Örökké hagyni fogja Isten, hogy az emberek uralkodjanak egymáson, és veszélybe sodorják az emberiség jövőjét? Nem, ahogy már láttuk, közbe fog lépni, és véget vet az évszázadok óta tartó elnyomásnak és szenvedésnek. Az emberek és a föld teremtője azt akarja, hogy tudjál róla, hogy közel van az az idő, amikor mindez megtörténik. Hogyan adta tudtunkra ezt a nagyon fontos információt?

Nézzünk egy szemléltetést. Mielőtt elindulnál valahova autóval, valószínűleg tájékozódsz az interneten, megnézel egy térképet, vagy útvonaltervet készítesz. Ha vezetés közben látod az útvonaltervben szereplő jelzéseket és helyszíneket, megnyugszol, hogy közeledsz az úti célodhoz. Ehhez hasonlóan Isten a Szavában egyértelműen leíratta, hogy mi lesz jellemző a világra. Mivel látjuk megvalósulni az előre megjövendölt eseményeket, felismerjük, hogy a világvége felé tartunk.

A Biblia feltárta, hogy lesz egy jelentőségteljes időszak, amely elvezet a világvégéhez. Ekkor olyan események és körülmények lesznek megfigyelhetők, melyekre egy időben még nem volt példa a történelemben. Nézzünk meg néhány ilyen részletet Isten Szavából.

1. ZŰRZAVAR AZ EGÉSZ VILÁGON. A Máté evangéliuma 24. fejezete olyan körülményekről jövendöl, melyek együttesen a világrendszer befejezését jelzik. Ez az időszak a vég eljövetelével zárul le (3., 14. vers). Ugyanez a fejezet azt is leírja, hogy ebben az időszakban lesznek nagyobb háborúk, élelmiszerhiányok, földrengések, nő a törvénytelenség, kihűl a szeretet, a vallási vezetők pedig alattomos módon félrevezetik az embereket (6–26. vers). Persze bizonyos mértékben ezek már évszázadok óta tapasztalhatók. A véget megelőzően azonban mind egyszerre vannak jelen. Emellett a következő három jövendölés is teljesedik.

2. JELLEMVONÁSOK. A Biblia szerint „az utolsó napokban”, vagyis a véget megelőző időszakban drámaian megváltozik az emberek viselkedése. Ezt olvashatjuk: „az emberek önmagukat szeretők lesznek, pénzszeretők, önteltek, gőgösek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, illojálisak, természetes vonzalom nélküliek, olyanok, akik nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők, árulók, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak, inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők” (2Timóteusz 3:1–4). Igaz, nem újdonság, hogy az emberek tiszteletlenek egymással, de az utolsó napokban ez már olyan mértékű, hogy ezt az időszakot joggal nevezhetjük „nehezen elviselhető, válságos” időknek. Te is megfigyelted, hogy mennyire megváltoztak az emberek?

3. TÖNKRETESZIK A FÖLDET. A Biblia szerint Isten elpusztítja azokat, akik pusztítják a földet (Jelenések 11:18). Miért mondhatjuk, hogy az emberek pusztítják a földet? Noé napjaiban is hasonló volt a helyzet: „A föld pedig romlottá vált az igaz Isten előtt, és megtelt a föld erőszakkal.” Isten ezt mondta erről a romlott társadalomról: „elpusztítom őket” (1Mózes 6:11–13). Szerinted is egyre nyilvánvalóbb, hogy a föld megtelik erőszakkal? Az emberek egy történelmi jelentőségű ponthoz értek, ugyanis már arra is képesek, hogy az egész földön megsemmisítsék az életet. Az ehhez szükséges fegyverek a kezükben vannak. De egy másik módon is pusztítják  a földet. Teljesen tönkreteszik az életet fenntartó rendszereket: szennyezik az óceánt, a levegőt, a növények és az állatok élőhelyeit.

Gondolj bele! Száz évvel ezelőtt az ember még nem lett volna képes elpusztítani az életet a földön. Ma viszont már igen, hiszen korszerű fegyvereket halmoznak fel, és szennyezik a környezetet. Bár nagyon gyorsan fejlődik a technika, úgy tűnik, hogy az ember képtelen felmérni vagy befolyásolni a következményeket. Azonban a föld jövője nem az embereken múlik. Isten megígérte, hogy közbe fog lépni, és elpusztítja azokat, akik pusztítják a földet, még mielőtt megszűnne az élet a bolygónkon.

4. PRÉDIKÁLÓMUNKA AZ EGÉSZ VILÁGON. A jövendölés szerint a vég közeledtével egy különleges munka is folyamatban lesz: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14). Ez teljesen különbözik a legtöbb vallás hittérítő tevékenységétől, melyet az évszázadok során végeztek. Az utolsó napokban egy konkrét üzenetet, „a királyság jó hírét” hirdetik. Ismersz olyan vallási csoportot, amely erről prédikál? És még ha úgy tűnik is, hogy van ilyen, egy helyi vallásról van szó, vagy olyanról, amely „az egész lakott földön” prédikál erről a jó hírről „tanúságul minden nemzetnek”?

Isten Királyságáról több száz nyelven prédikálnak az egész világon

A jw.org honlap ugyanerre az üzenetre hívja fel a figyelmet különböző kiadványok által, melyek több mint 700 nyelven érhetők el. Ismersz bármilyen más kezdeményezést, melynek az a célja, hogy a Királyság jó hírét az egész földön hallják? Jehova Tanúi már jóval az internet megjelenése előtt arról voltak ismertek, hogy Isten Királyságáról beszélnek az embereknek. Az Őrtorony folyóirat címlapján 1939 óta olvashatók ezek a szavak: „hirdeti Jehova Királyságát”. Egy vallásokról szóló könyv azt írja, hogy mindeddig szinte senki sem végzett olyan „intenzív és kiterjedt” prédikálómunkát, mint Jehova Tanúi. Azt a jó hírt hirdetik, hogy Isten Királysága hamarosan elhozza a véget.

FORDULÓPONT A TÖRTÉNELEMBEN

Te is tapasztaltad az életed folyamán, hogy teljesedik a Bibliának ez a négy jövendölése? Ez a folyóirat több mint száz éve tájékoztatja az olvasóit a világban zajló eseményekről, hogy felismerhessék, hogy a vég közel van. A szkeptikusok persze nem így látják, és azt állítják, hogy a  tények és a statisztikák szubjektívek és manipulálhatók. Azt is mondják, hogy csak azért tűnik úgy, hogy a világ állapota romlik, mert egyre fejlettebb az információáramlás. Ennek ellenére egyre nyilvánvalóbb, hogy az emberi történelem egy jelentőségteljes időszakának a végén járunk.

Egyes szakértők úgy gondolják, hogy nagy változások előtt állunk. Például 2014-ben egy tudományos lap szerkesztői figyelmeztették az ENSZ Biztonsági Tanácsát az emberiség létét fenyegető legnagyobb veszélyekre. Kijelentették: „Ezeknek a veszélyeknek a gondos vizsgálatából arra lehet következtetni, hogy még mindig magas a kockázata annak, hogy bekövetkezik egy technikai eredetű katasztrófa” (The Bulletin of the Atomic Scientists). Sokan egyre inkább meg vannak győződve arról, hogy fordulóponthoz érkeztünk a világtörténelemben. Ennek a folyóiratnak a kiadói és sokan az olvasói közül sem kételkednek abban, hogy az utolsó napokban élünk, és hogy a vég közel van. De nem kell félnünk a jövőtől, inkább derűlátóan tekinthetünk előre. Miért? Mert túlélhetjük a világvégét!