Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony  |  2014. október

 CÍMLAPTÉMA | ISTEN KIRÁLYSÁGA – MIT TESZ MAJD ÉRTED?

Isten Királysága – Miért fontos Jézusnak?

Isten Királysága – Miért fontos Jézusnak?

Jézus a földi szolgálata idején sok mindenről tanított. Például megtanította a követőinek, hogyan imádkozzanak, hogyan élhetnek Istennek tetszően, és hogyan lehetnek igazán boldogok (Máté 6:5–13; Márk 12:17; Lukács 11:28). De amiről minden másnál többet beszélt, és ami a legközelebb állt a szívéhez, az nem volt más, mint Isten Királysága (Lukács 6:45).

Ahogyan az előző cikkben már utaltunk rá, Jézus életének a középpontjában az állt, hogy prédikálta és hirdette „Isten királyságának jó hírét” (Lukács 8:1). Nem kímélte magát, hiszen több száz kilométert gyalogolva bejárta Izrael földjét, hogy Isten Királyságáról tanítsa az embereket. Jézus szolgálata a négy evangéliumban lett lejegyezve, melyek több mint 100-szor említik a Királyságot. A legtöbbször maga Jézus utalt rá, és valószínűleg csak egy kis részét ismerhetjük mindannak, amit a Királyságról mondott (János 21:25).

De miért volt Jézusnak olyan fontos ez a Királyság, mialatt a földön élt? Többek között azért, mert tudta, hogy Isten őt jelölte ki, hogy a Királyság uralkodója legyen (Ézsaiás 9:6; Lukács 22:28–30). De nem a hatalom vagy a dicsőség utáni vágy motiválta (Máté 11:29; Márk 10:17, 18). Nem önös érdekből, hanem valami sokkal nemesebb célból hirdette a Királyságot. Elsősorban azért volt fontos neki a Királyság és azért fontos még ma is, * mert jót fog eredményezni azoknak, akiket szeret: égi Atyjának és hűséges követőinek.

MIT FOG TENNI A KIRÁLYSÁG JÉZUS ATYJÁÉRT?

Jézus nagyon szereti égi Atyját (Példabeszédek 8:30; János 14:31). Csodálattal tekint az értékes tulajdonságaira, például a szeretetére, a könyörületére és az igazságosságára (5Mózes 32:4; Ézsaiás 49:15; 1János 4:8). Biztosak lehetünk benne, hogy nagyon rossz érzés neki azokat a hazugságokat hallani, melyeket az Atyjáról terjesztenek, például hogy nem érdekli az emberek szenvedése, vagy hogy éppen ő akarja, hogy szenvedjünk. Ezért is hirdette Jézus buzgón „a királyság jó hírét”: tudta, hogy ez a Királyság tisztára fogja mosni az Atyja hírnevét (Máté 4:23; 6:9, 10). De hogyan?

Jehova a Királyság által hatalmas változtatásokat fog végrehajtani az emberiség érdekében. „Letöröl minden könnyet” a hozzá hűséges emberek szeméről. Megszünteti a szomorúság minden okát, hiszen „nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom” (Jelenések 21:3, 4). A Királyság által Isten minden szenvedést el fog törölni. *

 Nem csoda hát, hogy Jézus lelkesen beszélt másoknak a Királyságról. Tudta, hogy ez a kormányzat majd nyilvánvalóvá teszi, hogy milyen hatalmas és könyörületes az Atyja (Jakab 5:11). Azzal is tisztában volt, hogy a Királyság azoknak is a javára fog válni, akik hűségesen szolgálják Istent.

MIT FOG TENNI A KIRÁLYSÁG A HŰSÉGES EMBEREKÉRT?

Jézus jóval a földre jövetele előtt az égben élt az Atyjával. Az Atya a Fiú segítségével teremtett meg mindent: a lélegzetelállító világegyetemet a számtalan csillagával és galaxisával, meg a gyönyörű bolygónkat rajta a sok-sok állattal (Kolosszé 1:15, 16). Jézus azonban mindennél inkább az emberekben lelte gyönyörűségét (Példabeszédek 8:31).

