Eredetileg Salamon egy domboldalra építette a jeruzsálemi templomot, és támfalakat emelt a keleti és nyugati oldalra, hogy sík területeket alakítson ki lépcsőzetesen a szent épület körül. Heródes egy Salamonénál fényűzőbb templomot szeretett volna, ezért elkezdte átépíteni és kibővíteni az épületet.

Heródes mérnökei megnövelték a sík területet a templom északi oldalán, hogy megnagyítsák a beépíthető területet. A déli oldalon 32 méterrel szélesítették ki az alapzatot. Ehhez boltozatos kőépületeket és vastag támfalakat emeltek. Egyes helyeken 50 méter magas volt a fal.

Heródes vigyázott, nehogy megsértse a zsidókat, vagy megzavarja a templomi szolgálatot és az áldozatok bemutatását. A zsidó történetíró, Josephus azt írta, hogy Heródes még zsidó papokat is kiképzett kőművesnek és ácsnak, hogy ne lépjenek illetéktelen személyek a szent területre.

Heródes nem érte meg a munka befejezését. Az újjáépítés i. sz. 30-ban már 46 éve folyt (János 2:20). Az építkezést Heródes dédunokája, II. Agrippa fejezte be az első század közepén.

Miért gondolták a máltaiak, hogy Pál apostol gyilkos?

Az igazság istennője (balra) legyőzi az igazságtalanság istennőjét

Néhány máltaira talán hatással voltak a görög vallás elképzelései. Nézzük meg a Cselekedetek könyve alapján, mi történt Pállal, miután hajótörést szenvedett Máltánál. Amikor az apostol egy nyaláb rőzsét tett a tűzre, melyet azért gyújtottak, hogy a hajótöröttek megmelegedjenek, egy vipera tekeredett a kezére. A máltaiak erre ezt mondták: „Ez az ember bizonyára gyilkos, és bár sikerült neki biztonságba jutni a tengerből, a megtorló igazságosság nem hagyta tovább élni” (Cselekedetek 28:4).

Az itt „igazságosság” szóval visszaadott görög főnév a di’ké. Ez a görög szó elvont fogalomként is használatos, ám a görög mitológiában az igazság istennőjét is Dikének hívták. Úgy gondolták, hogy ő szemmel tartja az embereket, és jelenti Zeusznak, ha egy igazságtalanságra nem derült fény, hogy a bűnöst meg lehessen büntetni. Egy szótár szerint a Máltán élők ezt gondolhatták: „Noha Pál megmenekült a tengertől, meg van bélyegezve, és most Diké istennő. . . lesújt rá egy vipera által.” Ám megváltozott a véleményük, amikor látták, hogy Pálnak nem esett baja.