Az ember könnyen arra következtethet, hogy a Bibliában Sátán csupán a gonoszság jelképe. De ezt tanítja a Biblia? Ha igen, miért ír olyasmit, hogy Sátán beszélgetett Jézus Krisztussal és a mindenható Istennel? Most nézzünk meg két ilyen beszélgetést.

SÁTÁN BESZÉLT JÉZUSSAL

Amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, az Ördög háromszor is megkísértette. Először megpróbálta rávenni, hogy önző módon arra használja fel az Istentől kapott erejét, hogy csillapítsa az éhségét. Aztán arra csábította, hogy ostoba módon tegye kockára az életét, és hívja fel magára a figyelmet. Végül felkínálta neki a világ összes királysága feletti uralmat, ha cserébe egyetlenegyszer imádatot mutat be neki. Jézus elhárította ezeket a körmönfont próbálkozásokat, és mindhárom esetben idézett a Szentírásból (Máté 4:1–11; Lukács 4:1–13).

Kihez beszélt Jézus? Talán a benne lévő gonoszsághoz? A Szentírás szerint Jézus „minden tekintetben próbára lett téve, mint mi magunk, de bűn nélkül” (Héberek 4:15). A Biblia egy másik helyen megjegyzi: „Ő nem követett el bűnt, és csalárdság sem találtatott a szájában” (1Péter 2:22). Jézus mindvégig tökéletes, feddhetetlen maradt. Soha nem engedte, hogy bármilyen rossz tulajdonság kialakuljon benne. Nyilvánvaló, hogy nem szólhatott a benne lakozó gonoszhoz. Inkább arról van szó, hogy egy valóságos személlyel beszélgetett.

Ebben a beszélgetésben további bizonyítékokat találunk arra, hogy Sátán valóságos.

  • Ahogy láttuk, az Ördög felajánlotta Jézusnak a világ feletti uralmat, ha cserébe imádatot mutat be neki (Máté 4:8, 9). Ennek az ajánlatnak nem lett volna értelme, ha Sátán nem egy létező személy. Az is érdekes, hogy Jézus nem vonta kétségbe, hogy Sátánnak ilyen óriási hatalma van.

  • Miután Jézus háromszor is ellenállt a kísértésnek, az Ördög „eltávozott tőle egy másik alkalmas időig” (Lukács 4:13). Vajon ez a történet úgy mutatja be Sátánt, mintha csupán a gonoszság jelképe lenne, vagy inkább úgy, mint aki egy elszánt ellenség?

  • A történetben arról is olvashatunk, hogy „angyalok jöttek, és szolgálni kezdtek” Jézusnak (Máté 4:11). Egyértelmű, hogy ezek az angyalok valódi szellemi lények voltak, akik erősítették és támogatták Jézust. Akkor miért gondolnánk azt, hogy Sátán nem valóságos?

 SÁTÁN BESZÉLT ISTENNEL

A második példa egy istenfélő embernek, Jóbnak a történetével kapcsolatos. Ebben a beszámolóban két párbeszédről is olvashatunk, mely az Ördög és Isten között zajlott le. Isten mindkét esetben megdicsérte Jóbot a hűségéért. Sátán azt állította, hogy Jób önző indítékból szolgálja Istent, arra utalva ezzel, hogy Isten megvásárolja Jób lojalitását. Az Ördög ezzel azt sugallta, hogy jobban ismeri Jóbot, mint Isten. Jehova * megengedte Sátánnak, hogy elvegye Jóbtól a javait, a gyermekeit, és az egészségét is. Idővel nyilvánvalóvá vált, hogy Jóbot illetően Jehovának volt igaza, nem pedig Sátánnak. Isten végül megáldotta Jóbot, amiért megőrizte a hűségét (Jób 1:6–12; 2:1–7).

Vajon ebben a történetben Isten a benne lévő gonoszsággal beszélgetett? A Biblia kijelenti: „Az igaz Isten útja tökéletes” (2Sámuel 22:31). Isten Szava még ezt is írja: „Szent, szent, szent Jehova Isten, a Mindenható” (Jelenések 4:8). Ha valaki szent, az tiszta és mentes a bűntől. Jehova tökéletes, neki nincs semmilyen hiányossága, vagyis nem fordulhat elő, hogy bármilyen rossz tulajdonsága legyen.

Sátán és Isten párbeszéde valódi következményekkel járt Jóbra nézve

Ám sokan azt mondják, hogy Jób sem egy létező személy volt, és hogy az egész beszélgetés csupán jelképes. De helytálló ez az érvelés? Más bibliaversekből kiderül, hogy Jób valóban létezett. A Jakab 5:7–11 Jóbot példaként állítja a keresztények elé, hogy tartsanak ki a nehézségek idején, és emlékezteti őket arra, hogy Jehova megjutalmazza őket a kitartásukért. Milyen erejük lenne ezeknek a szavaknak, ha Jób nem lett volna valóságos, sem a csapások, melyekkel Sátán sújtotta? Vagy nézzünk egy másik példát. Az Ezékiel 14:14, 20-ban Jóbot együtt említik Noéval és Dániellel, és igazságos emberekként utalnak rájuk. Noéhoz és Dánielhez hasonlóan Jób is egy létező, hithű személy volt. És ha Jób létezett, akkor logikus, hogy az is, aki bajokat zúdított rá.

Látjuk tehát, hogy a Biblia létező szellemi lényként mutatja be Sátánt. De felvetődhet benned a kérdés: „Rám és a családomra is veszélyt jelent Sátán a mai modern világban?”

SÁTÁN SZEREPE NAPJAINKBAN

Képzeld el a következőt: bűnözők lepik el a várost, ahol élsz. Nem csoda, hogy a közbiztonság és az erkölcs hanyatlásnak indul. Most nézzünk egy hasonló helyzetet: hirtelen a földre száműzik Sátánt és a démonait, akik szintén szellemi lények, és ugyancsak fellázadtak Isten ellen. Vajon mihez vezetne ez? Nos, gondold végig, hogy miről szólnak a hírek.

  • Szerinted is egyre több az esztelen kegyetlenség, pedig az emberek világszerte igyekeznek visszaszorítani?

  • Azt tapasztalod, hogy sok szülő aggályai ellenére a szórakoztatóipart egyre jobban áthatja a spiritizmus?

  • Azt látod, hogy az emberek folyamatosan pusztítják a környezetet, bár sokan szeretnék megóvni?

  • Nem úgy tűnik, hogy a társadalom tévúton jár, mintha valamilyen emberfeletti erők vezetnék a katasztrófa felé?

Figyeld meg, hogy a Biblia szerint ki áll a jelenlegi gondok mögött: „Levetették hát a nagy sárkányt, az őskígyót, akit Ördögnek és Sátánnak neveznek, aki az egész lakott földet félrevezeti; levetették őt a földre, és az angyalait is levetették vele együtt.” „Jaj a földnek és a tengernek, mert lejött hozzátok az Ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy rövid ideje van” (Jelenések 12:9, 12). A bizonyítékok megvizsgálása után sokan arra a következtetésre jutottak, hogy Sátán egy veszélyes szellemi lény, aki aktívan befolyásolja a világ állapotát.

Most viszont érthető módon talán azon gondolkodsz, hogy hogyan tudod megvédeni magad. A következő cikkben találsz néhány javaslatot.

^ 12. bek. A Biblia feltárja, hogy Isten neve Jehova.