Az egész földi szolgálatát áthatotta az emberek iránti szeretete. Már a szolgálata legelején egyértelműen kijelentette, hogy azért jött a földre, hogy hirdesse a jó hírt a szükségben lévőknek (Lukács 4:18). De Jézus nem csak beszélt az emberek megsegítéséről. Újra és újra kimutatta a szeretetét. Például amikor egy nagy sokaság összegyűlt, hogy meghallgassa, ő „szánalmat érzett irántuk, és meggyógyította a betegeiket” (Máté 14:14). Egyszer egy szörnyű betegségben szenvedő férfi elmondta, hogy hiszi, hogy Jézus képes meggyógyítani, ha akarja. Jézus szeretettől indíttatva meggyógyította. Kedvesen így szólt hozzá: „Akarom. Tisztulj meg!” (Lukács 5:12, 13). Amikor látta, hogy a barátja, Mária gyászolja a testvérét, Lázárt, felsóhajtott, nyugtalanná vált és könnyekre fakadt (János 11:32–36). Ezután valami elképesztő dolgot tett: feltámasztotta Lázárt, aki már négy napja halott volt (János 11:38–44).

Jézus persze tudta, hogy csak átmeneti enyhülést tud nyújtani az embereknek, hiszen akiket meggyógyított, előbb vagy utóbb újra megbetegedtek, akiket pedig feltámasztott, később újra meghaltak. De azzal is tisztában volt, hogy Isten Királysága véglegesen meg fogja szüntetni a bajokat. Éppen ezért nemcsak csodákat hajtott végre, hanem buzgón hirdette „a királyság jó hírét” is (Máté 9:35). A csodáival kicsiben bemutatta, hogy mit fog tenni Isten Királysága hamarosan az egész földön. Vizsgáljuk meg, mit ígér a Biblia.

 •  Nem lesznek betegségek.

  „Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor majd szökell a sánta, mint a szarvas, és a néma nyelve boldogan kiált.” És „egyetlen lakos sem mondja majd: »Beteg vagyok«” (Ézsaiás 33:24; 35:5, 6).

 • Nem lesz halál.

  „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:29).

  „Elnyeli a halált örökre, és a legfőbb Úr, Jehova letörli a könnyet minden arcról” (Ézsaiás 25:8).

 • A halottak életre kelnek.

  „Mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják az ő hangját, és kijönnek” (János 5:28, 29).

  Lesz feltámadás (Cselekedetek 24:15).

 • Megszűnik a hajléktalanság és a munkanélküliség.

  „Házakat építenek majd, és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjon ott, nem úgy ültetnek, hogy más egye azt. . . .kezük munkáját teljesen javukra fordítják választottaim” (Ézsaiás 65:21, 22).

 •  Nem lesznek háborúk.

  „Háborúkat szüntet meg a föld végéig” (Zsoltárok 46:9).

  „Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak” (Ézsaiás 2:4).

 • Nem lesz éhezés.

  „A föld megadja termését, megáld bennünket Isten, a mi Istenünk” (Zsoltárok 67:6).

  „Bőven lesz gabona a földön, a hegyek tetejét is bőség árasztja el” (Zsoltárok 72:16).

 • Megszűnik a szegénység.

  „Nem marad mindvégig elfeledve a szegény” (Zsoltárok 9:18).

  „Megszabadítja a segítségért kiáltó szegényt, az elnyomottat is, és bárkit, akinek nincsen segítője. Megszánja az alacsony sorút és a szegényt, a szegények lelkét megmenti ő” (Zsoltárok 72:12, 13).

Most, hogy láttuk ezeket az ígéreteket, már értjük, hogy miért volt olyan fontos Jézusnak ez a Királyság. A földön léte alatt buzgón beszélt róla mindenkinek, aki meghallgatta, mert tudta, hogy az összes problémát meg fogja szüntetni.

Neked tetszenek a Biblia Királysággal kapcsolatos ígéretei? Ha igen, hogyan tudhatsz meg többet erről a kormányzatról? És mit tehetsz, hogy te is megláthasd ezeknek az ígéreteknek a beteljesedését? A következő cikk ezekre a kérdésekre fog választ adni.

^ 5. bek. A cikk azért utal Jézus érzéseire jelen időben, mert ő most is él az égben, és a Királyság kétségkívül az égbe való visszatérése után is a szívügye maradt (Lukács 24:51).

^ 8. bek. A Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 11. fejezete kifejti, hogy miért engedte meg Isten a szenvedést egy időre. Jehova Tanúi kiadványa.

Lásd még

ÖRÖMTELI ÜZENET ISTENTŐL

Miért engedi meg Isten a gonoszságot és a szenvedést?

Miért van gonoszság, és miért engedi meg Isten? Véget ér valaha a szenvedés?