„Isten felfoghatatlan” (Alexandriai Philón, első századi filozófus)

„[Isten] nincs messze egyikünktől sem” (a tárzuszi Saul szavai az első századi, athéni filozófusokhoz)

MELYIK kijelentéssel értesz egyet? Sokan megnyugtatónak és tetszetősnek tartják a tárzuszi Saul, más néven Pál apostol szavait (Cselekedetek 17:26, 27). A Bibliában sok más ilyen buzdító gondolatot is találunk. Például Jézus imája arról biztosítja a követőit, hogy megismerhetik Istent és elnyerhetik az áldását (János 17:3).

Ám sok filozófus, mint Philón is, ezt teljesen másképp gondolta. Szerintük soha nem ismerhetjük meg Istent, mert ő felfoghatatlan. Mi az igazság?

A Biblia nyíltan elismeri, hogy vannak olyan dolgok Istennel kapcsolatban, amit az embereknek nehéz megérteniük. Például a Teremtő örökkévaló létezését, ragyogó felfogóképességét és utolérhetetlen bölcsességét az emberek képtelenek felfogni. Ám ez nem gátol minket abban, hogy megismerjük őt. Sőt, ha ezekbe belegondolunk, az segít, hogy közelebb kerüljünk hozzá (Jakab 4:8). Nézzünk először néhány ilyen felfoghatatlan tényt. Majd vizsgáljuk meg, mi az, amit megérthetünk Istennel kapcsolatban.

 Mi az, amit nem tudunk felfogni?

ISTEN ÖRÖKKÉVALÓSÁGA: A Biblia azt tanítja, hogy Isten „időtlen időktől fogva időtlen időkig” létezik (Zsoltárok 90:2). Más szavakkal, Istennek nem volt kezdete, és nem is lesz vége. Emberi szemszögből nézve „éveinek száma kikutathatatlan” (Jób 36:26).

Hogyan fordíthatjuk a javunkra? Isten azt ígéri, hogyha megismerjük őt, örökké élhetünk (János 17:3). Bízhatnánk ebben az ígéretben, ha Isten nem élne vég nélkül? Ilyen ígéretet csak „az örökkévalóság Királyának” áll hatalmában teljesíteni (1Timóteusz 1:17).

ISTEN ÉRTELME: A Biblia ezt tanítja Istenről: „kikutathatatlan az ő értelme”. Ez így van, hiszen a gondolatai felette állnak a mi gondolatainknak (Ézsaiás 40:28; 55:9). Nem véletlen, hogy a Biblia ezt a költői kérdést teszi fel: „ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná?” (1Korintusz 2:16, Újfordítású revideált Biblia).

Hogyan fordíthatjuk a javunkra? Isten képes odafigyelni több millió, egy időben elhangzó imára (Zsoltárok 65:2). Még azt is észreveszi, ha egy veréb a földre esik. Vajon előfordulhat, hogy már megerőltető neki, hogy odafigyeljen rád és meghallgassa az imáidat? Nem, hiszen felfogóképességének nincsenek korlátai. Sőt mi több, te „sok verébnél többet” érsz neki (Máté 10:29, 31).

ISTEN BÖLCSESSÉGE: A Biblia azt tanítja, hogy az emberek nem képesek felfogni „a munkát, melyet az igaz Isten végzett kezdettől fogva mindvégig” (Prédikátor 3:11). Tehát nem lesz olyan, hogy már mindent tudunk Istenről. A tettei mögött meghúzódó bölcsesség, a Szentírás szavaival élve, kinyomozhatatlan (Róma 11:33). Ám Isten kész feltárni a szándékát azok előtt, akik szeretnének neki tetszően élni (Ámós 3:7).

A Teremtő örökkévaló létezését, ragyogó felfogóképességét és utolérhetetlen bölcsességét az emberek képtelenek felfogni

Hogyan fordíthatjuk a javunkra? Ha olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát, mindig újabb dolgokat fogunk megtudni Istenről és a tetteiről. Ez azt jelenti, hogy egy örökkévalóságon át egyre közelebb és közelebb kerülhetünk égi Atyánkhoz.

