Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 CÍMLAPTÉMA | KÖZEL VAN A VILÁGVÉGE?

„Világvége” – Mit jelent?

„Világvége” – Mit jelent?

Mi jut eszedbe, amikor azt hallod, hogy „közel a világvége”? Egy aszteroidabecsapódásra gondolsz, amelyben elpusztul az egész föld? Vagy egy ökológiai katasztrófára? Esetleg egy harmadik világháborúra? Egyesek aggódva gondolnak a világvégére, mások viszont kétlik, vagy egyenesen nevetségesnek tartják, hogy eljönne.

A Biblia beszél a vég eljöveteléről (Máté 24:14). Ugyanerre az eseményre utal az „Isten nagy napjának háborúja” és a „Har-Mageddon” kifejezéssel is (Jelenések 16:14, 16). Hogy pontosan miről van szó, abban a vallások nem értenek egyet, és sok elvont és baljós elképzelés létezik. De a Biblia egyértelműen feltárja, hogy a világvége mit jelent és mit nem. Isten Szavából az is tisztán látszik, hogy közel van-e ez az esemény. Sőt, azt is megtudhatjuk belőle, hogy hogyan élhetjük túl. Először tisztázzunk néhány félreértést, és nézzük meg, hogy mit is jelent a világvége a Biblia szerint.

 MIT NEM JELENT A VILÁGVÉGE?

 1. NEM AZT, HOGY A FÖLD ELÉG.

  A Biblia ezt mondja Istenről: „Ő alapította meg a földet annak szilárd helyein; megingathatatlan lesz az időtlen időkig, igen, mindörökké” (Zsoltárok 104:5). Ez és sok más bibliavers azt támasztja alá, hogy Isten nem fogja hagyni, hogy elpusztítsák a földet, és ő sem fogja megsemmisíteni (Prédikátor 1:4; Ézsaiás 45:18).

 2. NEM EGY VÉLETLENSZERŰ IDŐPONTBAN BEKÖVETKEZŐ ESEMÉNY.

  A Biblia szerint Isten konkrétan megszabta, hogy mikor lesz vége a világnak. Ezt olvashatjuk: „Azt a napot vagy azt az órát senki nem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az Atya. Állandóan figyeljetek, maradjatok ébren, mert nem tudjátok, mikor van a meghatározott idő” (Márk 13:32, 33). Nyilvánvaló, hogy „az Atya”, vagyis Isten pontosan meghatározta, hogy mikor vet véget ennek a világnak.

 3. NEM AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG VAGY EGY ASZTEROIDA OKOZZA.

  Mi váltja ki a világvégét? A Jelenések 19:11 ezt írja: „láttam, hogy megnyílt az ég, és íme, egy fehér ló. A rajta ülőt pedig Hűnek és Igaznak nevezik”. A 19. vers hozzáteszi: „És láttam, hogy a vadállat, a föld királyai és a seregeik egybegyűltek, hogy háborút viseljenek a lovon ülő ellen és az ő serege ellen” (Jelenések 19:11–21). Bár ezek a versek tele vannak jelképekkel, azt könnyen megérthetjük belőlük, hogy Isten egy angyalokból álló sereget fog megbízni azzal, hogy elpusztítsa az ellenségeit.

Az, amit a Biblia a világvégéről ír, nagyon is jó hír

MIT JELENT A VILÁGVÉGE?

 1. AZ EMBERI URALMAK VÉGÉT, MELYEK KUDARCOT VALLOTTAK.

  A Biblia feltárja, hogy „az egek Istene felállít egy királyságot [azaz kormányzatot], amely soha nem fog elpusztulni. Ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat  a királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig” (Dániel 2:44). Ahogy a 3. pontban már említettük, „a föld királyai és a seregeik”, amelyek „egybegyűltek, hogy háborút viseljenek a lovon ülő ellen és az ő serege ellen”, meg lesznek semmisítve (Jelenések 19:19).

 2. A HÁBORÚ, AZ ERŐSZAK ÉS AZ IGAZSÁGTALANSÁG VÉGÉT.

  „[Isten] háborúkat szüntet meg a föld végéig” (Zsoltárok 46:9). „A becsületesek laknak majd a földön, és a feddhetetlenek maradnak meg rajta. A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hűtlenek kiszaggattatnak abból” (Példabeszédek 2:21, 22). „Íme! Mindent újjáteszek!” (Jelenések 21:4, 5).

 3. AZOKNAK A VALLÁSOKNAK A VÉGÉT, MELYEK SZÉGYENT HOZTAK ISTENRE, ÉS CSERBENHAGYTÁK A HÍVEIKET.

  „A próféták hazugságot prófétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak. . . De mit tesznek majd, ha itt lesz a vég?!” (Jeremiás 5:31, Újfordítású revideált Biblia). „Sokan mondják majd nekem azon a napon: »Uram, Uram, nemde prófétáltunk a te nevedben, démonokat űztünk ki a te nevedben, és sok hatalmas cselekedetet vittünk véghez a te nevedben?« De én akkor megvallom nekik: Soha nem ismertelek titeket! Távozzatok tőlem, ti, akik törvénytelenséget műveltek!” (Máté 7:21–23).

 4. AZOKNAK A PUSZTULÁSÁT, AKIK IGYEKEZNEK FENNTARTANI A JELENLEGI HELYZETET.

  Jézus Krisztus ezt mondta: „Az ítéletnek pedig az az alapja, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek inkább a sötétséget szerették, semmint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak voltak” (János 3:19). A Biblia ír arról, hogy már volt egy világméretű pusztulás az istenfélő Noé idejében. „Az akkori világ pusztulást szenvedett, amikor elárasztották vízzel. A mostani egek és föld pedig ugyanazon szó által tűznek vannak félretéve, s fenntartatnak az ítéletnek és az istentelen emberek elpusztításának napjára” (2Péter 3:5–7).

Figyelemre méltó, hogy ezek a bibliaversek az ítélet és a pusztítás napját a Noé korabeli világ pusztulásához hasonítják. Milyen világ pusztult el akkor? A bolygónk megmaradt, csak az „istentelen emberek”, vagyis Isten ellenségei pusztultak el. Isten ítéletnapján is csak azok fognak meghalni, akik szándékosan szembeszegülnek Istennel. De Isten barátai megmenekülnek, ahogy Noé és a családja is életben maradt (Máté 24:37–42).

Képzeld csak el, milyen nagyszerű lesz, amikor Isten a gonoszság minden okát megszünteti! Szóval az, amit a Biblia a világvégéről ír, nagyon is jó hír. De talán felmerül benned: „Az is kiderül a Bibliából, hogy mikor lesz a világvége? Vajon közel van? És hogyan élhetjük túl?”