Mi az, amit megérthetünk Istennel kapcsolatban?

Vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk felfogni Istennel kapcsolatban, de ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem ismerhetjük őt meg. A Bibliából rengeteg mindent megtudhatunk róla. Nézzünk néhány példát.

ISTEN NEVE: A Biblia azt tanítja, hogy Isten nevet adott magának. Ezt mondja: „Én vagyok Jehova. Ez a nevem”. Isten neve mintegy 7000-szer található meg a Bibliában, többször, mint bármelyik másik név (Ézsaiás 42:8).

Hogyan fordíthatjuk a javunkra? Jézus így tanította imádkozni a követőit: „Égi Atyánk, szenteltessék meg a neved” (Máté 6:9). Te is szeretnéd használni Isten nevét az imáidban? Jehova megmenti azokat, akik tisztelik a nevét (Róma 10:13).

ISTEN LAKHELYE: A Biblia azt tanítja, hogy két világ létezik: az égi világ, ahol a szellemteremtmények élnek, valamint a fizikai világ, melyhez a világegyetemünk és a földünk tartozik (János 8:23; 1Korintusz 15:44). A Bibliában az egek szó gyakran az égi világra utal. A Teremtő lakhelye ebben a világban, az egekben van (1Királyok 8:43).

 Hogyan fordíthatjuk a javunkra? Tisztább képünk lesz Istenről. A Teremtő nem egy rejtélyes erő, ami mindenhol és mindenben ott van. Jehova valódi személy, aki valódi helyen él. Ám „nincs olyan teremtés, amely nyilvánvaló ne volna az ő tekintete előtt” (Héberek 4:13).

ISTEN SZEMÉLYISÉGE: A Biblia azt tanítja, hogy Jehovának megnyerő tulajdonságai vannak. „Isten szeretet” (1János 4:8). Soha nem hazudik (Titusz 1:2). Irgalmas, könyörületes, lassú a haragra és nem részrehajló (2Mózes 34:6; Cselekedetek 10:34). És az is igaz a Teremtőre, ami sokakat meglephet, hogy szeretne szoros kapcsolatba kerülni azokkal, akik tisztelik őt (Zsoltárok 25:14).

Hogyan fordíthatjuk a javunkra? Jehova barátai lehetünk (Jakab 2:23). Minél jobban megismerjük Istent, annál jobban értjük a bibliai beszámolókat is.

„HA KERESED ŐT”

A Biblia tiszta képet fest Jehova Istenről. A Teremtő messze nem felfoghatatlan, sőt azt szeretné, hogy megismerd. A Szava, a Biblia ezt ígéri: „Ha keresed őt, engedi, hogy megtaláld” (1Krónikák 28:9). Olvasd hát a bibliai beszámolókat, és elmélkedj rajtuk, hogy megismerhesd Istent. A Biblia ígéretet tesz rá, hogy így Isten „közeledni fog” hozzád (Jakab 4:8).

Ha olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát, mindig újabb dolgokat fogunk megtudni Istenről és a tetteiről

Talán ezen tűnődsz: „Mégis hogyan lehetek a Teremtő barátja, ha vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudok megérteni vele kapcsolatban?” De gondolj bele: Vajon egy sebésznek csak olyan valaki lehet a legjobb barátja, akinek van orvosi diplomája? Nem. Lehet, hogy a barátjának teljesen más a foglalkozása, de ettől még szoros barátságban lehetnek egymással. Az számít igazán, hogy a sebészről tudja a barátja, hogy milyen ember, hogy mit szeret, és mit nem. Ehhez hasonlóan a Bibliából megtudhatod, milyen személy Jehova. Csak ez kell ahhoz, hogy a barátja legyél.

A Biblia nemcsak körvonalakban beszél a Teremtőről, hanem mindent feltár, ami ahhoz kell, hogy megismerjük őt. Szeretnél többet megtudni Jehova Istenről? Jehova Tanúi szívesen tanulmányozzák veled a Bibliát ingyen. Keresd fel őket, vagy látogass el a honlapukra: www.jw.org.